Çuhadaroğlu Alüminyum 2017 Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen öğrenci yarışmasının bu yılki konusu “Suyun Üzerinde...: Alternatif Bir Yerleşme Pratiği". Son başvuru tarihi 8 Eylül 2017.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

“suyun üzerinde…”
alternatif bir yerleşme pratiği

Yapılı çevre için neredeyse tartışmasız bir ön kabul halini alan “kara üzerinde olma” durumu, insan ve yapılı çevre ilişkisine dair birçok kavramın da belirleyicisidir: mülkiyet hakkı, ulaşım, hareket, kamusallık, komşuluk, sosyal hayat, dış mekân vb. Oysa, modern hayatın tüm dünyada yaygınlaştırdığı ve giderek aynılaştırdığı bu yerleşme ve yapılaşma kültürünün alternatifleri, dünyanın farklı coğrafyalarında köklü bir tarihe sahiptir ve ilham verici mekânsal çözümler içerir. Zaman içinde nicelik olarak gerileseler de nitelikleri itibarıyla; yer altı yerleşimleri, yüksek ağaçların üzerinde kümelenmiş barınaklardan oluşan köyler, dik kaya ve dağ yüzeylerinde var olmuş düşey mekân örüntüleri ve bunların hepsinden daha çok rastlanan su üstü yerleşimleri, güncel mimarlığın mekâna ve yapılaşmaya dair bilgi, düşünce ve uygulama dağarcığının sınırlarını zorlayan, keşfe açık, yaratıcı potansiyeller sunar. Bu nedenle, yoğun kentleşmenin doğa ve çevre üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatları sürerken, “kendine yeter/otonom – doğa ile barışık” çevreler, yerleşimler veya yapılar üretmek için “yeryüzü ile kurulan ilişkinin alternatif yollarına” bakmak yeni çözümlere erişmenin etkili bir yolu olabilir.

Bu tespitlerden yola çıkılarak bu yılki yarışma için belirlenen “suyun üzerinde…: alternatif bir yerleşme pratiği” temasıyla, yaygın mekân ve yapılaşma kültürüne alternatif düşünce ve çözüm üretimini teşvik etmek amaçlanmıştır.

Yarışmanın konusu; gelişen teknolojik olanaklar ve doğayla barışık sistemlerle birlikte su üzerinde konumlanacak alternatif bir yapı ve yerleşim tasarımı için öneriler geliştirilmesidir. Verilen ana temadan yola çıkılarak, kent yaşamının sosyal, kültürel veya ekonomik boyutlarıyla veya güncel çevre ve kent meseleleriyle ilişkilendirilecek bir senaryo geliştirilmesi ve bu senaryoya bağlı olarak “mimari tasarım çerçevesinin” belirlenmesi, yarışmacılardan beklenmektedir.

Bunu desteklemek üzere yarışmacılardan;

 • ‘Alternatif’ kavramını tartışan, “alternatif” bakışın getireceği eleştirel ve yaratıcı yaklaşımları tetikleyen,
 • Bağlamını ‘su’ ve ‘suyla kurulan ilişki’nin belirlediği, öznesi ‘yaşam’ olan, suyla ilişkiye yeni ve özgün bir yorum getiren,
 • Barınma meselesini yeni yaşam kodlarıyla, alternatif bir ortam oluşturma düşüncesiyle ele alan ve gündelik yaşam ile ilişkisini kuran,
 • Çevresel duyarlılık ilkesini öne çıkaran yaklaşımları dikkate almaları istenmektedir.

YER

Yer seçimi serbesttir. Yarışmacıların seçtikleri yere ilişkin mimari, coğrafi ve kültürel verileri tasarımlarında nasıl kullandıklarını sunum paftalarında belgelemeleri gerekmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • 11 Mayıs 2017 :Yarışmanın duyurulması
 • 08 Haziran 2017 :ÇUHADAROĞLU Fabrika Gezisi (Yarışmacı Taleplerine göre planlanacaktır. Yarışmacılar, www.cuhadaroglu.com sitesi üzerinden katılımcı formu doldurduğu aşamada fabrika gezisi talebini iletmeleri gerekmektedir.
 • 12 Haziran 2017 : Soru sorma için son tarih
 • 20 Haziran 2017 : Soruların yanıtlanması
 • 8 Eylül 2017 : Proje teslimi en geç saat 17:00’dir.
 • 29 Eylül 2017 : Sonuçların duyurulması
 • 20 Ekim 2017 : Sergi açılışı, 1 hafta süre ile tören zamanına kadar kalacaktır.
 • 27 Ekim 2017 : Kolokyum (sergi devam eder), ödül töreni

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ


Asli Jüri Üyeleri (Ünvanlarına göre)

 • Prof.Dr. Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel (İTÜ)
 • Prof.Dr. Deniz İncedayı (MSGSÜ)
 • Prof.Dr. Çiğdem Polatoğlu (YTÜ)
 • Doç.Dr. Hüseyin Kahvecioğlu (İTÜ)
 • Yrd.Doç.Dr. Dilek Yıldız (İTÜ)
 • Ahmet Alataş (Y.Müh.Mimar)
 • Cem Sorguç (Mimar)


Yedek Jüri Üyeleri

 • Doç.Dr. Funda Uz (İTÜ)
 • Doç.Dr. Ömer Erem (İTÜ)


Raportörler

 • Öğr.Gör.Dr. Burçin Kürtüncü (İTÜ)
 • Ar.Gör. Erenalp Büyüktopcu (İTÜ)

ÖDÜLLER

 • Ödül 6000 TL
 • Ödül 4000 TL
 • Ödül 3000 TL
 • Eşdeğer Mansiyonlar (1000 TL x 3 adet )

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurular buradan yapılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın