Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması'na proje teslim tarihi 7 Şubat 2012.

Sekli: Yarışma, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 4734 sayılı Kamu (hale Kanunu’nun 23. Maddesi ve 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği, 7. Madde e bendi” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun, ekonomik, çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların teşviki amacıyla açılmıştır.

YARISMANIN YER VE KONUSU
Bursa (İli, Osmangazi (İlçesi’nde bulunan Orhangazi Meydanı ve Çevresi’nin Tarihi Kent Merkezi’nin kimliğine uygun olarak günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde kentsel, mimari ve peyzaj tasarımı ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesidir.

İlkesel Tasarım Alanı:
Ölçek: 1/1000, yaklaşık alan 58 hektar

Kentsel Tasarım Alanı:
Ölçek: 1/500, yaklaşık alan 6,5 hektar

YARISMAYA KATILIM KOSULLARI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası veya Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve yarışma şartnamesi almış olmak

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı 15 Kasım 2011
Son Soru Sorma Tarihi 12 Aralık 2011
Cevapların Gönderilme Tarihi 20 Aralık 2011
Proje Teslim Tarihi 7 Şubat 2012
Jüri Değerlendirme Tarihi 16 Şubat 2012
Yarışma Sonuçlarını İlan Tarihi 23 Şubat 2012
Sergi / Kolokyum Tarihi ve Yer Yarışma sonuçlarının ilanı ile bildirilir.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri
Bayram Vardar – B.S.B. Genel Sekreter Yrd. – Şehir Plancısı
A. Nalan Fidan – B.S.B. Etüd ve Projeler Dai. Bşk.. – Y. Şehir Plancısı
Kübra Temel – B.S.B. Tarihi ve Kültürel Miras Sb. Md. – Mimar
Sezai Özokutanoğlu – Osmangazi Bld. Plan Proje Sb. Md – (İnşaat Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk – Y. Mimar (Jüri Başkanı)
Doç. Dr. Murat Taş – Y. Mimar
Doç. Dr. Hayriye Esbah – Y. Peyzaj Mimarı
Yrd. Doç. Dr. Tülin Vural Arslan – Y. Mimar
Nadir Hasbora – Y. Mimar
Selami Demiralp – Peyzaj Mimarı
Şenol Hatipoğlu – Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyeleri
Doç. Dr. Aygül Ağır – Y. Mimar
Yrd. Doç. Dr. Elvan Ebru Omay Polat – Y. Mimar
Dr. Gül Atanur – Y. Peyzaj Mimarı
Füsun Uyanık – Şehir Plancısı

Raportörler
İlkay Aslan – Mimar (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
Nurcan Apak – Peyzaj Mimarı (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

Raportör Yardımcıları
Funda Demirdağ Atilla – Mimar (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
Mübeccel Geçkin – Teknisyen (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

ÖDÜLLER
1. Ödül: 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)
2. Ödül: 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası)
3. Ödül: 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)

Mansiyon 5 adet olmak üzere her biri 10.000 – TL (Onbin Türk Lirası)

Satın alma için jüri emrine 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) ayrılacaktır. Jüri istediği sayıda satın almayı yapabildiği gibi bu meblağı kullanıp kullanmamakta serbest olacaktır.

Şartname ve Ekler
Yarışmaya katılmak isteyenler 15.11.2011 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen adrese başvurup, isim, adres, telefon, faks, e-posta ve hesap no bilgileri ile 100 TL karşılığında “Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışma Şartnamesi”ni alabileceklerdir.

Ayrıca, şartname bedelinin “Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası Heykel Şubesi IBAN NO: TR87 0001 2009 2990 0045 0000 02 no’lu hesaba yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi dekontun ve isim, adres, telefon, faks, e-posta ve hesap no bilgilerini içeren belgeyi faks ile raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri ödemeli olarak adreslerine gönderilebilecektir.

Şartname Satış Adresi:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
(İhale Şartname Hazırlama Şube Müdürlüğü
Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2
Osmangazi / BURSA

Tlf. No: 444 16 00 (1117,1135)
Faks No: 0 224 234 77 87

Yarışmacılar, proje ve eklerini 07.02.2012 günü saat 09.00’dan 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden teslim edebilecekleri gibi, kargo ile adrese teslim olarak da gönderebilirler.

YER GÖRME
Yer görme zorunlu değildir.

Yarışmayı Düzenleyen
Adı: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü
Adresi: Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Yerleşkesi Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi
Cad. No:6/20 B Blok Kat:2 16190 Osmangazi/BURSA
İrtibat Telefon Numarası: 0 224 234 00 87 ; 0 224 444 16 00 (1668, 1670)
Faks Numarası: 0 224 234 77 58
Web Adresi: www.bursa.bel.tr
E-posta Adresi: orhangazimeydani@bursa.bel.tr

Etiketler

Bir cevap yazın