Çeşme Merkez Sahili Kamusal Mekânların ve Cephelerin Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi Yarışması

Çeşme ilçesini bulunduğu coğrafyada emsallerine göre ön plana çıkaracak mekânsal bir imge ve işlevsel bir düzenleme yarışmanın konusudur.

Deniz-güneş-kum, termal-sağlık, sörf, kültür ve tarih turizmi açısından çok büyük bir potansiyele sahip Çeşme İlçemizin merkez sahilinde yol, kaldırım, kent mobilyaları, yeme-içme mekanları ile bina cephelerinin yörenin özelliklerine, niteliklerine ve potansiyeline uygun yeni bir tasarım mantığı içerisinde ele alınması ve mimari bir kimlik ve bütünlük kazandırılması amacıyla gerek denizden karaya yaklaşımda gerekse karadan bakışta bir albeni yaratılmasına imkan verecek bir kentsel tasarım geliştirilmesi arzu edilerek “İzmir İli Çeşme Merkez Sahili Kamusal Mekanların ve Cephelerin Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışma, Çeşme Belediyesi, Çeşme Kaymakamlığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin katkı ve katılımları ile İzmir Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

İzmir’in en batısında yer alan yarımadaya ismini veren Çeşme ilçesi, taşıdığı yüksek turizm potansiyeline karşın gerek fiziki mekânları gerek kimliğini yansıtabilecek mimari algısı gerekse kendine özgü bir imgeyi bugüne kadar kente yansıtamamıştır. Çeşme ilçesini bulunduğu coğrafyada emsallerine göre ön plana çıkaracak mekânsal bir imge ve işlevsel bir düzenleme yarışmanın konusudur. Yarışma konusu alanının, ilçenin tümünü etkileyecek bir başlangıç noktası olacağı düşünülmektedir.

Yarışma Alanının Sınırları

Güneyde İzmir-Çeşme Otoyolundan ilçe merkezine girişte ilçe otobüs garajının yer aldığı T kavşaktan itibaren; batıda Çeşme Limanı İdari Bina Girişi, kuzeyde Tekke Koyuna kadar (Tekke Koyu hariç); doğuda Kokar Tepe mevkiinde denizden sahile bakıldığında cepheden görünen 3047 Sokak ve istinat duvarı; 105 Sokağa bakan cepheler dahil 28 hektarlık alan.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya, mimarlar ve şehir plancıları, ilgili oda üyesi olmak koşulu ile katılabilirler. Bu meslek gurupları tek başlarına katılabilecekleri gibi ilgili tasarım ve sanat disiplinlerini de kapsayan bir ekip olarak da katılabilirler.

Yarışmacıların, şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmaları gerekmektedir. Ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Ayrıca;
– Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
– Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Yukarıda anılan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı 27.04.2012
Son Soru Sorma Tarihi 13.05.2012
Yanıtlar İçin Son Tarih 16.05.2012
Projelerin Son Teslim Tarihi 25.06.2012
Jürinin Toplanacağı Tarih 04.07.2012

Yarışma Sonuçları İlan Tarihi Jüri değerlendirme sonuçlarının bitiminde (İzmir Ticaret Odası internet portalında, Çeşme Belediyesi resmi internet sitesinde ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi internet sitesinde) Sergi Açılışı, Kolokyum, Ödül Töreni Tarih ve Yeri Sergi ve kolokyum tarihi ile yeri, yarışma sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri

Danışman Jüri Üyeleri

İnci SEZER BECEL T.C. Çeşme Kaymakamı
Faik TÜTÜNCÜOĞLU T.C. Çeşme Belediye Başkanı
Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan TOPAL Mimar-Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Tankut ÜNAL Yüksek Mimar/Şehir Plancısı

Asil Jüri Üyeleri

Tamer BAŞBUĞ (Jüri Başkanı) Mimar
Prof. Dr. Gülsüm BAYDAR Mimar-İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Çınar ATAY Şehir Plancısı- Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
Füsun TAYLAN Mimar-Çeşme Belediyesi İmar Müdürü
Şükrü KOCAGÖZ Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Murat ÇAĞIL Y. Mimar- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yrd. Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU Şehir Plancısı- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
D. Turgut ÇIKIŞ Mimar

Raportörler ve Raportör Yardımcısı

Dr. Hitay BARAN (Raportör) Şehir Plancısı-İzmir Ticaret Odası Şehircilik Müdürü
Ümit ÇİÇEK (Raportör) Arkeolog- İzmir Ticaret Odası Şehircilik Müdürlüğü
Cansu GÜNAYDIN (Raportör Yardımcısı) Mimar- İzmir Ticaret Odası Şehircilik Müdürlüğü

Ödüller

Birincilik Ödülü: 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)
İkincilik Ödülü: 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası)
Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)
Mansiyon (5 adet) 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)

Satınalma için jüri emrine 15.000 TL (On beş bin Türk Lirası) verilmiştir. Jüri istediği sayıda satınalmayı yapabildiği gibi bu meblağı kullanıp kullanmamakta serbesttir.

Şartname ve Eklerinin Elde Edilmesi

Yarışmacılar, şartname ve eklerini İzmir Ticaret Odası Yarışma Raportörlüğünden, İzmir Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü’ne yatırılacak 100 TL (YüzTürkLirası) karşılığında alabilirler.

Şartname ve ekleri yarışmacılara yalnızca DVD olarak verilecektir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

1. Yarışma Şartnamesi (PDF)
2. Yarışma Alanı Uydu Görüntüsü (JPG)
3. Hâlihazır Harita (ölçek: 1/1.000), (DWG)
4. Yürürlükteki Çevre Düzeni Planı (Ölçek: 1/25.000) (JPEG)
5. Yürürlükteki Nazım İmar Planı (Ölçek: 1/5.000) (JPEG)
6. Yürürlükteki Uygulama İmar Planı ve Plan Notları (Ölçek: 1/1000) (PDF)
7. Kadastral Harita (Ölçek: 1/1000) (PDF)
8. Sit Alanı Sınırları ve Tescilli Yapılar Paftaları (PDF)
9. Kentsel Tasarım ve Odak Alan Düzenleme Alan Gösterimleri (JPG)
10. Yarışma Alanı Arazi Kullanım Verileri (PDF)
11. Bina Cephe Rölöveleri (2/3’lük alanda) (PDF)
12. Onay Aşamasında olan Çeşme Merkez Kale Koruma Alanı ve Kentsel SİT Alanı Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı Arazi Kullanım Bilgileri 2011 (JPG)
13. Fotoğraf Albümü (JPG)
14. Mevcut Trafik Düzeni (PDF)
15. İzmir Ticaret Odası Çeşme İlçe Raporu 2008 (PDF)
16. Arazi Kullanım Bilgileri (EXCEL)

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler

Adı: İzmir Ticaret Odası
Adresi: Atatürk Cad. No: 126 (35210) Pasaport-İzmir
İrtibat Telefon Numarası: 0232 4984682, 0232 4984234, 0232 4984333
Faks Numarası: 0232 498 46 95
Web Adresi: http://www.izto.org.tr
Elektronik Posta Adresi: sehircilik@izto.org.tr

Yarışma Raportörlüğü irtibat numaraları:
Ümit Çiçek 0232 4984682
Hitay Baran 0232 4984234
Cansu Günaydın 0232 4984333

Etiketler

2 yorum

 • ibrahim-alp says:

  Şartnamenin ucu çok açık… Bina cephelerinden,kent mobilyalarından, fiziksel mekan-çevre tasarımına kadar geniş bir yelpazede fikir ve proje üretilmesi bekleniyor.
  Projeye konu sınırlar ise çok katı çizilmiş. Eminim yarışmaya katılmayı düşünen ekiplerin kafalarında soru işaretleri uçuşuyordur. Malesef süre de (2 Ay) bu soruların karşılığına göre refleks geliştirmek için kısa kalıyor…

  Plancı, Mimar ayrımı yapılmamasını olumlu buldum. Ancak Peyzaj Mimarları da eklenmeliydi. Önemli olan fikir ise ve bu fikirleri-projeleri profesyonel bir ekip değerlendirecekse, kaynağı okadar da önemli değil diye düşünüyorum…

 • derya-yazman says:

  “ilgili tasarım ve sanat disiplinlerini de kapsayan bir ekip olarak da katılabilirler” gibi bir açıklama var. Peyzaj mimarları da bu şekilde dahil olabilir sanırım.

  Teslim süresi bakımından katılıyorum. 2 ay çok az bir süre.

Bir yanıt yazın