Arkitera Seyahat Bursu 2021

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 2010 yılında başlatılan ve 2017’den itibaren Geberit sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin mimarlık alanındaki ilk seyahat bursu olan Arkitera Seyahat Bursu için yeni süreç başladı. 2021 teması “Doğal Kaynakların Korunması için Teknoloji” olarak belirlenen Arkitera Seyahat Bursu için son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021.

Çevre ve doğal kaynaklar, dünyada hayatın devam etmesi için en temel gereklilik. Doğal yaşam olmadan hayatın devam etmesi mümkün değil. Dünya genelinde nüfusun artması ve kaynakların hızla tükenmesi, gelecek nesiller için büyük tehdit oluşturuyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, doğal kaynakların yanlış kullanılması insanlığın geleceği için büyük tehdit oluşturuyor. Önlem alınmaması durumunda, 2050 yılına kadar her 4 kişiden birinin su kıtlığıyla karşılaşması beklenirken, kaynakların verimli kullanılamaması sebebiyle yaşanan çevresel sorunlar, 795 milyon insanın açlıkla mücadele etmesine neden olacak. Çevreden enerjiye, ekonomiden iş hayatına, tüketimden üretime kadar birçok alanda önlem alınması gerekiyor.

Doğal kaynakların verimli, sürdürülebilir şekilde kullanımı ile alternatif enerji kaynaklarının ve malzemelerinin kullanımı giderek önem kazanıyor. Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi; plansız tüketim eğiliminden kaynaklanan etkilerin azaltılması ve yönetilmesi adına uzun dönemli ekonomik, sosyal ve çevresel gelişme unsurları arasında bir denge sağlanarak doğal kaynakların yönetilmesini ve çevrenin korunmasını amaçlıyor. Geberit’in 2021 kurumsal mottosu “Daima İnovasyon” ana başlığı altında Seyahat Bursu‘nun bu yılki temasını “Doğal Kaynakların Korunması için Teknoloji” olarak belirledik.

Tema kapsamında uzunca bir süredir dünyada yaşanmakta olan bu doğal kaynak krizi sürecinin iyileştirilmesi adına, kentsel alanlarda ve yapılarda uygulanan teknolojik çözümleri sorgulamanızı ve bu konuda gelecekte yapılabileceklerle ilgili öngörülerinizi dijital ortamda paylaşacağınız bir çalışma hazırlamanızı istiyor, sizleri mimarlıkta doğal kaynakların korunması adına yapılabilecekler ile ilgili aklınıza gelenleri paylaşmaya davet ediyoruz.

Metod

Katılımcılar çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak doğal kaynakların korunması hakkındaki düşüncelerini paylaşacaktır. Üretimin ve tüketimin mümkün olduğunca azaltılarak ihtiyaçları karşılama düzeyinde tutulması ve bu konularda sosyal bilinç oluşturulması ile ilgili yapılanlar ve yapılabileceklerle ilgili fikirler beklenmektedir. Onarım, yeniden kullanım, yeniden üretim ve geri dönüşüm gibi döngüsel tasarım yöntemlerinin yanı sıra; kendiliğindenlik ve “wu wei” gibi Uzakdoğu felsefelerinin tasarım açısından değerlendirilmesi ve tartışılması da ufuk açıcı yaklaşımlar olarak değerlendirilebilir. Burs başvurusu yapacakların, yerel malzeme kullanımının ön plana çıktığı örnek proje ve bölgeleri de araştırmaları önerilmektedir.

İçerik

Fiziksel bir yolculuğun mümkün olmadığı mevcut durum dolayısıyla bu seneki yeni tema tamamen fikirsel bir yolculuğu kapsıyor. Kazanan kişiden temaya bağlı olarak seçtiği konuyu/kavramı, 16 sayfalık bir yayın içeriği halinde sunması bekleniyor.

Basılı olarak yayınlanacak içerikler makale, söyleşi, hikaye, foto albüm, çizgi roman şeklinde, biri ya da hepsini kapsayacak şekilde olabilir.

Katılımcılardan başvuru sırasında yapacakları sunumda kazanmaları halinde neleri içerik olarak sunacaklarını bir plan dahilinde iletmeleri isteniyor.

Fanzin, Arkitera’nın basılı yayını olan RAF Ürün Dergisi aracılığıyla mimarlık ofislerine ve akademisyenlere dağıtılacak.

Ayrıca kazanan bursiyerden farklı disiplinlerden konuyu inceleyen aademisyen ve profesyonel konukların katılımıyla 1 veya 2 adet canlı online etkinlik düzenlemesi istenecek.

Etkinlikler Arkitera Youtube kanalından yayınlanacak

Takvim

 • Arkitera Seyahat Bursu 2021 Teması’nın İlanı: 1 Haziran 2021, Salı
 • Son Başvuru Tarihi: 30 Temmuz 2021, Cuma
 • Finalistlerin Açıklanması: 6 Ağustos 2021, Cuma
 • Finalistlerin Sunumları: 9 Ağustos haftası içerisinde belirlenecek bir gün
 • Kazananın Açıklanması: 13 Ağustos 2021, Cuma
 • Fanzin İçerik Çalışma Aralığı: 13 Ağustos – 13 Eylül 2021
 • Yayın: RAF Ürün Dergisi Eylül 2021 sayısı ile beraber
 • Etkinlik: 4 Ekim 2021 haftası (Mimarlık haftası)

Jüri

 • And Akman
 • Onurcan Çakır
 • Deniz Oskay (2020 bursiyeri)
 • Geberit Yetkilileri
 • Arkitera Mimarlık Merkezi Yetkilileri

Ödül

Bu seneki format doğrultusunda bursu kazanan kişi, seyahat yasaklarının kalkmasıyla beraber, Avusturya’nın Voralberg eyaletine ve Geberit’in İsviçre Rapperswil-Jona’daki genel merkezine tüm masrafları Arkitera Seyahat Bursu sponsoru Geberit’e ait olmak üzere 3 günlük bir gezi ile ödüllendirilecektir.

Katılım Koşulları

 • Arkitera Seyahat Bursu 2021, 1 Ocak 1996 ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğmuş; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve endüstri ürünleri tasarımı bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri veya mezunlarının katılımına açıktır.
 • Bursiyer adayı temaya uygun çalışmasını hazırlarken, hazırlık sürecini de video ile belgelemesi istenmektedir. Finale kalan bursiyer adaylarının hazırlık videoları Arkitera.com’da ve seyahat bursuna ait sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Başvuru İçin İstenenler

Ayrıntılı bilgi Metod bölümünde verilmiştir.

Ayrıca;

Başvurular, aşağıdaki bilgilerin mutlaka içermelidir:

 • Maks. 500 kelimelik içerik özeti
 • Temaya uygun 16 sayfalık içerik planı,
 • Hazırlık sürecinin bir video ile belgelenmesi,
 • Başvuru sırasında 1 dakikalık kendini tanıtan bir videonun da gönderilmesi.
 • Sosyal medya profillerinin bağlantıları,
 • Eğer varsa, daha önceden yazılmış olan makaleler, yazılarının yer aldığı basılı ya da online yayınlar,

Son başvuru tarihinden önce, [email protected] adresine, adayın adı ve soyadı ile isimlendirilmiş olarak gönderilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri

Bursiyerin seçilmesinde aşağıdaki kıstaslara dikkat edilecektir:

 • 2021 yılı online temasına uygunluk,
 • Bursiyerin bireysel gelişimine katkı sağlaması,
 • Arkitera’nın konuyla ilgisi göz önüne alınarak içeriğin tüm platformlarda konunun zenginleştirilmesine sağlayacağı katkı.

İletişim

E-posta: [email protected]
Web: www.seyahatbursu.com
Instagram: www.instagram.com/seyahatbursu/
Facebook: www.facebook.com/seyahatbursu/
Twitter: www.twitter.com/seyahatbursu

Etiketler

Bir cevap yazın