Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği serbest, ulusal ve tek kademeli yarışmaya proje teslimi için son tarih 10 Temmuz 2018.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:

 

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/ veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil edecek mekânların oluşması için “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği’ne” uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeşitli seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır.

YARIŞMANIN YERİ

 

Çanakkale İli Merkez İlçe, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A Pafta, 178 Ada, 20, 21, 22, 47, 48 Parsellerde toplam 6756,18 m2’lik taşınmaz üzerinde mevcutta Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak kullanılmakta olan binanın bulunduğu alandır. Söz konusu alan, kentin yoğun kullanılan alışveriş, buluşma ve rekreasyon işlevlerinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Muammer Aksoy Parkı, Mehmetçik Bulvarı’na cepheli olup bir cephesinde de Telekom – PTT Binaları ile Emniyet Müdürlüğü bulunmaktadır.

YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI

 

Mevcut durumda, alanda yer alan İş Merkezi ve Katlı Otopark yapısının kentin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı görülmektedir. Tasarlanacak olan Çarşı ve Yaşam Merkezi’nin farklı yaş gruplarının yararlanabileceği ticaret ve yaşam boyu sosyo-kültürel faaliyetleri destekleyen bir çekim noktası olması amaçlanmaktadır. Ayrıca aynı bütün içinde kent merkezindeki en büyük sorunlardan biri olan otopark ihtiyacına çözüm bulabilmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır. Bu amaçla, çağdaş, kent estetiğine uygun ve yakın çevresi ile bütün olacak şekilde bir mimari tasarım hedeflenmektedir.

Yarışma; Çanakkale’nin vizyonu koşutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yanı sıra bu yarışma ile işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle bütünleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. Öte yandan yarışma alanında; kent bütününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm süreci gözlenmektedir. Dolayısıyla yarışma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasarım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacının söz konusu alana ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve gözlemlerinin de önem taşıdığının bilinmesi gerekmektedir.

Yarışma alanında bulunan bina 1980’li yılların ikinci yarısında Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak yapılmıştır. Mevcut binada 5308,60 m2 iş merkezi alanı ve 210 araçlık 4226,50 m2 katlı otopark alanı bulunmaktadır. Sözü edilen bu alan “Çanakkale Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” kapsamında yer almaktadır. Kentsel hizmetlerin çağdaş, işlevsel bir bütün içinde kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebilmesi ve yine aynı bütün içinde yeni bir cazibe merkezinin oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak ekonomik, yenilikçi ve işlevsel çözüm, çoğulcu bir seçimle belirlenerek projenin müellifi saptanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 

 • Yarışmanın İlanı : 17 Nisan 2018, Salı
 • Sorular için son gün : 11 Mayıs 2018, Cuma (17:00’ye kadar)
 • Cevapların İlanı : 14 Mayıs 2018, Pazartesi
 • Yer görme için son gün : 13 Haziran 2018, Çarşamba
 • Proje Teslim Tarihi : 10 Temmuz 2018, Salı (17:00’ye kadar)
 • Kargonun idare tarafından teslim alınacağı son gün : 13 Temmuz /2018, Cuma (17:00’ye kadar)
 • Jüri Değerlendirme Tarihi : 20 Temmuz 2018, Cuma
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25 Temmuz 2018, Çarşamba
 • Kolokyum ve Tören Tarihi : İdare tarafından daha sonra belirtilecektir.


JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

 

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

 • Ülgür GÖKHAN Belediye Başkanı
 • M. Kemal ALBAYRAK İmar ve Şehircilik Müdürü
 • Abdullah KELKİT Peyzaj Mimarı – Prof. Dr.
 • Emin ULUGERGERLİ Jeofizik Müh. – Doç. Dr.
 • İpek SAKARYA Şehir Plancısı –Dr. Öğretim Üyesi


Seçici Kurul Asıl Üyeleri:

 • Emre AYSU Mimar – Şehir Plancısı – Prof. Dr.
 • Hasan Ömer KORMAN Mimar – Şehir Plancısı
 • Yasemen SAY ÖZER Mimar – Doç. Dr.
 • Tankut BALKIR İnşaat Yüksek Mühendisi
 • Ali Emrah ÜNLÜ Mimar


Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

 • Arbil ÖTKÜNÇ Mimar – Doç. Dr.
 • İsmail ÇALIŞKAN İnşaat Mühendisi
 • Özgür Şahan ÖZER Şehir Plancısı


Raportörler:

 • Seyyide GÜLTEKİN İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
 • Suzan DEMİR İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
 • Merve ERDİK Mimar – Çanakkale Belediyesi


Raportör Yardımcıları:

 • Aynur ATAN Har. Kad. Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
 • Ahmet YURAN Sanat Tarihçi – Çanakkale Belediyesi

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 

 • 1. Ödül 60,000 TL
 • 2. Ödül 50,000 TL
 • 3. Ödül 40,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL

Jüri gerekli gördüğü takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu amaçla jürinin kullanımına 30,000 TL ayrılmıştır.

Belirtilen ödül, mansiyon ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre ödenecektir.

YER GÖRME BELGESİ:

Yer görme belgesi alma zorunludur. Yer görme müelliflerden birisi tarafından mesai saatleri içerisinde raportörlükten randevu alınarak yapılabilir.

Yazışma Adresi – Yarışma Raportörlüğü Bilgileri:

Yarışmanın resmi adresi aşağıda verilmiştir. İlgili her türlü yazışma bu adrese yapılacaktır.

Çanakkale Belediyesi

Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü İsmetpaşa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE

Telefon : (0286) 444 17 17 – 1136
Fax : (0286) 213 78 09
Web : www.canakkale.bel.tr
e-posta : [email protected]

Etiketler

2 yorum

 • azat-yalcin1 says:

  Aylar öncesinde burada, yarışmaların sanatçıları köleleştirme ve işleri ucuza kapatmaya yönelik bir araca dönüştüğünden bahsetmiştim. Bu ödül miktarları çok tehlikeli bir dönemin habercisi. Bence birlik olup protesto ederek yarışmaya katılmamak gerekiyor. Yarışmacıları temsilen bir komisyon kurulmalı ve içeriye bu şikayeti ileterek yeni bir rakam üzerinde anlaşma sağlanmalı.

 • cc-go says:

  tamam barış çok da şey yapma ya.
  boş ver, girmeyiverirsin

Bir cevap yazın