Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

Kadıköy Belediyesi'nin Caferağa'da bir spor ve kültür merkezinin tasarlanması amacıyla açtığı iki aşamalı yarışmanın birinci aşaması için proje teslim tarihi 12 Nisan 2016.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Serbest, ulusal ve iki kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmaya konu olan alan; Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 1017 adada bulunan 76, 94, 95 ve 99 numaralı parsellerdir.

Kadıköy merkez çarşıdan, Bahariye’ye kadar uzanan alan bugün, yoğun olarak alışveriş ve eğlence işlevlerinin yeraldığı bir bölge konumundadır. Tasarlanacak olan “Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor ve Kültür Merkezi”nin, bu bölgenin ortasında bulunan alanda, farklı yaş gruplarının da kullanabileceği, Kadıköylüleri kültür ve spor faaliyetleri etrafında toplayan bir merkez olması planlanmaktadır.

Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan yapı adasında sosyal işlevleri güçlü bir spor ve kültür merkezinin tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

 • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı : 8 Şubat 2016, Pazartesi
 • Birinci Kademe için Son Soru Sorma Tarihi : 22 Şubat 2016, Pazartesi
 • Birinci Kademe Soruların Yanıtlarının İlanı : 26 Şubat 2016, Cuma
 • Birinci Kademe Proje Teslim Tarihi : 12 Nisan 2016, Salı, 17.00
 • Birinci Kademenin Kargo ile Teslimi için Son Tarih : 14 Nisan 2016, Perşembe
 • Birinci Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 16 Nisan 2016, Cumartesi
 • Birinci Kademe Sonucunun Bildirimi : 21 Nisan 2016, Perşembe
 • İkinci Kademe için Son Soru Sorma Tarihi : 12 Mayıs 2016, Perşembe
 • İkinci Kademe Soruların Yanıtlarının İlanı : 16 Mayıs 2016, Pazartesi
 • İkinci Kademe Yer Görme için Son Tarih : 16 Mayıs 2016, Pazartesi
 • İkinci Kademe Proje Teslim Tarihi : 7 Haziran 2016, Salı, 17.00
 • İkinci Kademenin Kargo ile Teslimi için Son Tarih : 9 Haziran 2016, Perşembe
 • İkinci Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 11 Haziran 2016, Cumartesi
 • Kolokyum ve Ödül Töreni : 18 Haziran 2016, Cumartesi

Jüri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı
 • Ülkü Koçar, Mimar & Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi
 • Başar Necipoğlu, Mimar & Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi
 • Mehmet Şengün, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • Güneş Gürsel, Kadıköy Kent Dayanışması
 • Hüseyin Sinan Omacan, Mimar, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi
 • Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Bülent Batuman, Doç. Dr. Y. Mimar
 • Özgür Bingöl, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar
 • Haydar Karabey, Prof. Dr. Y. Mimar (Jüri Başkanı)
 • Z. Ahmet Önder, Y. Mimar
 • İlker Özdel, Y. Mimar
 • Semra Uygur, Y. Mimar
 • Günkut Barka, Y. İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Emre Torbaoğlu, Y. Mimar
 • Eser Yağcı, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar
 • Yelda Gin, Y. Mimar
 • Bahadır Akgül, Y. İnşaat Mühendisi

Raportörler

 • Deniz Öztürk, Mimar
 • Şule Sarıkoç, Mimar

Ödüller

 • 1. Ödül : 65.000
 • 2. Ödül : 55.000
 • 3. Ödül : 45.000
 • Eşdeğer mansiyon : 35.000 (5 adet)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde aşağıda belirtilen kesintiler yapıldıktan sonra net olarak ödenecektir.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma ve jüri ödeme bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Kadıköy Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odası hesabına aktarılacaktır. Ayrıca yukarıda belirtilen bedeller üzerinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden %0.948 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Şartname ve Eklerinin Nereden Nasıl Temin Edileceği, Satın Alma Bedeli

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL karşılığında ” Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması”na kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Caferağa Yarışması” açıklaması ile idareye ait iban: TR42 0001 5001 5800 7304 3351 87 nolu hesabına yarışma takviminde yer alan son tarihe kadar yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta ([email protected]) yoluyla gönderilerek kayıt yaptırılacaktır. Yarışma şartnamesine Kadıköy Belediyesi internet sitesinden (www.kadıköy.bel.tr) erişebileceklerdir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Şartnema ve ekleri buradan indirebilirsiniz.

Yer Görme Zorunluluğu Varsa Şartları

Birinci kademe için yer görme zorunlu değildir. İkinci kademe için yer görme zorunludur, yarışmacılar raportörlükten alacakları yer görme belgesini ikinci kademede teslim edeceklerdir. Yer görme için tarih sınırlaması olduğu göz önüne alınmalıdır.

İkinci kademe için zorunlu olan yer görme için yarışmacılara bir ödeme yapılmayacaktır.

İdarenin Adı, İletişim Bilgileri

Adı : T.C. Kadıköy Belediyesi
Adresi : Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 2 Kadıköy/ İSTANBUL
Tel : 0216 542 50 00
Faks : 0216 349 98 81
E-posta : [email protected]
İnternet : www.kadikoy.bel.tr

Etiketler

Bir cevap yazın