Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması

Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası ve Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması ile elde edilecek. Yarışmaya dosya göndermek için son gün 27 Kasım 2013.

İdareye Ait Bilgiler

İsim : Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü
İletişim Adresi : Barbaros Mah.Atatürk Cad. İl Özel İdaresi No:215/B 17100 ÇANAKKALE
Telefon : (0286)2181055/ (0286)2200022/ Dahili:6501-6505
Fax : (0286) 2181053
Web : www.canakkaleantenna.gov.tr
e-posta : competition@canakkaleantenna.gov.tr

Yarışma şartnamesini buradan indirebilirsiniz.

You can download the brief from here.

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın başlıca amacı, Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi’nin inşa edileceği alan ve içinde bulunduğu bağlam ile ilişkilenmiş, bir yandan bildik ve jenerikleşmiş anten kulesi tipolojilerinin sınırlarını zorlarken, diğer yandan konunun gerektirdiği teknik kısıtları gözetebilen bir yapının tasarımına dair fikirlerin açığa çıkmasına aracı olmaktır. Kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda seçenek arasından nitelikli bir ürünün seçilebilmesi ve bu ürünün müelliflerinin saptanması ile güzel sanatların teşvik edilmesi, yarışmanın diğer amaçları arasındadır. Bu yarışmanın aynı zamanda meslek etkinliği alanındaki etik çerçeve değerlerinin yerleşik hale gelmesi ve mimarlık ortamının nitelikli olarak gelişmesi yönündeki hedefleri geliştirmesi beklenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dahilinde uluslararası, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Merkez, Kalabaklı Köyü sınırları içinde, kente hakim bir konumda olan, 311 rakımlı bir tepededir. Alanın mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığına aittir ve 1/1000 ölçekli imar planında, “Kamu Hizmet Alanı (Radyo-Televizyon Ortak anten ve Verici Sistemi)” lejandı içinde yer almaktadır.
İçinde yardımcı servislerin ve sosyal donatı alanlarının da yer aldığı bir “Karasal-Sayısal Yayın Kulesi”nin mimari tasarımı, bu yarışmanın konusudur.

Yarışma Takvimi

Ön Seçim Şartnamesi İlanı : 22.10.2013
Ön Seçim Son Başvuru Tarihi : 27.11.2013
Yarışmanın İlanı : 04.12.2013
Sorular İçin Son Gün : 20.12.2013
Cevapların İlanı : 27.12.2013
Projelerin Son Teslim Tarihi : 15.02.2014
Kargo/Posta İle Son Teslim Tarihi : 22.02.2014
Jüri Çalışması Başlangıcı : 25.02.2014
Kolokyum ve Ödül Töreni : 15.03.2014

Jüri Üyelerin ve Raportörlerin İsimleri

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri

Ahmet Çınar, Çanakkale Valisi
Ayhan Gider, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Yücel Atalay, Gökçeada Belediye Başkanı
Kenan Eliuz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Ömer Yılmaz, Mimar

Seçici Kurul Asli Jüri Üyeleri
Emre Arolat, Mimar
Louis Becker, Mimar
Caroline Bos, Mimar
Arzu Erdem, Mimar, Prof.Dr.
Oğuz Cem Çelik, İnşaat Mühendisi, Prof.Dr.

Seçici Kurul Yedek Jüri Üyeleri
Murat Aksu, Y.Mimar
Melike Altınışık, Mimar
İsmail Morkoç, İnşaat Mühendisi

Raportörler
Serap Öbekci, Mimar
Pınar Gökbayrak, Mimar
Özgür Şahin, Elektrik Mühendisi

Raportör Yardımcısı
Arzu Eralp, Şehir Plancısı

Son Başvuru Tarihi

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç 27 Kasım 2013, saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olacaktır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir.

Ödüller ve Ödeme Şekli

1.lik Ödülü: 100.000 TL
2.lik Ödülü: 80.000 TL
3.lük Ödülü: 50.000 TL
1.Mansiyon: 25.000 TL
2.Mansiyon: 25.000 TL
3.Mansiyon: 25.000 TL
4.Mansiyon: 25.000 TL
5.Mansiyon: 25.000 TL

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Çanakkale Valiliği tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

Ön Seçime Katılım Koşulları

Ön seçime katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların, Çanakkale Valiliği ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri Çanakkale Valiliği’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Ön seçime katılacaklarda aranacak koşullar:

  • İlgili Meslek Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak.
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
  • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
  • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Şartname Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi, Yarışma Raportörlüğünden 100,00 TL bedelle CD ortamında satın alınabileceği gibi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002 No’lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu (0286) 2181053 nolu faksa, yarışmanın e-mail adresine veya “Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, İl Özel İdaresi No:215/B 17100 ÇANAKKALE” adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.)
  • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Etiketler

Bir yanıt yazın