Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Balıkesir Belediyesi tarafından açılan yarışmanın proje teslim tarihi 27 Eylül 2016.

Yarışmanın Şekli ve Türü

Bu yarışma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Balıkesir ili Karesi ilçesi, 2. Sakarya mahallesi sınırları içindedir ve mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Proje alanının uygulama görmemesi nedeniyle ada parsel numarası bulunmamaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması yapıldıktan sonra yeni ada parsel numarası verilecektir. Yarışmanın yeri bit.ly/balikesiryarismasi web adresinden görülebilir.

Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

 

 • Yarışmanın ilanı: 24 Haziran 2016, Cuma
 • Soru sormak için son tarih: 21 Temmuz 2016, Perşembe
 • Cevapların ilanı: 25 Temmuz 2016, Pazartesi
 • Projelerin teslimi: 27 Eylül 2016, Salı, 17:00
 • Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 29 Eylül 2016, Perşembe
 • Jüri çalışması başlangıcı: 1 Ekim 2016, Cumartesi
 • Kolokyum: 8 Ekim 2016, Cumartesi, 13:00

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları


Danışman Jüri Üyeleri

 • Ahmet Edip UĞUR, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Ali ÖZERK, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı
 • Mehmet Ali ERGİN, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı
 • Ahmet SEYDANLIOĞLU, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Daire Başkanı
 • Serkan SINMAZ, Şehir plancısı
 • Ceyda ÖZBİLEN, Peyzaj mimarı
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Alişan ÇIRAKOĞLU, Mimar
 • Deniz DOKGÖZ, Mimar
 • Can ELMAS, Mimar
 • Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Özcan UYGUR, Mimar
 • Kerem YAZGAN, Mimar
 • Hasan ELÇİ, İnşaat mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Evren BAŞBUĞ, Mimar
 • Dilek EKŞİ AKBULUT, Mimar
 • Onur YÜNCÜ, Mimar
 • Gürkan ÖZCAN, İnşaat mühendisi

Raportörler

 • Aytekin AKTAN, İnşaat teknikeri
 • İlknur KARABULUT, Mimar
 • Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

Ödüller ve Ödeme Şekli

 

 • 1. Ödül: 100.000 TL
 • 2. Ödül: 70.000 TL
 • 3. Ödül: 50.000 TL
 • 1. Mansiyon 30.000 TL
 • 2. Mansiyon 30.000 TL
 • 3. Mansiyon 30.000 TL
 • 4. Mansiyon 30.000 TL
 • 5. Mansiyon 30.000 TL

Satınalma olarak kullanılmak üzere jüri emrine 20.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri http://www.balikesir.bel.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Balıkesir Belediyesi, Ziraat Bankası Balıkesir Girişimci Şubesi
IBAN: TR 190001002086372848485154

Yer Görme

Yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Adres: Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:25
Telefon: +90 266 239 15 10
E-posta: [email protected]
Web: www.balikesir.bel.tr

Etiketler

Bir cevap yazın