Çerkeş LSV Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Yarışması

Projelerin teslim edilmesi için son gün 27 Eylül 2013, posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün 30 Eylül 2013.

Yarışmanın Adı ve Şekli

“LSV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Yarışması” LÖSEV tarafından Türk Serbest Mimarlar Derneği Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek (1) kademeli olarak düzenlenmektedir.

Yarışmayı Açan Kurumun Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Adı: LÖSEV-Lösemili Çocuklar Vakfı
Adresi: Filistin Sokak No: 45 GOP ANKARA
Faks: 0312 447 68 33
Tel: 0312 436 34 00
E-posta: [email protected]
İnternet: http://www.losev.org.tr/cerkes.html

Yarışmaya Katılım Koşulları

a. Yarışmaya sadece meslek ünvanına sahip mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarları katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılacak yarışmacıların herbiri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
b. Yarışmacılardan mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimari olanların TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarlar Odası üyesi olmaları ve meslekten men cezalısı durumunda olmamaları gerekmektedir.
c. Jüri (Danışman, Asil ve Yedek) üyelerinden herhangi birinin 1. dereceden akrabası, ortağı, yardımcısı olmaması gerekmektedir.
d. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması gerekmektedir.
e. Yarışmayı çıkartan kuruluşta, yarışma şartlarını hazırlayanlar arasında bulunmaması (Yarışma şartlarını hazırlayanlar kuruluştaki yetkili tarafından tespit olunur.) gerekmektedir.
f. Yarışma şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz olması gerekmektedir.
g. Ekip olarak yarışmaya katılacakların her birinin ayrı ayrı bu şartlara uyması gerekmektedir.
h. Şartname almış, adresini idareye kaydettirmiş bulunması şarttır. (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Bu şartlara uymayan yarışmacıların projeleri yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Ankara dışından şartname almak isteyen yarışmacıların şartname bedelini LÖSEV Garanti ANKARA G.O.P. şubesi IBAN: TR84 0006 2000 3240 0006 2990 00 numaralı hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Danışman Jüri Üyeleri

Dr. Üstün Ezer, Yönetim Kurulu ve Vakıf Başkanı Pediatrik Hemotolog-Onkolog
Doç. Dr. Adnan Aksu, Mimar (GÜ)
Hülya Ünver, Vakıf Genel Koordinatörü Turizm İşletme
Bahattin Ayhan Gazeteci, Yazar
Mehmet Pekin, Ziraat Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri

İlhan Kural (Jüri Başkanı) Mimar (ODTÜ)
Prof.Dr. Nur Çağlar Mimar (ADMMA)
Mustafa Mürşit Günday Mimar (ADMMA)
Can Kubin Şehir Plancısı (ODTÜ)
Ekin Çoban Turhan Mimar (GÜ)
Gökhan Aksoy Mimar (ODTÜ)
Dr. Gaye Çulcuoğlu Peyzaj Mimari (AÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

Tuğba Akyol Peyzaj Mimari (AU)
Mehmet Nazım Özer Şehir Plancısı (GU)

Raportörler

Benan Babila (Teknik Raportör) Mimar (ODTÜ)
Bengi Su Ertürkmen (İdari Raportör) Mimar (GÜ)
Bilge Beril Kapusuz (İdari Raportör) Mimar (GÜ)

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 24.06.2013 

Soru sorma için son gün: 25.07.2013 

Cevapların yarışmacılara gönderilmesi: 05.08.2013 

Projelerin teslim edilmesi için son gün: 27.09.2013  (saat 19.00) 

Posta ile gönderilen projelerin kabülü için son gün: 30.09.2013  (saat 19.00)

Jüri değerlendirme çalışması başlangıcı: 04.10.2013 

Yarışma sonuçların ilanı ve sergi başlangıcı: 07.10.2013 

Kolokyum ve Ödül töreni tarihi: 30.10.2013  (saat 17.00)

Ödüller:

1. Ödül: 50 000 TL
2. Ödül: 35 000 TL
3. Ödül: 25 000 TL 

Mansiyonlar:

1. Mansiyon: 15 000 TL
2. Mansiyon: 15 000 TL
3. Mansiyon: 15 000 TL
4. Mansiyon: 15 000 TL
5. Mansiyon: 15 000 TL

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın