Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Proje teslim tarihi 17 Haziran 2008 Salı günü saat 17.00 dir.

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi, Kamu İhale Kurumu tarafından 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi mimarlar katılabilir.

YARIŞMA JÜRİSİ:

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:
Sumru ÇÖRTOĞLU
Danıştay Başkanı
Taci BAYHAN
Danıştay Üyesi Genel Sekreter
Sabri Özkan ERBAKAN
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı
Emrullah KARDEŞ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Gürsel ALKAN
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat Dairesi Başkanlığı Makine Şube Müdürü (Mak. Müh.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ:
F. Onur BEZİRCİ
Mimar (A.D.M.M.A.)
Ercan ÇOBAN
Mimar (A.D.M.M.A.)
Hasan ÖZBAY
Y. Mimar (A.D.M.M.A. – O.D.T.Ü.)
Ziya TANALI
Mimar (O.D.T.Ü.)
A. Tuna ACAR
İnş. Müh. (G.Ü.M.M.F.)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:

N.CüneytAKBULUT 
Mimar (A.D.M.M.A.)
Nurperi İLHAN 
Mimar (G.Ü.M.M.F.)
Mustafa CISDIK 
Y. İnş. Müh. (G.Ü.M.M.F.)

D.RAPORTÖRLER

Canay ÇAMUR
Mimar (O.D.T.Ü.)
Esra Turan TOMBAK
Mimar (O.D.T.Ü.)
Onur YILDIZ
Mimar (O.D.T.Ü.)

Not: Asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörler soyadı harf sırasına göre sıralanmıştır.
ÖDÜLLER: 
1. ÖDÜL (NET) : 70.000 YTL
2. ÖDÜL (NET) : 60.000 YTL
3. ÖDÜL (NET) : 50.000 YTL

MANSİYONLAR:
1. MANSİYON (NET) : 20.000 YTL
2. MANSİYON (NET) : 20.000 YTL
3. MANSİYON (NET) : 20.000 YTL
4. MANSİYON (NET) : 20.000 YTL
5. MANSİYON (NET) : 20.000 YTL
SATINALMA (NET) : 30.000 YTL

Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için elden veya posta ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 50.-YTL yatırıldığını gösteren ve yarışmacının adını ihtiva eden makbuz ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğüne (Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar / ANKARA) müracaat edilecektir.
Yarışmaya katılan bütün projeler, sonucun ilanından sonra Ankara’da 1 hafta süre ile sergilenecektir. Projelerin sergilendiği salonda 04 Temmuz 2008 Cuma günü, saat 16.30’da kolokyum yapılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın