Armutlu Kaymakamlığı Logo Tasarım Yarışması

Armutlu Kaymakamlığı tarafından Kaymakamlık logosunun tasarımı için düzenlenen 'Armutlu Kaymakamlığı Logo Tasarım Yarışması'na son başvuru tarihi 31 Mart 2023.

YARIŞMA TEMASI: T.C. Armutlu Kaymakamlığı Logo Tasarımı

YARIŞMA KONU VE AMACI: Yarışma; Yalova İli, Armutlu İlçe Kaymakamlığı için, ilçenin temsil ettiği manevi ve kültürel değerleri ile doğal zenginliklerini ifade edebilecek, Armutlu ilçesinin; tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, akılda kalıcı, farklı büyüklükte tanıtım uygulamalarına uygun ve işlevsel bir şekilde imkân sağlayacak, ilçenin vizyon ve misyonunu yansıtacak, yaratıcı, özgün bir Kaymakamlık amblemin/logosunun oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

YARIŞMANIN DUYURULMASI: Tasarım yarışması duyurusu; Armutlu Kaymakamlığı Web sitesi (http://www.armutlu.gov.tr/), Armutlu kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak yazışmalar ile yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Yarışmanın Duyurulması : 02.02.2023
 • Son Başvuru Tarihi : 31.03.2023
 • Seçici Kurulun Değerlendirmesi : 03-06.04.2023
 • Sonuçların İlan Edilmesi : 07.04.2023

YARIŞMA KOŞULLARI:

 • Yarışma amatör, profesyonel tüm katılımcılara açıktır.
 • Yarışmaya jüri üyeleri ve birinci derece yakınları ile yarışmayı düzenleyen organizasyon üyeleri katılamazlar.
 • Yarışmaya katılım bedelsizdir.
 • Logo, Armutlu’muzu en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli; içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.
 • Her katılımcı en fazla 2 (iki) adet çalışma ile yarışmaya katılabilir.
 • Her bir tasarımın; A4 boyutlu beyaz kâğıdın üst bölümünde ortalanmış biçimde ve uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde büyük hali, kâğıdın alt orta kısmında tasarımın kısa kenarı 25 mm’den  büyük olmayacak şekilde, küçültülmüş hali, siyah-beyaz ve renkli olarak yerleştirilecektir.
 • Çalışmalar aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış şekilde orijinal dosyası ve vektörel hali ile birlikte, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş olarak teslim edilecektir. (Çalışmaların CD’nin içerisinde kayıtlı olup-olmaması, eksik hatalı kayıtlar, CD’nin okunamaması vb. hususlar organizasyon sorumluluğunda değildir).
 • Ekte (EK-1) yer alan Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine altı rakamdan oluşan rumuz (Örnek; 349721.jpg) yazılacaktır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzun son bölümüne alt tire 1, alt tire 2 olarak kayıt etmelidir (Örnek; 349721_1.jpg – 349721_2.jpg).
 • Yapılan çalışmanın hikâyesi ve kullanılan sembollerin anlamları ayrı bir A4 sayfasını aşmayacak biçimde Times New Roman 10 pt, iki yana dayalı, üstten: 5,8 cm, alttan: 5,8 cm, sağdan: 4,5 cm, soldan: 4,5 cm boşluk bırakılarak satır arası 3 nk, paragraf araları 6 nk, paragraf girintisi 0,8 cm olacak şekilde yazılarak başvuru evrakları ile birlikte gönderilmelidir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. (Ancak çalışma tüm yüzeylerde uygulanabilir olacak şekilde, baskı süreçleri de düşünülerek tasarlanmalıdır).
 • Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, farklı tanıtım malzeme ve uygulamalarında, renkli ve/veya siyah-beyaz olarak kullanılabilecek nitelikte değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir bir tasarım özelliğine sahip olmalıdır.
 • Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir
 • Hazırlanacak logo üzerinde “T.C. ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI” VEYA “TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI” ibaresinin bulunması zorunludur.
 • Yarışmaya gönderilen Logo tasarımlarının üzerinde katılımcının tanınmasına neden olabilecek; isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 • Teslim edilen çalışmalar, başka alanlarda kullanılmamış, kopya edilmemiş, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Armutlu Kaymakamlığı, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmacı yarışmaya katılarak ve imzalayarak yollayacağı “Yarışma Katılım Formu” ile tasarımların telif hakkının Armutlu Kaymakamlığı’na ait olacağını kabul etmiş ve onaylamış olacaktır.
 • Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Armutlu Kaymakamlığı tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Eserler, seçici kurul tarafından; temsil niteliği, yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı vb. ölçütler üzerinden değerlendirilecektir.
 • Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmada kazanan çalışmanın daha sonradan, başka çalışmalarda esinlenildiği-çağrıştırdığı, taklit ya da kopya olduğunun tespit edilmesi durumunda verilen ödül iptal edilecek, katılımcıdan ödülü, yasal faiziyle birlikte, iade etmesi istenecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında Kaymakamlığın logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden talep edilebilecektir. (Böyle bir durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz).
 • Yarışma sonunda birinci seçilen eser Kaymakamlık logosu olarak belirlenecek olup, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın Kaymakamlık tasarrufundaki tüm etkinlik ve yazışmalarında kullanılacaktır.

TELİF HAKLARI:

Katılımcı, dereceye giren eserinin T.C. Armutlu Kaymakamlığına süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini beyan eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için T.C. Armutlu Kaymakamlığına tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin her türlü şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ:

Teslim Zarfı İçerisinde:

 1. Katılım formunun (EK-1) yer aldığı üzerinde rumuz yazılı kapalı zarf,
 2. 300 DPİ çözünürlük ve CMYK renk formatında oluşturulan çalışmanın; Vektörel hali, PDF ve JPEG olarak kayıt edildiği, üzerinde rumuz yazılı CD,
 3. Logonun baskısının yapıldığı beyaz zeminli A4 kâğıdı,
 4. Logo ile ilgili açıklama metni

A4 logo çıktısı, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 31 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Armutlu Kaymakamlığı, Karşıyaka Mah. Pazar Sokak No:22 Armutlu/YALOVA adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim edilecektir. Yarışma sekretaryası Armutlu Kaymakamlığı (Yazı İşleri Müdürlüğü) tarafından yapılacaktır. Kargo ve Postada oluşabilecek kayıp, hasar ve gecikmelerden Kaymakamlığımız sorumlu değildir. 31 Mart 2023 tarihi mesai bitiminden sonra gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 07 Nisan 2023 tarihinde Armutlu Kaymakamlığı resmi internet sitesi (http://www.armutlu.gov.tr/) üzerinden açıklanacaktır.

ÖDÜLLER:

 • Birincilik Ödülü: 10.000 TL

Ayrıca; ödül alan yarışmacıya ‘TEŞEKKÜR BELGESİ’, ödül alamayan yarışmacılara ise ‘KATILIM BELGESİ’ verilecektir.

(18 yaşından küçük bir katılımcının ödülü kazanması durumunda birincilik ödülü için velisinin bilgileri istenecektir.)

SEÇİLİ KURUL:

Seçici kurul, Armutlu Kaymakamı Başkanlığında ve belirlediği üyelerden oluşturulacaktır. Armutlu Kaymakamı kurul üyelerini değiştirmeye yetkilidir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM:

ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI

AYRINTILI BİLGİ ve İLETİŞİM:

Armutlu Kaymakamlığı, Karşıyaka Mah. Pazar Sokak No:22 Armutlu/YALOVA

Tel: 0226 531 1996

Web: http://www.armutlu.gov.tr/

YARIŞMAYA KATILANLAR, YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIRLAR.

DEĞERLENDİRMEYE ESAS TEŞKİL EDECEK NİTELİKTE BAŞVURUNUN OLMAMASI DURUMUNDA, ŞEFFAFLIK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE, YARIŞMANIN ERTELENMESİ VEYA İPTAL EDİLMESİ ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI’NIN YETKİSİNDEDİR

EK-1 KATILIM FORMU

Etiketler

Bir yanıt yazın