Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

Yarışmaya proje teslim tarihi 1 Haziran 2015.

AÇIKLAMA

İstanbul’un Adalar İlçesi beşi meskûn dokuz adadan oluşmaktadır. Büyükada ilçe merkezidir. Adalar’da yedi cami, onsekiz kilise ve iki sinagog bulunmaktadır.

Büyükada’da bulunan dört caminin en eskisi 1895’te yapılmış olan Büyükada Hamidiye Camii’dir. 1967 yılında Nizam Camii, 1985 yılında ise Kumsal Camii yapılmıştır. En son ibadete açılan ve bir hayırsever tarafından 1986 yılında çarşı içinde bulunan bir apartmanın dönüştürülmesiyle cami olarak kullanılmaya başlanan Hacı Havva Özen Camii ise fizikî bakımdan yetersizdir ve ihtiyaca cevap vermemektedir.

Yıllar içinde çarşının kalabalıklaşması sonucu, Hacı Havva Özen Camii’ne ibadete gelen Ada halkı, esnaf, yerli- yabancı ziyaretçilerden oluşan cemaat, zaman zaman yola taşmak durumunda kalmaktadır. Bununla birlikte binanın kıble yönüne dönük olmaması ve bu yüzden iç mekânların verimli kullanılamaması, İslâm dininin gerektirdiği temizlik şartlarının sağlanmasındaki zorluklar, bu caminin kapatılıp yerine, yine çarşı içinde başka bir caminin yapılması zaruretini doğurmuştur.

Sonuçta, Büyükada’da çarşı içinde ihtiyaca cevap verecek, silüete uygun, çevreci teknolojilerden ve mühendislik çözümlerinden yararlanan, Ada’nın mimarî ve doğal dokusuyla bütünleşebilecek bir cami Adalılar tarafından istenmektedir. Büyükada’nın öngörünümünde ve çarşı içinde yer alacak, Ada’nın sembollerinden biri olmaya aday bu projenin yarışmayla belirlenmesine karar verilmiştir.

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması’nın amacı Büyükada’nın sosyal, kültürel, mimari dokusunu bütünleyecek, özgün çizgilerde günümüz koşullarında bir proje elde edilmesidir.

Bu amaçla adanın ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi, silueti bozmayan, çevreci teknolojilerden ve mühendislik çözümlerinden yararlanan, mimarlık ve güzel sanatları teşvik eden, cami mimarisinin kültürel sürekliliğini dikkate alan bir ibadethaneyi Büyükada’ya kazandırmak temel hedeftir.

YARIŞMANIN AMACI

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması’nın amacı Büyükada’nın sosyal, kültürel, mimari dokusunu bütünleyecek özgün bir proje elde edilmesidir.Bu amaçla adanın ihtiyaçlarına uygun, siluete katkı yapan, çevreci teknolojilerden vemühendislik çözümlerinden yararlanan, mimarlık ve güzel sanatları teşvik eden, camiimimarisinin kültürel sürekliliğini dikkate alan bir ibadethaneyi Büyükada’ya kazandırmak temel hedeftir.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın Konusu; Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul İl Müftülüğü’ne camii yapılmak üzere tahsis etmiş olduğu alan; Büyükada İskelesi’nin doğu yönünde, eski AYEDAŞ işletme binası ve veznesinin bulunduğu yerde Ada halkının ibadet ihtiyacınıkarşılayacak bir caminin mimari fikir projesi ile elde edilmesi işidir.Yarışmanın Yeri; 21.09.2011 t.t.’li 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı RevizyonNazım İmar Planı’nda “dini tesis alanı” olarak belirlenen, İstanbul İli, Adalar ilçesi,Büyükada Şehit Recep KOÇ Caddesi ile Çiçekli Yalı Sokağı kesişiminde, 27 ada, 16parselde kayıtlı toplam 465m²’lik taşınmaz; çarşı içinde, vapur iskelesine 250 m.uzaklıkta ve Gülistan caddesi üzerinden denize cephelidir. (Parsel üzerinde yer alan vemescit olarak kullanılan zemin+1 katlı yapı yok sayılacaktır) (Bkz. Ek-1 ve Ek-1A).

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma; serbest ve tek kademelidir

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • İdarenin adı: Büyükada Çarşı Camii Derneği
 • Adresi: Büyükada Çarşı Camii Lokali Şehit Recep Koç Caddesi No: 37 Büyükada – İstanbul
 • E-posta: yarisma@carsicamiidernegi.com
 • Web sayfası: www.carsicamiidernegi.com

DANIŞMANLAR, JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Atilla AYTAÇ, Adalar İlçesi Belediye Başkanı
 • Yavuz Bülent BAKİLER, Edebiyatçı – Yazar
 • Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI, Eski İstanbul İl Müftüsü
 • Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ, Hukukçu – Yazar
 • Ediz HUN, Eski Milletvekili – Sanatçı;
 • Üner KIRDAR, Emekli Büyükelçi
 • Veysel Karani PEKDEMİR, Büyükada Çarşı Camii Dernek Bşk.
 • Kamil TUNCEL, İlçe Müftüsü
 • Prof.Dr. Rahmi YARAN, İstanbul İl Müftüsü

ASİL JÜRİ ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL, (Jüri Bşk.) Mimar-Tasarımcı
 • Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ, Mimar – Şehir Plancısı
 • Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN, Mimar- Mimarlık Tarihçisi
 • Prof.Dr. Güzin KONUK, Mimar- Kentsel Tasarımcı
 • Prof. Dr. İbrahim NUMAN, Mimar-Mimarlık Tarihçisi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Yrd.Doç.Dr. Erdem DAMCI, İnşaat Mühendisi-Yapı
 • Dr. Aras NEFTÇİ, Mimar-Mimarlık Tarihçisi
 • Dr. Refik YÜKSEK, Mimar-Restorasyon Uzmanı

RAPORTÖRLER

 • Mustafa Kahraman KARAKUŞ, İç Mimar
 • Dr. Elif KORKMAZ, Şehir Plancısı
 • Emine Hilal KORUCU, İletişim Uzmanı
 • Taner TAVLAŞ, Mimar

YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR

 • Her yarışmacı yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir.
 • Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecekşekilde teslim edilmelidir.
 • Proje paftalarının ya da maketin üzerinde herhangi bir ibare ya da proje sahibinitanıtan işaretler olmamalıdır.
 • Her yarışma projesi için bir kimlik zarfı bulunması ve zarf içindekilerin eksiksizolması gereklidir.
 • Yarışmacılar, şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne yazdırmışolmalıdır (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesiyeterlidir).

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı: 11 Mart 2015 Pazartesi
 • Soru sorma süresinin bitimi: 3 Nisan 2015 Cuma Saat 17:00
 • Soru-cevap toplantısı için jürinin toplanması: 8 Nisan 2015 Çarşamba
 • Soru-cevap çalışmalarının ilanı ve cevapların yarışmacılara gönderilmesi: 10 Nisan 2015 Cuma
 • Proje Teslim Tarihi: 1 Haziran 2015 Pazartesi Saat 09:00-17:00 arası. (Teslim tarihine kadar postaya verilen projeler, raportörlüğe 4 gün içinde ulaşmadığı taktirde dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile gönderilecek projelerin bu tarihe kadarraportörlüğe ulaştırılması yarışmacılarınsorumluluğundadır. Postada meydanagelebilecek gecikmelerden dolayıyarışmacılar hak iddia edemezler.)
 • Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması: 6-7-8 Haziran 2015 (Cumartesi – Pazar – Pazartesi)
 • Sonuçların açıklanması: 10 Haziran 2015 Çarşamba
 • Proje Sergisi: 13 – 21 Haziran 2015
 • Kolokyum ve tören: 13 Haziran 2015 Cumartesi Saat:15:00

ÖDÜLLER

Jürinin yapacağı değerlendirme sonunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

 • 1. ÖDÜL: 40.000 TL
 • 2. ÖDÜL: 30.000 TL
 • 3. ÖDÜL: 20.000 TL
 • 1. MANSİYON: 10.000 TL
 • 2. MANSİYON: 10.000 TL
 • 3. MANSİYON: 10.000 TL

Yukarıda yazılı ödüller Büyükada Çarşı Cami Derneği tarafından sonucun gazete ilanını izleyen 30 (otuz) gün içerisinde yarışmacılara veya yasal vekillerine ödenir.

Etiketler

26 yorum

 • omer-yilmaz says:

  Kısa şartname değerlendirme yazım şurada: http://rktr.co/18A469Z

  Büyükada’da yapılması planlanan ve müştemilatı ile birlikte toplam alanı 1.000 m2 olan cami için bir 11 Mart Pazartesi günü bir yarışma açıldığını bugün Arkitera’ya gelen banner’ları sayesinde öğrendik.
  Büyükada’da, kentin tam da merkezinde, hem de deniz kıyısında, ana ibadet mekânı 300m2 (Arkitera 270m2), yarışma… Daha ne olsun.

  Dahası var aslında, şartnamesi bu boyuttaki bir yarışmaya göre özenilerek hazırlanmış. Maket isteniyor ama çevreyi biz yaptık, siz binanızın yapın getirin, biz makete yerleştirerek bakacağız deniyor. Ki bu pek çok jürinin hayalidir ve kolay kolay gerçekleşmez. İşin verilme şeklinde işi 1. Ödül sahibine yaptırma kararlılığı açıkça ifade edilmiş.

  Bu yarışmanın hiç mi hatası yok? Bence ciddi bir temel eksik var: Şartnamenin herhangi bir yönetmeliğe bağlı olmadan hazırlanması. Basit gibi görülebilir ama değil: Bir üst yönetmeliğe bağlı olan bir şartname, yarışma sürecinde ya da daha sonra çıkabilecek olası sorunların idare, tasarımcı ve kamu yararı üçgeninde doğru çözülmesi için ana unsur olacaktır. Bir yönetmeliğe bağlı olunmadığında ise her şey serbest. Neler olur kimse bilemez…

  Son söz olarak yarışmanın açılmasına katkı sağlayan tüm kişi ve kurumları, başta Dernek olmak üzere tebrik ederim. Umarım binanın ortaya çıkmasını da kısa sürede görürüz.
  Bu vesile ile son dönemde açılan cami yarışmalarını hatırlayalım:

  – Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması
  – Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması
  – İstanbul Çamlıca Camii Mimari Proje Yarışması

 • ilyas-yaman says:

  yine kuşkulu bir yarışma olacaksa hiç vakit harcamayalım

 • mehmet-berksan says:

  Güzel bir yarışma olacağa benziyor. Hazırlayanların eline sağlık. Ne var ki ihtiyaç programına Minare başlığı altında “Proje kapsamında minare tasarlanacaktır.” yazılması, cami projesini mimarlardan korumaya yönelik bir güvensizlik gibi geldi bana! Bırakın minareyi mimarlar zorunlu oldukları için değil, kendileri gerekli gördükleri için koysun. Başlığında “Fikir Yarışması” ifadesi bulunan bir yarışmada minare şartının konulması (aynı şekilde Son Cemaat Mahalli de istenmiş) daha baştan mimarların fikirlerini kısıtlamıyor mu?

 • ahmet-turan-koksal says:

  Açıkası ben kuşkuyla bakmıyorum. Cami yarışmaları cici, kolay çalışılabilen yarışmalar. Ömer Yılmaz’ın dediklerine katılıyorum ama maket konusu bile süper bence. Ben heyecanlanıp kanka arkadaş bile aramaya başladım. :*))) Ekip çok önemli.

  Minare şartını ben de Mehmet berksan gibi “acayip” buldum. Fakat “yaptırılacak” söylemini biraz da destekliyor. Dernek bu konuda istekli olabilir. Size bir cami işi gelse ve minare şartı koysalar kabul etmez misiniz. Ben ederim valla. :-*)))

  Şaka yollu bence heyacan verizi ve en az 250 katılımcı olur diyorum.

  Teşekkürler.

 • gizem-eroz says:

  Yarışma alanını gördüğümde arsanın yer aldığı çevre bende de biraz şüphe uyandırmıştı; konumu, o bölgenin yoğunluğu ve yeni amaç ile birlikte oluşacak karışıklık konusunda….. Ki mail’imi açtığımda Mimarlar Odası’nın yazısının şaşırtıcı geldiğini söyleyemeyeceğim.

  ” .
  .
  Konu ile ilgili olarak, 2013 yılında Adalar Belediyesi tarafından, mevcut kullanımda Çarşı bölgesi olarak adlandırılan ve yerleşik halkın ve günübirlik ziyaretçilerin yoğun olarak alışveriş ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşıladıkları, banka ve çeşitli hizmet birimlerinin ve rekreasyon amaçlı kullanımın yer aldığı bu bölgede “dini tesis alanı” ayırmak plan kararlarına aykırı olacağı gibi, özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun kullanıcı sirkülasyonu sebebiyle karmaşaya yol açacağı ifade edilmiştir.
  .
  .
  .
  Sonuç olarak, yarışmaya konu olan alan ile ilgili olarak kamuoyuna da yansıyan bilimsel planlama kriterlerine yönelik kurumsal değerlendirmeler sonucunda, yarışmanın yapılandırıldığı biçimiyle kamusal fayda sağlamayacağı değerlendirilmiştir.
  Yarışmaların nitelikli ve sağlıklı çevre elde etmenin en önemli araçlarından biri olduğu kabulüyle, yukarıda ifade edilen gerekçelerden dolayı Mimarlar Odası olarak desteklemediğimiz yarışmaya, bir kent/mimarlık suçu yaratma sürecinde yer almamaları gerektiği düşüncesiyle meslektaşlarımızın katılmamasını tavsiye ediyoruz.”

 • mehmet-demir7 says:

  Yarışmanın teslim süresi uzatılabilirmi acaba? yetiştirememe durumumuz var? bizden farklı hazırlanan 2 3 arkadaşımda benzer durumda..Nereden bilgi alabiliriz? başta çıkan haberlerden dolayı, katılmayın vs geç başladık, önerimiz ancak gelişti.

 • omer-yilmaz says:

  Yarışmaya giren 100 kişiden 99’u bile uzatma istese uzatılamaz. Yarışma şartnamesi baştan çok iyi hazırlanır, yarışmacılar şöyle bir bakarlar, katılacaklarsa o koşullarda katılırlar.

  Süre uzatımı yapan yarışmalara güven olmaz. Süre uzatımı şartnamede revizyondur, idarelerin başka alanlarda da (ödemeler, telif hakkı vesaire) diledikleri gibi değişiklik yapabilecekleri anlamına gelir.

  Not: Ödül ayrı yarışma ayrı şeydir.

 • mehmet-demir7 says:

  süre uzatımı yapılamayacağı ayettemi geçiyor yoksa hadis temi?
  olmamış bir şey için ‘süre uzatımı olursa (ödemeler, telif hakkı vesaire) süre uzatımı yapabilecekleri anlamına gelir ‘ demek herhangi bir insana sen kesin gelecekte şunu yapar, şu hatayı işlersin demektir..Ki ödemeyi geç yapmak durmu olsa bile ödeme yapılmış ya sonuçta..
  fazla minority report izliyoruz anlaşılan Ömer bey..

 • mehmet-berksan says:

  Mehmet bey; önce “uzatılabilir mi?” diye sormuşsunuz. Ömer bey de gerekçelendirerek “uzatılamaz” demiş. Ardından “ayette mi hadiste mi geçiyor?” diye sormuşsunuz. Komik misiniz siz? Madem uzatılabileceğini düşünüyorsunuz niye soruyorsunuz? Mimari yarışmaların süre uzatımları gibi bir konuda Kuran ve Hadis’i referans kaynakları olarak görüyorsanız size başarılar ama bu durumda Arkitera’da ne işiniz var? Son olarak, IQ seviyenizi hesaba katmadan ukalalık yapmaya bu denli meraklıysanız kendinizi bu denli küçük düşürmemek için önce yazı yazmayı öğrenin.

 • omer-yilmaz says:

  100 m yarışında yarışın bittiği yer uzatılıyor mu mesela?

 • mehmet-demir7 says:

  ukalalığı meslek edinmiş senin gibi birine ukalalık yapmakta yarışmak benim işim değil sevgili Mehmet..Herşeye laf yetiştirip durmanla nasıl bir kariyer hedeflediğini hala anlamış değilim..Senin gibi laf ebesi değilim, fakat bu kadar lafazanlık yaptığın halde ‘asla değil fasla bakılır’ lafının da belirttiği gibi orda kasıtın Kuran ve Hadis olmadığı, esas şeyin bu meslenin yani tarihin değişken olabileceğini anlayamayacak kadar ‘KIT’ akıllı yada her mevzuya atlayan bir işgüzarsın sanırım.. nerede olacağımı,olacağımızı senin engin görüşlerin doğrultusunda belirlemeyeceğiz.. uzatmayı sormamın esas sebebi bu konuda bilgi sahibi olan biri olabileceği düşüncesi.. yoksa uzatılamaz düşüncesi değil..daha öncede birçok yarışmada süre uzatımı olduğu gibi bu yarışmada da olabilir..ve hala senin gibi terbiye sınırlarını zorlayan birine de cevap yazıyorum, hadi yine iyisin..şimdi cevap yzıp duruverirsin akşama kadar..
  senin için yine imla hataları bıraktım, bunları bularak vazife yapmış olmanın gururunu duyman için..

 • mehmet-demir7 says:

  daha önce bazı yarışmalarda uzatma olmuştu Ömer bey, ondan bir sorayım dedim..

 • omer-yilmaz says:

  Bugüne kadar hiçbir nitelikli yarışmada uzatma olmadı.

  TOKİ Yarışması, Çamlıca Camisi Yarışması gibi yarışmalarda ya da Mimarlar Odası’nın düzenlediği yine sorunlu yarışmalarda uzatma oldu sadece. KİK Mevzuatı zaten yasal olarak uzatmaya izin vermez.

  Komplo teorisi filmini falan akla getirmeden önce kendimize “acaba bencilce mi davranıyorum?” sorusunu sormakta fayda var. Süre uzatımı adaletsizliktir; çünkü esasında süre zaten hiçbir zaman yeterli değildir.

  Neyse bu kadar ayrıntı açıklama yapmak çok manasız.

  Yarışmalarda süre uzatılmaz.

 • ahmet-turan-koksal says:

  Bence uzatmayalım. 😉

  Teslimi uzatılan yarışmadan iyi sonuç çıktığını görmedim

 • omer-yilmaz says:

  Bir yarışmacı uzatmayalım dedi. Napcaz şimdi.

 • mehmet-demir7 says:

  hakkımızda hayırlısı olsun Ömer bey, ben bilgi amaçlı sorayım dedim size de takılarak..arada size takılmamı anlamayıp kendini göstermeye çalışan şahıslar çıktı, uzar uzamaz.. sonra tamamlayıp arkitera ya göndeririz projemizi…Arsa verilerinin yoğun ve sınırlı olduğundan projemiz geç oturdu , 3 5 gün daha olsa rahatça teslim yapacak duruma geldi çok şükür.. fikir üretmiş olduk..katılamazsak elimizden geleni yaptık der katılımcıların projelerini izleriz… bazı arkadaşlardan da aldığım bilgiye göre bizim durumumuzda 3 5 kişi daha var , bir sorayım dedim

 • cc-go says:

  mehmet demir’i yedirtmeyiz

 • ahmet-turan-koksal says:

  CC Go’yu seviyorum. Oyum ona bu seçimde. 🙂

 • cc-go says:

  tatava yapma bas geç

 • ahmet-turan-koksal says:

  CC Go konuşur, Mehmet Demir yapar (teslim eder).

  (İsimler temsili bak! kızmak yok)

 • cc-go says:

  Mehmet Demir teslim etti mi?

 • ahmet-turan-koksal says:

  Alper Tunga’nın öldüğüne eminim ama Mehmet Bey’i bilemeyeceğim. Fakat etmediyse yine de üzülmem. Emekleri boşa gitmemiş olur.

 • cemal-cobanoglu says:

  Arkitera’da yayımlanan haberlerin, yazıların altına yapılan yorumlardan kitap bile çıkar 🙂 Takip etmesi en az haberler ve yazılar kadar eğlenceli.

 • cc-go says:

  Ömer Yılmaz göreve

 • azmi-acikdil says:

  AHMET TURAN KÖKSAL HOCAM UZATMAYALIM DEMİŞSİN AMA SÜREYİ UZATMIŞSIN 14 DAKİKA UZAMIŞ TESLİM EDİLMEMİŞ AMA ADI UZAMA OLMUŞ YAPACAK Bİ ŞEY YOK UZATMAYALIM TEKLİFİ SİZDEN GELMİŞ BÜYÜK HARF YAZIYORUM YARIŞMACILARIN YORUMLARIYLA KARIŞMADIN DİYE!

  CAMİ GÖRSELİ YUKARIDA Kİ RESME YAPIŞTIRILSAYDI HİÇ BİR PROJENİN UYUM SAĞLAYAMADIĞI ÇOK RAHAT GÖRÜLECEKTİ.

  Mimari yarışmalar ile proje elde edilebilme konusunu önceden tartışmak gerek. Bu proje yarışmayla mı yapılmalı? Veya buraya proje yapılmalı mı? Buna hangi akiller karar verecek? Kısaca ada camisine cami cemaati karar vermiş yarışma için sponsor bulunmuş uygulaması için maddi destek, camilerde namazdan sonra kapağı yırtılmış mukavva kutudan sağlanıyor. Böyle olunca adanın silueti bozulmuş bozulmamış önemli değil cami yaptırma heyecanı hezeyanı galeyanı bastırılması önemli. Bir de; namazda kaametten önce: “Bu caminin banisi, bu camiden güzeran etmiş kayyum, müezzin, imam, cemaatin ruhlarına diye.” müezzin dua eder. Burada adının geçmesi de önemli.

Bir yanıt yazın