Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yarışmanın son başvuru tarihi 5 Ocak 2016.

YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI

Yarışmanın adı “Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması”dır. Günümüzden 600 yıl öncesinde, İzmir Karaburun’dan Ege coğrafyasına yayılarak; insanlık onuru, özgürlük, eşitlik, barış, adalet, dayanışma, paylaşım, birlik gibi evrensel değerleri savunan bir hareketin önderlerinden olan Börklüce Mustafa’yı; tarihsel, toplumsal, siyasal ve felsefi açıdan anlamaya yönelik olarak 2016 yılında etkinlikler düzenlenecektir. Yerelde uzun yıllardır yapılan buluşmalarla Börklüce Mustafa ve savunduğu değerlere sahip çıkılmıştır. Bu kez yapılacak etkinliklerle bütünleşen bir yarışma ve sonucunda seçilen eserin hayata geçirilmesi ile gelecek kuşaklara anılan değerleri aktaracak kalıcı eserler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışma için belirlenen alanda; mekânın zengin tarihsel geçmişinin ve yukarıda anılan kavramların yansıması olarak; kent kültürüne katkıda bulunacak, bu kavramların paylaşıldığı, geliştirildiği etkinliklerin ve buluşmaların odağı olacak, kentin varolan doku ve ölçeğine duyarlı, çevresi ile birlikte tasarlanmış özgün bir sanat yapıtı elde edilmesi beklenmektedir. Yarışma alanı için yapılacak heykel ve alan tasarımın bir sanat yapıtı-yaşam alanı olarak ele alınması, kentsel yaşam ve kent kültürünün bu yapıtla etkileşimi, kent halkını birleştiricikaynaştırıcı bir unsur olarak bu estetik odağın ifade ettiği ve yukarıda sayılan değerlerin paylaşılıp geliştirildiği etkinliklerin merkezlerinden biri olması beklenmektedir. Dolayısıyla yarışmacı, alanda yapılacak etkinlikler için de öneriler geliştirebilir ve tasarımında bunlara dikkat çekebilir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı 5 Ekim 2015
 • Soru sormak için son gün 5 Kasım 2015 Saat 17:00’a kadar
 • Yanıt vermek için son gün 20 Kasım 2015
 • Teslim için son gün 5 Ocak 2016 Saat 17:00’a kadar
 • Jüri değerlendirme çalışması 6 Ocak 2016
 • Sonuçların ilan edilmesi 11 Ocak 2016
 • Ödül Töreni ve Kolokyum 18 Ocak 2016

JÜRİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Aziz KOCAOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)
 • Ahmet ÇAKIR (Karaburun Belediye Başkanı)
 • Prof. Dr. İlhan TEKELİ (ODTÜ Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
 • Aysel ÖZKAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
 • Doç.Dr. Alp Yücel KAYA (Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Tarih Koordinatörü )
 • Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Can AYSAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)

 

Asıl Jüri Üyeleri

 • Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölüm Başkanı)
 • Yrd. Doç. Dr. İlker YARDIMCI (Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Heykel Bölüm Başkanı)
 • Doç. Arzu ATIL (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Eşber KARAYALÇIN (Heykeltıraş)
 • Metin KILIÇ (Mimar)
 • Yrd. Doç Dr. Koray VELİBEYOĞLU (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
 • Cumhur Yalım ERÇETİN (Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müdürü, Şehir Plancısı)


Yedek Jüri Üyeleri

 • Yrd. Doç. Dr. Yarkın BİÇER (Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Yrd. Doç. Derya BARAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)
 • N. Affan BIYIKLI (Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürü, Mimar)
 • Şenay KOCATOROS (Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Şehir Plancısı)


Raportörler

 • Esen KESECİOGLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü- Heykeltıraş)
 • Yücel Tonguç SERCAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü- Heykeltıraş)
 • Fatma DÖNMEZ (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü-Seramik Teknikeri)

ÖDÜLLER

Yarışma, 3 Başarı Ödülü, 5 Mansiyon Ödülü ve 5 Satınalma Ödülü olmak üzere üç grupta değerlendirilecektir. İdare mansiyon veya satınalma ödülü alan yarışmacıların tasarımlarını ileriki bir tarihte yeni bir yarışma açmaksızın alma hakkına sahiptir.

Başarı Ödülü olarak;

 • Birinci için net 50.000 TL
 • İkinci için net 30.000 TL
 • Üçüncü için net 20.000 TL belirlenmiştir.

Mansiyon Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

 • Mansiyon net 10.000 TL
 • Mansiyon net 10.000 TL
 • Mansiyon net 10.000 TL
 • Mansiyon net 10.000 TL
 • Mansiyon net 10.000 TL belirlenmiştir.

Satınalma Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

 • Satınalma net 5.000 TL
 • Satınalma net 5.000 TL
 • Satınalma net 5.000 TL
 • Satınalma net 5.000 TL
 • Satınalma net 5.000 TL belirlenmiştir.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğü’ne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır. Ekip olarak başvurulması durumunda ödeme ekip başına yapılır.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması Raportörlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Limanı karşısı Alsancak-İzmir
Tel: 0232 2931090-2931101
Faks: 0232 2934044-2933952
İnternet Adresi: www.borklucemustafaheykelyarismasi.org
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Şartname ve eklere buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın