“B.E.N. Bakırköy: Bakırköy Etkinlik Noktası” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışmaya proje teslim etmek için son tarih 18 Nisan 2017.

YARIŞMANIN AMACI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği
tarafından düzenlenmekte olan “B.E.N. Bakırköy: Bakırköy Etkinlik Noktası” ULUSAL ÖĞRENCİ
MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI kapsamında; mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında bu mekânların yeniden değerlendirilmesine yönelik fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek
aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
 • Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları (ücretsiz) üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur. Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır.
 • Yarışma Jürisi asil ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.
 • Katılımcıların “B.E.N. BAKIRKÖY: BAKIRKÖY ETKİNLİK NOKTASI” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI” yarışma raportörlüğüne [email protected] eposta adresi aracılığı ile öğrenci üye sicil no.su, isim, adres ve okulunu bildirerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı ve Kayıtların Başlaması 27 Ocak 2017
 • Öğrenciler ile Alan Gezisi 11 Şubat 2017
 • Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih 17 Şubat 2017
 • Soruların Cevaplanması 22 Şubat 2017
 • Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih 18 Nisan 2017
 • Sonuçların Açıklanması 2 Mayıs 2017
 • Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni 5 Mayıs 2017

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

 • Mustafa FAZLIOĞLU – Mimar, M.O. Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı
 • Feride ÖNAL – Doç. Dr., YTÜ
 • Deniz DOKGÖZ – Doç. Dr., DEÜ
 • Ömer MUTLU – Y.Mimar, YTÜ

Asli Seçici Kurul Üyeleri:

 • Ali CENGİZKAN – Prof. Dr., TED Üni.
 • Ali KILIÇ – Yrd. Doç. Dr., YTÜ
 • Şen YÜKSEL – Yrd. Doç. Dr. Beykent Üni.
 • Ferhat HACIALİBEYOĞLU – Yrd. Doç.Dr., DEÜ
 • Serpil MUALLAOĞLU – Öğr. Gör. Y.Mimar. İEÜ

Yedek Seçici Kurul Üyeleri:

 • İnci OLGUN – Öğr. Gör. Dr., MSGSÜ
 • Yıldırım GİGİ – Y.Mimar, YTÜ

Raportörler:

 • İrem USLU – Öğr. Gör., Sakarya Üni.
 • Neslinur HIZLI – Arş. Gör., YTÜ
 • Serhat ULUBAY – Arş. Gör., YTÜ

ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül :6.000 TL
 • 2. Ödül :4.000 TL
 • 3. Ödül :3.000 TL
 • 5 Adet Mansiyon :1.500 er TL

Ayrıca uygun görülen sayıda Teşvik Ödülü verilecektir.

İletişim Bilgileri

(Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği)
E-posta adresi: [email protected]
Tel: 0212 543 23 68
Faks: 0212 570 44 94

Şartname ve eklerini buradan indirebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın