ARTAKALAN | 55 SAAT Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

Mimarlar Odası Bakırköy Temsilciliği tarafından düzenlenen ARTAKALAN | 55 SAAT Öğrenci Mimari Fikir Yarışması için başvurular başladı. Yarışma konusu, dijital ortamda web sitesi, mimarbkoy.org ve instagram adresinde (@55saatyarisma) 4 Kasım 2022 tarihinde saat 17.00’de ilan edilecek. Yarışmanın dijital ortamdaki son teslim tarihi ise 6 Kasım 2022 “saat: 23:59”.

Amaç

TMMOB Mimarlar Odası Bakırköy Temsilciliği, mimarlık öğrencilerine, yenilikçi, kamusal yarar öncelikli, geleceğe ya da güncel konulara ilişkin yaklaşım ve tasarımlarıyla katılabilecekleri, 55 SAAT süre ile sınırlı, dijital ortamda gerçekleşecek yarışmalar düzenlemeyi hedeflemektedir.

Deneysel ve özgür düşünme-üretme ortamı olarak yarışmaların enformel bir eğitim alanı olduğu gerçeği gözetilerek; belirli bir konuda, kısa sürede, yoğun motivasyon ile fikirlerin ve alternatiflerin oluşabilmesinin, olgunlaşabilmesinin ve ifade edilebilmesinin önemi vurgulanarak, ARTAKALAN | 55 SAAT Öğrenci Fikir Yarışması kurgulanmıştır.

Amaç, mimarlık eğitim süreci içinde toplumunun yaşamsal ve mekânsal sorunlarına çözüm üretebilmek, hızlı karar alabilmek, tasarım odaklı düşünme pratiği edinmek ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmektir.

Konu

Yarışma konusu, dijital ortamda web sitesi, mimarbkoy.org ve instagram adresinde (@55saatyarisma) 4 Kasım 2022 tarihinde saat 17.00’de ilan edilecektir. 4 Kasım tarihine kadar instagram (@55saatyarisma) adresinden her gün yeni bir ipucu paylaşılacaktır.

Güncellendi:

Yarışmanın Türü ve Şekli

TMMOB Mimarlar Odası Bakırköy Temsilciliği tarafından serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş lisans öğrencilerine yönelik fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. Yarışma süreci ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecek olup, ödüle layık görülen projeler yarışmanın web sayfasında (mimarbkoy.org) 1 ay boyunca yayınlanacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin öğrencilerine (Ekip içinde mimarlık bölümü öğrencisi olması zorunludur.) açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Ekipte yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
 • Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur. Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır.
 • Yarışmanın asıl ve yedek jüri üyeleri ve yarışmayı açan temsilcilik yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 10 Ekim 2022
 • Konunun duyurulması: 4 Kasım 2022 “saat: 17:00”
 • Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih: 6 Kasım 2022 “saat: 23:59”
 • Jüri Değerlendirmesi: 11,12,13 Kasım 2022
 • Sonuçların Açıklanması: 18.11.2022
 • Kolokyum ve ödül töreni: 25.11.2022 (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecektir.)

Kolokyum ve ödül töreni ile ilgili ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

Feride Önal, Prof. Dr., Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Mustafa Fazlıoğlu, Mimar, Mimarlar Odası Bakırköy Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

Abdurrahim Bayramoğlu, Mimar, Mimarlar Odası Bakırköy Temsilciliği Yönetim Kurulu Saymanı

Asıl Jüri Üyeleri

Hüseyin Kahvecioğlu, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Abdurrahman Çekim, Mimar, Yıldız Teknik Üniversitesi

Serpil Muallaoğlu, Y.Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Neslinur Hızlı Erkılıç, Arş.Gör.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Ayça Yazıcı, Y.Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yedek Jüri Üyeleri

Hüseyin Furkan Balcı, Arş.Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ağacan Bahadır, Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi

Raportör

Özge Ceylin Yıldırım, Arş.Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi

Naime Dilge Karakuş, Arş. Gör., Gedik Üniversitesi

Teslim Günü Ve Saatleri

Yarışma konusu 4 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00’de ilan edilecektir. Teslim dokümanları 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar, yarışma mail adresi bakirkoyyarisma@mimarist.org ’a “Wetransfer” yoluyla teslim edilecektir. Belirtilen teslim saatinden sonra dosya kabulü yapılmayacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

 • 55 saat öğrenci fikir yarışması için katılımcıların, 55 saatlik süre içinde, yarışma konusuna ilişkin özgün fikir ve tasarım yaklaşımlarını güçlü bir şekilde anlatan ve kuramsal çerçevesi iyi kurgulanmış bir Senaryo/ Program geliştirmeleri ve senaryoları güçlü bir şekilde ifade edecek nitelikte mimari çizimler üretmeleri beklenmektedir. (Tüm sunuşlar en fazla 2 adet dikey A2 (59,4 x 42 cm) boyutlarında 300 dpi çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir.)
 • Her türlü sunum ve anlatım tekniği serbesttir (mimari çizimler, kolaj, model, şema, diyagramlar, video, animasyon, yazı vb.)
 • Teslim edilecek ürün 50 mb’ı geçmemelidir.
 • Açıklama Raporu (en fazla 500 kelime, Word formatında olmalıdır.)
 • Ürettiğiniz çalışmanın başlığı/ismi ve çalışmanızı anlatan başlığın hemen altına yazılacak maksimum iki cümle uzunluğunda kısa amaç metni.

Teslim Şekli ve Sunum Tekniği

Yarışmanın teslimi yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde, wetransfer aracılığıyla bakirkoyyarisma@mimarist.org adresine mail atarak teslim edeceklerdir.

Teslim edilecek klasörde yer alacak dokümanlar şunlardır:

 1. Kimlik klasörü

Tüm katılımcılar dijital bir klasör içinde aşağıda yer alan belgeleri tarayarak kimlik klasörü içerisine yüklemek zorundadır.

 • Kimlik bilgilerine ait form (her katılımcı için ayrı ayrı doldurulmuş olmalıdır)
 • Tüm katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri kabul edilmektedir.)
 • Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve üyeliklerini belgeleyen üye tanıtım belgesi (Mimarlar Odasından temin edilmelidir. Belgede yarışmanın adı kısmına “55 Saat Öğrenci Fikir Yarışması” yazılmalıdır.).
 1. Teslim paftaları ve mimari açıklama raporu
 • Tüm sunuşlar en fazla 2 adet dikey A2 (59,4 x 42 cm) boyutlarında 300 dpi çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir.
 • Sunum tekniğine ilişkin bir kısıtlama yoktur. Her türlü mimari anlatım (grafik, şema, yazı, renk) serbesttir.
 • İsteyen katılımcılar A2 sunuşuna ek olarak video, ses, vb. materyaller iletebilir.
 • Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. (Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca bu rumuzdan oluşmalıdır. Örneğin, rumuz_A2_01, rumuz_video gibi…)
 • Projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 500 sözcükten oluşan Word formatında kaydedilmiş bir A4 mimari açıklama raporu sunulmalıdır. Bu rapora tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde de yer verilebilir.
 • Sergileme ve değerlendirme kolaylığı bakımından paftaların sağ alt köşesine paftanın asılma şeması eklenmelidir.

“Nasıl Teslim Edeceğim?”

 1. www.wetransfer.com web sayfasına giriş yapın.
 2. Alıcı e-posta kısmına: bakirkoyyarisma@mimarist.org
 3. E-postanız kısmına: Güncel olarak kullandığınız mail adresiniz
 4. Mesaj kısmına: yarışma teslim paftalarınızda da yer alan 5 rakamdan oluşan rumuz numaranızı yazın.
 5. Ardından dosyalarınız ekleyin’e tıklayarak teslim edeceğiniz rumuz numaranızla isimlendirdiğiniz klasörü (içerisinde: jpeg formattaki teslim pafta(lar)ınız, mimari açıklama raporunuz ve kimlik klasörünüz olacak şekilde) yükleyin. (Görseller rumuz_A2_01, rumuz_A2_02 şeklinde olmalıdır. Word dosyanız ise rumuz_metin şeklinde isimlendirilmelidir.)
 6. Dosyaları yükledikten sonra aktar butonuna tıklayın. Gönderildiğinde size uyarı maili gelecektir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

 • Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya Kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.
 • Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Her yarışmacının, yarışmaya tek öneri ile katılması gerekmektedir.

 Sonuçların Duyurulması

Yarışmanın sonuçları mimarbkoy.org ve mimarist.org sitesinde ve instagram adresine (@55saatyarisma) belirtilen tarihte aynı anda ilan edilecektir.

Ödüller

Toplam 3 adet eşdeğer birincilik ödülü, 5 adet mansiyon ve jürinin gerekli gördüğü sayıda satın alma ödülü verilecektir.

Eşdeğer Birincilik Ödülü: 5.000 TL (3 adet)

Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 2.000 TL (5 adet)

Jüri gerekli gördüğü miktarda satın alma ödülü verecektir.

Kolokyum

Katılan tüm projeler web sayfasında 1 ay süresince dijital ortamda sergilenecektir.

Kolokyum saati ve detaylar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Bakırköy Temsilciliği müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaktır.

İletişim

TMMOB Mimarlar Odası Bakırköy Temsilciliği

Adres: Sakızağacı Mh. Şinasi Gürünlü Sk. No:21 Bakırköy, İstanbul.

İletişim Adresi: bakirkoyyarisma@mimarist.org

İletişim Numarası: 0212 543 23 68

Instagram: @55saatyarisma

Web: mimarbkoy.org

Etiketler

Bir yanıt yazın