Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi Promosyon Ürün Tasarım Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 24 Eylül 2012.

Konu
Avrupa Birliği kimliğini vurgulayan promosyon ürün tasarımı yapılması.

Türü
Promosyon ürün tasarımı yarışması

Organizasyon
Bu yarışma AB Türkiye Delegasyonu’nun Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Kapsamı
Türkiye’deki tüm üniversitelerin mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakültelerinde lisans ve lisansüstü programlarında okuyan veya söz konusu fakültelerden son iki yıl içinde (2011 veya 2012 yıllarında) mezun olan kişileri kapsamaktadır.

Amacı
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği ile ilgili konferans ve seminerlerde katılımcılara dağıtılmak üzere, “yenilikçi” ve “dinamik” kavramlarından yola çıkan, Avrupa Birliği kimliğini taşıyan ve yetişmekte olan kuşaklara bu kimlik ile “Avrupalı” olma bilincini vermeyi amaçlayan bir promosyon ürün tasarımı hedeflemektedir.

Yarışma Kapsamına Girebilecek Ürünler
Yarışma, ofislerde kullanılabilir olan (taşınabilir yada stabil) ürün tasarımlarını kapsamaktadır. Ajanda, organizer, gibi tanımlı tasarımlar olabileceği gibi yarışmacı tarafından önerilecek yeni işlevlere yönelik tasarımlar da olabilir. Alışılmışın dışında malzeme, çevreye duyarlı veya yeniden kullanılabilirlik içeren promosyon ürünlerini kapsamaktadır. Bu promosyon ürünleri sürdürülebilirlik ve seri üretim ile üretilebilirlik niteliklerini taşımalıdır.

Tasarım Nitelikleri
Tasarımların, Avrupa Birliği kimliğini vurgulaması,

Ulaştırılacağı kitleye karşı tanıtım temelinde yenilikçi bir ürün olması

Ürünün farklı kullanım alanlarının olması

Özgün tasarım yaklaşımı

Kullanıcı ve ürün arasındaki etkileşimin işlevsel olmasının yanında, kullanıcının ürünü benimserken sembolik anlatımları güçlü ifadelerin ürünlere iyi ve doğru aktarılabilmesi

Biçim-işlev-anlam bütünlüğü içermesi

Kalıcı, ekonomik, çevreye duyarlı ve seri üretilebilir olması

Yarışma Takvimi
Yarışma bitiş tarihi: 24.09.2012

Tasarımların değerlendirilmesi: 26.09.2012

Sonuçların duyurulması: 28.09.2012

Ödüller
Birincilik ödülü: I-pad ( Yeni- 16 GB 3G)

İkincilik ödülü: Wacom Bamboo Grafik Tablet

Üçüncülük ödülü: Sony Cyber-shot fotoğraf makinesi

Jüri
Selda Paydak (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın ve Enformasyon Müdürü)

Aslıhan Karahanlı (BAU AB Bilgi Merkezi Koordinatörü)

Hülya Çelik Pabuççuoğlu (Sasanna Tasarım Kurucusu)

Özgür Alp (Kaleseramik Tasarım Yöneticisi)

Pınar Azizoğlu (ETMK İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı)

Yedek Jüri:
A. Bülent Zorlu (ETMK İstanbul Şube Saymanı, Trio Tasarım)

Katılım Koşulları
Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılabileceklerdir.

Yarışma, Türkiye’deki üniversitelerin mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakültelerinde lisans veya lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrencilere veya son iki yıl içinde (2011 veya 2012 yıllarında) söz konusu fakültelerden mezun olan şahıslara açıktır.

Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi yarışmaya katılan tüm tasarımları sergileme ve daha sonra da tasarımları ve yarışmaya ilişkin resim, fotoğraf, video kayıtlarını gerek kendi tesislerinde internet sitelerinde gerekse diğer yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir. Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi bu yarışma ve tasarımla ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi yarışmaya katılan tasarımlardan dereceye giren tasarımları, fikri hakları tasarımcıda kalmak koşuluyla, sergilemek ve üretmek amacıyla gerekli dosyaları talep etme hakkına sahiptir. Bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli sergileyebilir. Aynı zamanda ürünlerin tasarımcılarının da ürünü, yarışmayı referans göstererek sergileme hakkı bulunmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi yarışmaya katılan projelerden dereceye girenleri fikri hakları tasarımcıda kalmak koşuluyla, üretme hakkına sahiptir. Bu nedenle yarışmacılara herhangi bir ödemede bulunması gerekli olmayacaktır.

Daha önce herhangi bir tasarım yarışmasına katılmış projeler yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya katılan projeler özgün olmalıdır. Eğer tasarımlar özgün değilse ve üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal ediyorsa, bundan Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi sorumlu tutulamaz.

Her yarışmacı yarışmaya en fazla üç ürün ile katılabilmektedir.

Bu şartnamedeki koşulları sağlayamayan katılımlar diskalifiye edilir. Ödül verilmişse Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi tarafından geri alınır.

Katılım Formatı
Başvuru paketi: Başvuru paketinin içine kimlik zarfı, proje raporu, CD veya DVD formatında sunum ve paftalar konulacaktır. Üzerine yerleştirilecek adres etiketinde yarışma teslim adresi, zarfın sol üst köşesinde rumuz ve yarışma adı yazılacaktır. Başvuru zarfında başka bir yazı ya da işaret bulunmayacaktır.

Paftalar: Her tasarım A3 formatındaki paftalarda renkli baskı ile ve 3 adet paftayı geçmeyecek şekilde sunulmalıdır.

Paftalar, ürün görsellerinin yanında, tasarımın özelliklerini aktaran enformasyon grafikleri ile desteklenmeli ve tasarım konseptini açıklayan bir nitelikte olmalıdır.

Paftaların arkalarında ilgili yarışmanın ismi ve yarışmacının rumuzu bulunmalıdır. Paftanın asılacak yönüne göre yerleştirilmelidir.

Paftalarda yarışma adı ve rumuz dışında herhangi bir işaret ve ibare bulunması halinde paftalar yarışma dışı bırakılacaktır.

Her tasarım için Türkçe proje raporu hazırlanmalıdır.

Proje raporu: Ürünün işlevini, bu işlevini nasıl gerçekleştirdiğini, çıkış noktası olarak ele aldığı kavramları nasıl işlediği, yenilikçi özelliklerini, malzeme ve teknik özelliklerini anlatan 500 kelimeyi aşmayacak raporlar şeklinde olmalıdır. Raporda yarışma adı ve rumuz yer almalıdır. Raporun dili Türkçe olmalıdır.

CD veya DVD formatında sunum: içinde proje çizimleri ile Türkçe proje raporlarını içeren CD veya DVD hazırlanmalıdır. CD ya da DVD’nin üzerine rumuz ve yarışma adı yazılmalıdır. Çizimler Jpeg formatında, 300dpi resim boyutunda hazırlanmalıdır. CD veya DVD ortamında teslim edilmelidir.

Kimlik zarfı: Zarfın içine yarışmaya katılan kişinin adı, soyadı, telefon numarası, açık adresi, e-mail adresi, rumuzu, varsa okul bilgileri veya iş yeri bilgileri ile yakını olan ikinci bir kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri bilgisayarda 12 punto, Times New Roman formatında yazılarak çıktısı konulacaktır. Zarfın üstüne sadece rumuz ve yarışma adı yazılacaktır.

Teslimat adresi ve iletişim bilgileri
Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi

Bahçeşehir Üniversitesi
Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sok. No:4-6
34353 Beşiktaş İstanbul
Tel: 0 212 381 5985
Aslıhan Karahanlı

Etiketler

Bir cevap yazın