Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Burdur Kenti, Yeni Mahalle, Sanayi Kavşağındaki Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Alanı, kentin 50 yıllık geleceğine cevap verecek, sadece Burdur halkına değil, terminali uğrak yeri olarak kullanacak Ülkemiz insanına yeterli hizmetin sunulduğu, kent imajını olumlu etkileyecek, 21. yüzyılın çağdaş çizgilerini yansıtacak, kompleks içinde yer alan kullanımları bütünsel biçimde ele alacak, çevre düzenleme ve ulaşım sistemleri çözülmüş bir “Kent Odağı” yaratılması için Burdur Belediyesince Kamu İhale Kanunu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest “Ulusal ve Tek Kademeli Olarak” Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması açılmıştır

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmacıların
• Şartname olarak adres ve varsa e-posta adresi bırakmış olmaları,
• Yarışmaya ekip başı mimar olmak üzere T.M.M.O.B Mimarları Odasına ve T.M.M.O.B Şehir Plancıları Odasına kayıtlı üyeler katılabilir.
• Yer görme belgesi almış olmaları zorunludur.

Danışman Jüri Üyeleri
Sebahattin Akkaya, Burdur Belediye Başkanı
Abdurrahman Ermergen, Mimarlar Odası Temsilcisi
Süleyman Ceyhan, Şehir Plancıları Odası Temsilcisi
Yusuf Keyik, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Yrd. Dç. Dr. İbrahim Bakır, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Hasan Duygulu, Şehir Plancısı,Belediye Başkan Yardımcısı

Asil Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Çetin Türkçü, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fak. Dekanı
Doç. Dr. Gül Asatekin, ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Erhan Öncü, ODTÜ Mimar-Yüksek Şehir Plancısı – Ulaşım Uzmanı
Gökhan Menteş, ODTÜ Şehir Plancısı – Ulaşım Uzmanı
Mehmet Şenol, Yüksek İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
Recep Esengil, Mimar, ADMMA
Lütfi Rıfat Türkkan, ODTÜ, Şehir Plancısı
Dr. Müh. Ahmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sek. Yrd.

Raportörler
Nilgün Yılmaz, Mimar,mSelçuk Üniversitesi.
Gülden Soyak, Mimar, Y.T.Ü

Ödüller
Birinci Ödül : 20.000,00,-YTL.
İkinci Ödül : 15.000,00,-YTL.
Üçüncü Ödül : 10.000,00,-YTL.
Mansiyonlar (x5) : 5.000,00,-YTL.

Etiketler

Bir cevap yazın