Davutpaşa Ana Giriş Kapısı ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 12 Şubat 2010.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi ana giriş mekânının tarihsel ve doğal değerler göz önünde bulundurularak ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin gerek akademik, gerekse tarihsel kimlik verileri dikkate alınarak mimari açıdan yeniden değerlendirilmesi ve güncel gereksinmelere uygun bir Ana Giriş Kapısı Tasarımı ve Yakın Çevre Düzenlemesi yapılması amaçlanmaktadır.

Yarışma; mimar olan YTÜ öğretim elemanlarına (kadrolu ya da saat başı ücretli), YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Anabilim Dalı lisansüstü programlarında (yüksek lisans ve doktora) kayıtlı öğrencilere ya da bu programlardan mezun olanlara ve YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans mezunlarına açıktır.

Yarışma, 12.02.2010 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek olan yarışma Şartnamesi ve ekleri elektronik ortamda YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’ndan imza karşılığında temin edilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın