Değişen Kentler, Yaratılan Fırsatlar – Poster Yarışması

İTÜ Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Değişen Kentler - Yaratılan Fırsatlar Poster Yarışması".

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü “World Habitat Day – Dünya Barınma Günü” olarak kutlanmakta, hafta boyunca birçok ülkede yeterli barınma temel hakkının vurgulanması ve insan yerleşimlerinin geleceği konusunda farkındalık yaratılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl, Dünya Barınma Günü teması “Changing Cities, Building Opportunities – Değişen Kentler, Yaratılan Fırsatlar” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda İTÜ Konut Uygulama ve Araştırma merkezi ‘Barınma Hakkı’ temalı bir poster yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın Amacı

Günümüz metropollerinin içinde bulunduğu sürekli değişimin yarattığı fırsat ve tehditleri ‘Barınma Hakkı’ bağlamında irdeleyerek geleceğin konut çevrelerini kurmak için ne tür senaryolar üretebilir sorusundan hareketle, katılımcılardan ‘Barınma Hakkı: Değişen Kentler, Yaratılan Fırsatlar’ temasını sorgulayan çalışmalar beklenmektedir. Jüri tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan tüm posterler ödül töreni sonrası açılışı yapılacak olan sergide tanıtılacak ve yarışma katalogunda yayımlanacaktır.

Yarışmanın Türü

Yarışma tasarım alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir ulusal lisans / lisansüstü öğrenci poster yarışmasıdır.

Katılım Koşulları

Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakülteleri bölümleri kayıtlı tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.

Her katılımcı en fazla 3 adet posterle yarışmaya katılabilir.

Katılım formu www.arkitera.com, www.kolokyum.com, www.tasarimyarismalari.com adreslerinden temin edilebilir.

Yarışma şartnamesine uymayan başvurular niteliğine bakılmaksızın diskalifiye olacaktır.

Yarışmaya katılan ürünler (1) bütün olarak, (2) içerdikleri görseller ve (3) içerdikleri metinler açısından özgün olmalı; kısmen veya tamamen kopya edilmiş, tümü veya bir bölümü daha önce başka amaçla kullanılmış, yayımlanmış olmamalıdır. Bu gibi istenmeyen bir durumun jüri tarafından değerlendirme sırasında veya sonuçların açıklanmasından sonra tespit edilmesi halinde tutanak tutularak çalışma yarışma dışı bırakılacak, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınacaktır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı 12 Ekim 2012

Teslim tarihi 14-16 Kasım 2012

Değerlendirme 19-21 Kasım 2012

Ödül töreni ve sergi 22 Kasım 2012

Kimliklerin Gizliliği

Yarışmaya yollanan bütün posterler, kimlik bilgileri gizli tutularak teslim edilecek ve değerlendirilecektir.

Yarışma raportörleri kimlik kodlarının üzerini örterek, yarışmaya yollanan her posterye bir sıra numarası verecek ve jüri posterleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

Jürinin değerlendirmesi sona erip ödül alan posterler belirlendiği zaman kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.

Sonuçların ilanı ile başlayacak olan yarışma sergisinde katılan tüm posterler yer alacaktır. Bir yarışmacı, ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu kimlik zarfına koyacağı AÇILAMAZ ibareli belgede belirtmelidir.

Teslim Koşulları

Katılımcılardan A2 boyutunda sert zemin üzerine dikey olarak hazırlanmış en fazla 3 adet poster ve tasarımlarının herbiri için 200 kelimelik yazı istenmektedir.

Poster panosu

Posterler A2 [420 x 594mm] boyutunda kalın karton veya fotoblok pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano[lar] düşey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Bir yarışmacı en fazla 3 poster ile yarışmaya katılabilir.

Her bir poster panosunun üst kısmında 2 cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda 5 rakamdan oluşan kimlik kodu, bantın sol köşesinde ise Konut Uyg.Ar 2012 ifadesi yer alacaktır. Birden fazla poster ile katılınıyorsa her bir poster için ayrı ayrı kimlik kodu verilmelidir.

Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

Cd

Yarışmaya katılan posterlerin yayınlanması için kullanılmak üzere posterin psd [300dpi], ai veya pdf formatında tasarımın birebir kopyasını içeren ve üzerinde tasarım sahibinin isim, soyism ve kimlik kodunun yazılı olduğu bir cd/dvd, A4 boyutundaki ‘kimlik zarfı’ nın içerisinde teslim edilecektir.

Kimlik zarfı

‘Kimlik zarfı’ gönderilen her bir poster için ayrı ayrı düzenlenecektir. Bu zarf sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, postere ait panoda da yer alan beş rakamlı kimlik kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. Bir yarışmacı ödül almaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa bu durumu ‘başvuru formu’na ek olarak ‘kimlik zarfı’na koyduğu ‘AÇILAMAZ’ yazılı bir başka belge ile belirtmelidir.

Poster ile birlikte teslim edilecek olan ‘kimlik zarfı’ nda yer alacak belgeler şunlardır:

– Öğrencinin kimlik bilgilerinin bulunduğu, program koordinatörü veya bölüm başkanına imzalatılmış olan ‘katılım formu’ [ektedir]

– Yukarıda detayları belirtilen CD

– Poster tasarım konseptini açıklayan 200 kelimelik yazı

Yukarıda belirtilen dokümanlar 14-16 kasım 2012 tarihleri arasında itü mimarlık fakültesi, konut uyg.ar merkezi, taşkışla oda no 136, taksim 34437 istanbul adresine elden ya da posta ile yapılabilir.

Ödüller

Birincilik ödülü 1.000 TL

İkincilik ödülü 750 TL

Üçüncülük ödülü 500 TL

Seçici Kurul

Yasemin Alkışer Bregger

Ozan Avcı

Meltem Baslo

Cem Beygo

Nurbin Paker Kahvecioğlu

T. Kerem Koramaz

Hakan Tong

Raportör/iletişim Zeynep Bacınoğlu bacinoglu@itu.edu.tr  hrec@itu.edu.tr www.kaem.itu.edu.tr

Sergileme

Jüri tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan tüm posterler ödül töreni sonrası açılışı yapılacak olan sergide tanıtılacak ve yarışma kataloğunda yayımlanacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın