DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2022

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na proje başvurusu için son tarih 7 Ocak 2022.

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu ekipler arasında düzenlenir. Yarışma üç bölümden oluşur. Yarışmanın birinci bölümünde takımlar, proje ön şartnamesine uygun olarak yarışmaya başvururlar. Yarışmanın ikinci bölümünde finale kalan takımlar, açıklanacak olan teknik şartnameye uygun olarak bina maketlerini tasarlar ve bina maketini yaparlar. Yarışmanın üçüncü bölümünde ise takımların inşa ettikleri çok katlı bina maketleri yarışma final gününde “sarsma masası” üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilir. Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenir.

Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en az dört, en fazla beş kişiden oluşan takımlar başvurabilir. Takım üyelerinin çoğunluğunu (en az üç öğrenci) inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Aynı üniversitenin mimarlık bölümünden en fazla iki öğrenci takıma dâhil olabilir. Üniversitesinde mimarlık bölümü olmayan takımlar isteğe bağlı olarak başka bir üniversiteden mimarlık öğrencisi alabilirler.

Takımlar üniversite ismiyle temsil edilecektir. Eğer takım üyelerinin üniversitelerinde mimarlık fakültesi yoksa ve bir başka üniversiteden mimar öğrenci takıma dâhil olmuşsa, yarışma başvurusunda inşaat mühendisliği öğrencisi üyelerinin üniversitesinin ismi yer alacaktır.

Her üniversiteden birden fazla takım yarışmaya başvurabilir. Ancak final aşamasına her üniversiteden sadece bir takım katılabilecektir. Her ne kadar başvuru şartlarını yerine getiren tüm takımları finale davet etmek istesek de, zaman ve yer kısıtlamalarından dolayı final aşaması için toplamda 20 takım seçilecektir. Başvuru şartları doğrultusunda yapılan değerlendirmede aynı puanlara sahip üniversiteler arasında yapılacak seçimlerde coğrafi dağılım da bir kriter olarak göz önünde bulundurulacaktır. Tüm başvurular Teknik Danışma Kurulu ve Jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilecektir.

Takımlar, inşaat mühendisliği bölümünden en az bir danışman öğretim elemanı ile çalışabilirler; ancak takımların finale kalmaları durumunda sadece bir danışmanın ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Danışmanı olmayan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Belirlenen kurallara göre tasarlanacak ve balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından imal edilecek ölçekli bina maketleri, sarsma masasında bir dizi testle tâbi tutularak deprem performansları deneysel bir şekilde belirlenecektir.

Maket binanın en önemli başarı faktörü depremde yıkılmamasıdır. Bunun yanı sıra teknik, ekonomik ve estetik faktörler de ayrı birer ölçüt olarak takımların performanslarını etkileyecektir. Teknik puanlamada, yapının deprem performansının seviyesi (yapı üzerinde ölçülen ivme ve yapısal hasarın azlığı); ekonomik puanlamada, maket binanın ağırlığı (malzeme miktarı) ve toplam kat alanı; estetik puanlamada ise yapı mimarisi ve çalışmanın sunumu (poster ve sunum) gibi ölçütler dikkate alınacaktır.

Yarışmanın kazananı, yukarıda özetlenen farklı faktörleri belli ağırlıklarla dikkate alan bir fayda-maliyet hesabı sonucunda en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olacaktır.

Kurgusu itibariyle hesap-tasarım, planlama, yapım, sunum teknikleri ve fiziki test aşamalarını kapsayan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, genç inşaat mühendisi adaylarının bir ekibin üyesi olarak, farklı disiplinlerle bir arada çalışma ve sunum becerilerini geliştirici özelliği de olan bir yarışmadır.

Bu anlamda yarışma puanlaması içinde hesap-tasarım, yapım ve fiziki test puanlarının yanı sıra sunum tekniği ve becerisi de önemli ve etkilidir. Yüksek bir binanın depreme dayanıklı tasarımı ve yapımının yanı sıra kullanım ve mali kârlılık açılarından da değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı yarışma, son derece eğitici ve öğretici bir etkinliktir.

Yarışma neyi amaçlıyor?

– İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak,

– Deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları için özendirmek,

– Deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak.

Kimler katılabilir?

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en fazla beşer kişilik takımlar başvurabilir.

Takım üyelerinin çoğunluğunu inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Aynı üniversitenin mimarlık bölümlerinden en fazla iki öğrenci takıma dâhil olabilir. Takım üyelerinin okuduğu üniversitede mimarlık bölümü yoksa bir başka üniversiteden mimarlık öğrencisi takıma dâhil edilebilir. Takımlara inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden en az bir kişi önderlik eder.

Yarışma aşamaları nelerdir?

1. Proje Ön Şartnamesi’ne uygun şekilde tasarlanan bina projeleri değerlendirilerek ön elemeden geçer.

2. Ön elemeden geçen bina projeleri DASK’ın göndereceği malzemeler (balsa çıta ve levhalar) ile Teknik Şartname’ye uygun bir şekilde bina maketine dönüştürülür.

3. 29 – 31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek büyük yarışma finalinde bina maketlerinin şartnameye uygunlukları ve depremi simüle eden sarsma masası üzerindeki performansları değerlendirilir.

Yarışma takvimi

Proje başvurularının sona ermesi: 7 Ocak 2022

Seçilen takımların açıklanması, maket malzemelerin gönderilmesi ve Teknik Şartname’nin açıklanması: 1 Şubat 2022

Performans tahminlerinin ve her bir kat alanının Excel dosyası halinden gönderimi: 20 Mayıs 2022

Bina maketlerinin teslimi için son tarih: 27 Mayıs 2022

Büyük final: 29-30 Mayıs 2022

Ödül töreni: 31 Mayıs 2022

Derecelendirme ve ödüller

Üç kuvvetli yer hareketinden herhangi birinde yıkılmadığına hükmedilen bir binayı tasarlayan takımlardan Nihai Yıllık Kazancı (NYK) en yüksek olan takım yarışmanın galibi olacak.

Yarışmada birinci olan üniversitenin ilgili bölümünün emrine laboratuvar teçhizatı temini amacıyla 50.000 TL tutarında para ödülü tahsis edilecektir. İlk üçe giren üniversite takımlarının öğrencilerine ise aşağıda belirtilen para ödülleri verilecektir:

1.takım: 25.000 TL

2.takım: 20.000 TL

3.takım: 15.000 TL

Yarışmada altı adet özel ödül verilecektir:

– Türk Reasürans Özel Ödülü

– En İyi Mimari Özel Ödülü

– En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü

– En İyi İletişim Becerisi Ödülü

– En İyi Sunum Özel Ödülü

– En İyi Yarışma Ruhu Ödülü

PROJE ÖN ŞARTNAMESİ

Etiketler

Bir cevap yazın