Bozkırın Ruhu – Anka Vakfı 2. Açıkhava Heykel Yarışması

Erciyes Üniversitesi Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü tarafından açılan, doğa, tarım, insan ve sanat temalı heykel yarışmasına ilk başvuru için son tarih 1 Temmuz 2020.

AMAÇ:

Anka Vakfı Açık Hava Heykel Yarışması’nın amacı Anadolu’da, özellikle kültür sanat alanında çoğunlukla kurak kalmış bozkır kuşağında sanatı ve sanatın gündelik yaşamın içindeki varoluşunu desteklemek; doğa ve tarımın insanla ve sanatla, bireyle ve yaratıcılıkla bağlantısını vurgulamak; genç sanatçıları doğa, tarım, sürdürülebilirlik alanında düşünmeye teşvik etmek ve sanat alanında yetenekli ve yaratıcı kişileri özendirerek desteklemektir. Yarışma aynı zamanda Anka Vakfı’nın temel ilkelerinden olan, kültür ve sanatın, kırsal kalkınma ve çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu inancını vurgulama amacı gütmektedir.

TEMA:

Doğa, tarım, insan & sanat

BOYUT & MALZEME:

Yarışmaya katılacak eserlerde boyut ve malzeme kısıtlaması olmamakla birlikte eserlerin açık alanda, doğada, kırsal alanlarda sergilenebilir dayanıklı malzeme ile üretilmiş olmaları beklenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI:

 • 2020 yılı ANKA VAKFI 2. AÇIK HAVA HEYKEL YARIŞMASI katılımı ücretsizdir.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, 18 – 35 yaş (dahil) arasında, plastik sanatlar eğitimi almış sanatçılar, sanat eğitimine devam eden öğrenciler ve bu alanda çalışmaları bulunan herkes katılabilir.
 • Heykeller açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta olmalıdır.
 • Tüm başvurular http://gsb.erciyes.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak kabul edilecektir. Yarışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, tasarlanan yapıtların 1/5 ölçekte maketleri hazırlanarak her açıdan görünmesine olanak sağlayacak en az 4, en fazla 6 fotoğraf (300dpi-jpg ya da png dosya formatında) http://gsb.erciyes.edu.tr adresinde bulunan Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu’nun yer aldığı alandan en son 01 Temmuz 2020 tarihine kadar yüklenip başvuru yapılacaktır. Fotoğraflar ve katılımcı tarafından sağlanacak bilgiler üzerinden ilk değerlendirme gerçekleştirilecek ve ikinci aşama olan final aşamasına toplamda on beş(15) sanat eseri kalacaktır. Finale kalan katılımcılar http://gsb.erciyes.edu.tr adresinden 15 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilecektir.
  Final aşamasına kalan on beş (15)eserin sanatçı tarafından üretimi gerçekleştikten sonra eserler, zedelenmeyecek şekilde  kutulanarak kargo ile veya şahsen Anka Vakfı, Bünyan/KAYSERİ adresine 01 Eylül 2020 tarihine kadar teslim edilecektir.
 • Esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvurudaki görsellerde üretim aşamasında herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı tam uyumlu olmalıdır.
 • Finale kalan on beş (15) eserin Anka Vakfı’na ulaşması ile ilgili ulaşım veya kargo masrafları, öncesinde şahsen görüşülerek ve karşılıklı anlaşarak Anka Vakfı tarafından, sergileme süresi sonrasında sahiplerince geri alınacak eserlerin ulaşım veya kargo masrafları başvuru sahipleri tarafından karşılanacaktır.
 • Finale kalan eserlerin Anka Vakfı’na ulaşmasındaki tahribattan, kargo kaynaklı gecikme ve kayıplardan Anka Vakfı sorumlu tutulamaz.
 • Finale kalan eserlerin Anka açık hava sergi alanında sergilenmeleri için gerekli olabilecek kaideler, Anka Vakfı’nın imkanları ölçüsünde, sanatçının talebi üzerine ve karşılıklı anlaşarak vakıf tarafından temin edilebilir. Vakıf tarafından kaide temin edilmesini talep eden sanatçıların eser teslim için son tarihten en az 15 gün önce vakıf sorumlusuna telefonla şahsen bilgi vermesi gerekir.
 • Her sanatçı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada (ulusal ya da uluslararası) ödül almamış ya da sergilenmemiş yalnızca bir (1 adet) eseriyle katılabilir.
 • Katılımcılar, yarışmaya katılmakla eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul’un herhangi bir eseri herhangi bir ödüle layık görmesi üzerine; söz konusu eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı başka bir yarışmaya katıldığının veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayımlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, ödül iptal edilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirilmesi Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı ve Anka Vakfı tarafından seçilip aşağıda ilan edilen değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır.
 • Değerlendirme kurulu, ödüllerin tamamını ya da bir kısmını verip vermeme konusunda yetkilidir.
 • Katılım şartlarına uymayan sanatçıların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir tasarım konmayacaktır. Bu durum diğer ödül alan veya al(a)mayan katılımcılara bir hak doğurmaz.
 • Yarışma sonuçları 07 Eylül 2020 tarihinde http://gsb.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecek; ayrıca mail ve telefon ile haber verilecektir.
 • Ödül töreni 12 Eylül 2020 tarihinde Anka Vakfı Bünyan/KAYSERİ adresinde eserlerin sergileme alanında gerçekleştirilecektir. Ödüle layık bulunan sanatçılar, ödüllerini ödül töreninde almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilerek katılımcı bilgilendirilecektir.

YAYIN-TELİF HAKKI

 • Eser sahibi, yarışmada ödül alan eserin mülkiyeti ile fikri, manevi ve mali hakları da dahil olmak üzere tüm haklarının ve tasarruf yetkisinin Anka Vakfi’na ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Anka Vakfı, yarışmaya katılan tüm eserleri ve eserlerin çeşitli açılardan çekilmiş görsellerini her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkını şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül ve mansiyon alan eserler hariç finale kalan diğer eserler, sanatçısı ister ise, ödül törenini takiben 15 gün içerisinde iade edilecektir. İadesi talep edilen eserlerin nakliye sırasında uğrayabileceği hasardan Anka Vakfı sorumlu olmayacaktır. Finale kalıp ödül alamayan eserlerin gönderimi yarışma değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra yapılacaktır. 15 gün içinde talep edilmeyen veya alınmayan eserlerden ve taşıma, sergi ve muhafaza esnasında oluşabilecek hasarlardan Anka Vakfı sorumlu olmayacaktır.
 • Anka Vakfı gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir. Katılımcı, şartnamede belirtilmeyen ya da tereddüte düşülen konularda Anka Vakfı’nın vereceği kararın kendisi için de bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılan tüm adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 YÜRÜTME KURULU

 • Candan TURHAN (Anka Vakfı Başkanı)
 • Nihâl ŞENGÜN (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı)

 DEĞERLENDİRME KURULU (Alfabetik Sırayla):

 • Candan TURHAN (Anka Vakfı Başkanı)
 • Deniz ASLAN (Peyzaj Mimarı)
 • Fazıl AKDAĞ (Mimar)
 • Maged Zaky HASSAN (Seramik Sanatçısı)
 • Mahmut KARATOPRAK (Ressam)
 • Ozan ÜNAL (Heykeltıraş)
 • Pınar BAKLAN (Seramik Sanatçısı)
 • Sedat ÇAMLIKLI (Heykeltıraş)
 • Sevim ASLAN (Restorasyon Mimarı)

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Yarışmanın ilanı: 15 Mayıs 2020
 • İlk Başvuru İçin Son Tarih: 01 Temmuz 2020
 • Ön Eleme Sonuçları İlanı: 15 Temmuz 2020
 • Eser Teslimi İçin Son Tarih: 01 Eylül 2020
 • Yarışma Sonuçlarının İlanı: 07 Eylül 2020
 • Ödül Töreni: 12 Eylül 2020

ÖDÜLLER:

 • Birincilik  Ödülü: 10.000 TL
 • İkincilik   Ödülü: 5.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
 • Mansiyon (2 Adet): 1.000 TL

İLETİŞİM

Ön eleme başvuruları için adres:

Web: http://gsb.erciyes.edu.tr

Teknik Sorumlu:

Öğr. Gör. Yüksel YILMAZ

Telefon: 0 (352) 207 66 66 (12131)

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı, ERÜ Yerleşkesi, Talas, Kayseri

Finale kalan eserler için adres:

Anka Vakfı, Fatih Mahallesi Tuzhisar Asfaltı 2. km Bünyan, Kayseri

Telefon:0 (352) 712 34 50

Vakıf Yetkilisi: Süleyman ERDAŞ  (543) 601 39 98

E-posta: [email protected]

Bilgi için:

ERÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı

Telefon: 0 (352) 207 66 66 (34173-12128)

Web: http://gsb.erciyes.edu.tr

E-posta: [email protected] / [email protected]

Basvuru Formu

Formu indirip doldurduktan sonra [email protected] e-posta adresine gönderiniz. İncelendikten sonra onay e-postası gönderilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın