Bursa Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, "Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Projesi" Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca, ihtiyaç programında verilen fonksiyon ilişkileri çerçevesinde, mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden uygun çözümleri gözeten bir eserin elde edilmesi ve güzel sanatların teşvik edilmesi için serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmacıların,
1. Yarışmaya katılabilmek için,Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası’ndan herhangi birinin üyesi olması ve meslekten men cezası almamış olması, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı yarışmacıların, ekiplerinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi müellif mimar bulundurması,
2. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmaması,
3. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olması,
4. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmaması,
5. Yarışmayı açan idarede, adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmaması,
6. Şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmesi ( Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
7. Yer görme belgesi almış olması gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı kayıtların başlaması: 23.02.2006
Soru sorma için son gün: 15.03.2006
Projelerin teslimi: 23.05.2006
Jüri değerlendirmesi: 26.05.2006

Yarışmaya katılan bütün projeler sonucun ilanından sonra 15 gün süre ile Osmangazi Belediyesi sergi salonunda sergilenecektir. Kolokyum 10.06.2006 tarihinde saat: 14:00’de başlayacaktır.

Danışman Jüri Üyeleri

Recep Altepe, Makine Mühendisi: Osmangazi Belediye Başkanı (GÜ)
Bayram Vardar, Şehir ve Bölge Plancısı: Teknik Başkan Yardımcısı (İTÜ)
Melih Türa, Mimar: Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı (İDMMA)
Adem Özdemir, İnşaat Mühendisi: İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı (İDMMA)

Asli Jüri Üyeleri

Prof.Dr. Aykut Karaman (Jüri Başkanı): Y.Mimar (DGSA) – Kentsel Tasarım Uzmanı
Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu: Y.Mimar ( ODTÜ )
Dr. Feride Önal: Y.Mimar (MSÜ )
Bünyamin Derman: Y.Mimar (YÜ)
Belemir Güzer: Peyzaj Mimarı (AÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Yasemen Say Özer: Y.Mimar (MSÜ)
Yrd.Doç.Dr. Bilge Ulusay Alpay: Y.Mimar (YÜ)
Hülya Dinç Atılgan: Peyzaj Mimarı (AÜ)

Raportör

Tuna Yıldız: Şehir ve Bölge Y.Plancısı (APK MüdürV.)(GÜ)

Raportör Yardımcıları

Gökşen Yücedağ: Y. Mimar (BAÜ)
Filiz Hacısalihoğlu: Mimar (AÜ)
Fulya Türkmen: Mimar (UÜ)
Şahabettin Kaynar: İnş.Tek.(DPÜ)

Ödüller

1. Ödül: 50.000 YTL
2. Ödül: 35.000 YTL
3. Ödül: 25.000 YTL

Mansiyonlar (5 adet)

1. Mansiyon: 10.000 YTL
2. Mansiyon: 10.000 YTL
3. Mansiyon: 10.000 YTL
4. Mansiyon: 10.000 YTL
5. Mansiyon: 10.000 YTL

Satınalma (5 adet)

1. Satınalma: 2.000 YTL
2. Satınalma: 2.000 YTL
3. Satınalma: 2.000 YTL
4. Satınalma: 2.000 YTL
5. Satınalma: 2.000 YTL

Yarışma Şartnamesi

Yarışmacılar, şartname ve eklerini Osmangazi Belediyesi APK Müdürlüğü Proje Etüd Bürosu’nda bulunan yarışma raportörlüğünden, Hesap İşleri Müdürlüğü’ne yatırılacak 50 YTL (Elli Yeni Türk Lirası) karşılığında alabilirler.

Etiketler

Bir cevap yazın