Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Logo Tasarımı Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 08 Şubat 2013 saat 17:00.

Yarışmanın Konusu
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2010 yılında kurulmuş olup, bünyesinde Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve İç Mimarlık bölümlerini anabilim dalları ile birlikte barındırmaktadır.

Fakültemizin yarışma ile belirlenecek yeni logosunun, tasarlanan özellikleri ile, fakültemizin tüm birimlerini kapsaması, kurumsal kimliği ön plana çıkarması, fakültemizin misyon ve vizyonuna uygun, sade, özgün, estetik ve akılda kalıcı olması amaçlanmıştır.

Yarışmaya Katılım ve Teknik Şartlar
Yarışma, seçici kurul üyeleri, fakülte çalışanları ve üçüncü dereceye kadar yakınlarının dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara/tasarımcılara açıktır. Adaylar yarışmaya en fazla üç adet çalışma ile katılabilir.

Yapıt Boyutları
A4 beyaz kağıt üzerine hazırlanacak tasarımların uzun kenarı 15 cm olan renkli çalışması ve aynı kağıt üzerine, 2 cm renkli, 2cm siyah beyaz tasarımların da yerleştirilmesi gerekmektedir. Çalışmalar pasparto yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır. Çalışmaların renkli basımı ve bir CD içerisine kaydedilen vektörel formatıyla birlikte aşağıda verilen iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Çalışmanın Açıklaması
Tasarımcı tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklama, çalışmayla beraber ayrı bir A4 kağıda yazılıp verilebilir.

Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
Çalışmaların arkasına 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır. Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine de aynı 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır.

Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tesbiti halinde eser yarışma dışı sayılacaktır.

Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır; birden fazla tasarımın teslim zarfları, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.

Fakülte Dekanlığı yarışmaya katılan veya ödül alan tasarımları katılımcıların isimlerini vermek sureti ile her ortamda kamuoyu ile paylaşma hakkına sahiptir. Bu Eserler yarışmaya katılanların isimleri ile beraber bir sergide veya bilgisayar ortamında sunulabilecektir.

Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte yarışma iletişim adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta yada kargoda meydana gelen gecikme hasar ve kayıplardan Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesisorumlu tutulamaz.

Kullanım Hakkı
Ödül alan yapıtlar, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin tanıtımı için hazırlanacak albüm, katalog, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile, tabela, totem ve kurumun uygun göreceği her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Eserlerin daha önce hiçbir yarışmada kullanılmamış olması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen eserlerin tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar. Seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde logonun üzerinde değişiklik yapılmasına karar verebilir. Bu durumda eser sahibi ödül dışında herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Yarışma iletişim adresi ve Sekreterya
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Yakutiye / Erzurum

Tel: +90 442 236 06 19
Fax: +90 442 236 06 18
e-posta: [email protected]

Yarışma ile ilgili Şartname ve başvuru formu fakültemiz internet sitesinde (http://www.atauni.edu.tr/#mimarlik-ve-tasarim-fakültesi) başvuru süresince yayımlanır.

Yarışma Takvimi
Son katılım tarihi : 08 Şubat 2013 Saat: 17.00

Seçici kurul değerlendirme tarihi: 08-15 Şubat 2013

Sonuçların ilanı ve Ödül töreni: 18 Şubat 2013

(Yarışmanın sonuçları 18 Şubat 2013 tarihinde Fakültemiz web sayfasından duyurulacaktır.)

Ödüller:
Birincilik Ödülü : 4.000 TL+ Plaket

İkincilik Ödülü : 1.000 TL+ Plaket

Üçüncülük Ödülü: 750 TL+ Plaket

İki adet mansiyon

SEÇİCİ KURUL
Prof.Dr. Hasan YILMAZ, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Üstün ÖZEN, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖNER, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Yıldıran Yıldırım Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Okt. Muharrem ALTUNKAYNAK Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Esra ÖZHANCI, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı

Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve yapılan tasarımlar ve cd içeriği ile birlikte üzerinde yalnızca rumuzunuzun yazılı olduğu bir zarfa konacaktır.

TESLİM ADRESİ:
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Yakutiye/Erzurum

Tel: +90 442 2360619
Fax: +90 442 2360618

Etiketler

Bir cevap yazın