Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil Makale Seçkisi

2. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında makale seçkisi düzenleniyor.

IAPS-CSBE Network aktiviteleri kapsamında bir makale seçkisi yapılacaktır. Network aktivitelerinin “BIR ‘PALIMPSEST’ KENT OLARAK ISTANBUL’DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL” ana teması çerçevesinde ele alınması beklenen makalelerde, katılımcılardan “hiçbir şeyin eskisi ya da mevcut olan gibi olmadığı” bir geleceğe dair öngörüler, fikirler, anlatılar sunmaları beklenmektedir. Bienal ana teması içinde vurgu yapılan manifesto kavramı, makale seçkisi için de anahtar bir kavram olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda, İstanbul için gelecek öngörülerinin tartışılacağı bu seçkide, gündelik yaşamı biçimlendiren her türlü sosyal, kültürel, teknolojik, mekânsal, ekonomik vb. dinamik, makale içeriğini oluşturan öğeler olarak ele alınabilir.

Katılım Koşulları

Yarışma, etkinlikler dizisinin belirlenmiş ana teması ile ilişkili olarak, son beş yıl içinde tez çalışmasını tamamlamış ya da halen çalışmasına devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılabileceği bir makale yarışmasıdır. Kabul edilen makalelerin tümünün, 5 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşecek olan 4. IAPS-CSBE Kültür ve Mekân Sempozyumu’nda sunulması beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen makaleler ise indeksli bir dergide yayın haline getirilecektir. Katılımcıların kısa özgeçmişlerini ve 500 kelimelik, kaynak referanslı makale özetlerini, Türkçe ve İngilizce olarak, 1 Eylül 2014 tarihine kadar bu adresteki çevrimiçi formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Katılım Ücreti: Katılım ücreti 50 TL’dir.

Ücret, özetleri kabul edilen katılımcılar tarafından ödenecektir. T.C Maltepe Üniversitesi – İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR570006400000112650090005 IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Makale Seçkisi ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir.

Her bir makale için ücretin yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.), makale seçkisi raportörlüğünün e-posta adresine ([email protected]) gönderilecektir.

Takvim

Makale özetlerinin teslimi: 15 Eylül 2014
Kabul edilen özetlerin ilanı: 15 Eylül 2014
Makalelerin gönderilmesi: 3 Kasım 2014
Kültür ve Mekan Sempozyumu 4 (sunm ve ödül töreni): 5 Aralık 2014 

Bilimsel Komite/Jüri

İpek Yada Akpınar, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Semra Aydınlı, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Işıl Ekin Çalak, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (2012 İKSV Tasarım Bienali IAPS-CSBE Network Aktiviteleri kapsamında düzenlenen Makale Seçkisinde ödül alan makalelerden birinin yazarı)
Emine Onaran İncirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Uğur Tanyeli, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Hülya Turgut, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, IAPS-CSBE Network Eş Koordinatörü
Belkıs Uluoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Raportörler
Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Melike Atıcı, , Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Makale Teslim Formatı

Makalelerin İngilizce (500 kelime) ve Türkçe (500 kelime) özetleri verilmelidir. Yazılar, orijinal şekiller ve tabloları içerecek şekilde, verilen yazım formatına uygun olarak dört kopya olarak, Öğr. Gör. Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü, 34857, Maltepe, İstanbul, Türkiye adresine gönderilmelidir.
Teslim edilen yazılar, yazarlarına iade edilmeyecektir. Tüm yazarlara ait isim, adres, kurum, unvan ve telefon (faks, e-posta) yazı teslim ön yazısında bulunmalıdır. Bütün yazılar yazar isimleri kapalı olarak jüri incelemesinden geçirilecektir.

Yazıların hazırlanması
Düzen: Dört kopya teslim edilecek olan yazılar A4 boyutundaki kâğıtların bir yüzüne geniş marjinli (4 cm) olarak, çift satır aralığı ile yazılacaktır. Bütün sayfalara sıra ile sayfa numarası verilmelidir.

Başlık sayfası (sayfa 1): Yazının ilk sayfası kısa ve yeterli bilgiyi verecek bir başlık, tüm yazarların isimleri, kurum ve adres (e-posta) içermelidir. İletişimi sağlayacak(yazışmaların yapılacağı ve düzeltme kopyasının gönderileceği) yazar belirtilmelidir. 58 karakteri geçmeyen (harfler ve boşluklar) kısaltılmış bir başlık önerilmelidir.

Başlık, özetler ve anahtar kelimeler (sayfa 2): Yazının başlığını taşıyan, yazının amaçlarını, yöntemini ve bulguları özetleyen, 500 sözcük uzunluğunda İngilizce ve Türkçe anlatıcı birer özet ve Türkçe ve İngilizce makale başlığı verilmelidir. Anahtar kelimeler, okuyucuların araştırmalarına olanak verecek şekilde seçilmelidir. Bu sayfada yazar isimleri verilmemelidir.

Metin: Makalelerin 7000 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir.

Notlar: Dipnot ve son not kullanılmaması tercih edilmektedir. Ancak kullanılması kaçınılmazsa (1), (2) şeklinde isimlendirilmeli ve yazının sonunda listelenmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı, basım yılı olarak verilmelidir. Örneğin Stone (1980) veya (Stone, 1980). Aynı yazarın bir yıl içinde birden çok kaynağına referans veriliyorsa bunlara a, b şeklinde ek yapılmalıdır. Aynen aktarılan yazılar için sayfa numarası verilmelidir (Stone, 1980:25). Kaynaklar metnin en sonunda soyadı sırasına ve aynı yazara ait yazılarda kronolojik sıraya göre listelenmelidir. Kitap ve dergilerin isimlerinin tümü yazılmalıdır. Kitaplar ve bildiri kitaplarının basımevi ve basım yeri belirtilmelidir. Basılmamış bildiriler için sunulduğu yer ve bulunma koşulları belirtilmelidir. Yargı kararları, parlamento kararları, yürütme kararnameleri vb için tüm kaynak detayları verilmelidir. Aşağıda verilen örneklere uygun hazırlamış kaynak listesi basım işlerini kolaylaştıracaktır. Elektronik kaynakların gösterimi için Harvard System Referencing Guide kullanımı tavsiye edilir.

Stone, P.A. (1980), Building Design Evaluation: Cost-in-use, E&FN Spon, London

Batten, D.F. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomeration for the 21st Century. Urban Studies, Vol. 32, No. 2, 313-328.

Cappleman, O. (1998), Communication in the Studio, FIDE’ 98 International Conference on First Year Architectural Design Education Proceedings, Faculty of Architecture Istanbul Technical University, Istanbul, 1.55- 1.56

Dijital Kopya: Yazarların yazılarını elektronik versiyonlarını da teslim etmeleri istenmektedir. Disklerin üzerinde yazarın ismi ve yazının kısaltılmış başlığı yer almalıdır. Basılı kopya ve elektronik kopya birbirinin aynı olmalıdır.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın