Arkitera Seyahat Bursu 2019

Geberit sponsorluğunda düzenlenen ve teması “Mimarlık ve İnovasyon” olarak belirlenen Seyahat Bursu 2019 için son başvuru tarihi 8 Nisan 2019.

Seyahat Bursu Konusu: “Mimarlık ve İnovasyon”

Geberit sponsorluğunda yapılan Arkitera Seyahat Bursu’nda bu sene, mimarlık ve inovasyon ilişkisine yüklenen farklı anlamları arıyoruz. Bu bağlamda inovasyon kavramının mimarlığa yansımalarını sorgulayan bir rota belirlemenizi istiyor, “Mimarlık ve İnovasyon” denildiğinde aklınıza gelenleri sorgulamaya davet ediyoruz.

Geçtiğimiz yüzyılda insanlık tarihinin en etkili ve hızlı teknolojik devrimlerinden biri yaşanmaya başladı. Değişimin hızı, kaçınılmaz olarak birçok farklı disiplin, ürün, servis, organizasyon ve yapıyı entegre eden mimarlığı da kökünden değiştirdi. Teknik uzmanlıkların arttığı, yazılım araçlarının süreçleri hafiflettiği, imgelerin hükmettiği bir dünyada, mimarlık ve mimarlar kendini değerli ve vazgeçilmez kılmak için ciddi bir çaba sarf etmek zorunda.

Seyahat Bursu’nun bu seneki teması “Mimarlık ve İnovasyon”, yukarıda bahsi geçen arayış sürecinin içinden, son zamanlarda çokça konuşulan inovasyon kavramı ile mimarlığın ilişkisine bakıyor. “Ürün, hizmet, organizasyon, satış, süreç ve pazarlama alanında katma değer yaratan, yenilik içeren ve değişim yaratan özgün girişimleri anlatmak için kullanılan inovasyon kavramı, mimarlık ile nasıl bağdaşıyor?” sorusunun cevabını arayan çalışmalara günümüzde ciddi bir ihtiyaç var.

Bu yılki bursiyerin katkılarını, aşağıdaki sorular veya yukarıdaki tartışmalar ışığında, merakla bekliyoruz:

 • Mimarlık, değişimin hızına nasıl daha iyi ayak uydurabilir? Dünyada bu alanda örnek olabilecek pratikler nerededir, onları özel kılan nedir ve bu pratikler nasıl başka coğrafyalara yayılabilir?
 • Teknolojinin süreçleri ve çıktıları benzeştirdiği bir dünyada, özgünlük ve fikri mülkiyet ne demektir?
 • Yeniyi arayan mimarlık, sosyal ve ekolojik etkisinden uzak bir şekilde değerlendirilebilir mi? Teknolojik inovasyon anlamında öncü projelerin geniş çaplı etkileri nedir ve bu pratiğe dair nasıl önermeler içermektedir?
 • İnovasyonun kökeninde yatan adapte etme, uygulama ve kolaj pratiğinin mimarlık eğitimi ve profesyonel hayatı ile ilişkisi nedir?
 • Dünyada mimarlık tabanını mimarlık dışı yenilik ve adaptasyon için kullanan örnek alınacak kurum ve kişiler nerelerdedir? Bu alanda yayılabilecek öğrenimler ne olabilir?
 • Teknoloji tüm dünyanın dolayısı ile mimarinin seri-özelleşmesine, kişiye özel farklılaşmasına mı yola açacak?
 • Teknoloji ile mimarın bugün bilinen rolü değiştirip, gelecekte mimarın yeni roller üstlenmesine mi sebep olacak?
 • Teknolojik-inovatif gelişmeler mimarlık pratiğinin disiplinlerarası iş birliğini, birlikte çalışma ve üretme platformlarını nasıl dönüştürecek?
 • İnovasyon sadece diğer bilimsel araştırma alanlarının ürettiği yeni teknolojilerle mi mümkün?
 • Mimarlığın kendi bilgi alanından inovatif fikirler yükselebilir mi?
 • Mimarinin ta kendisi, sahip olduğu teknolojilerden hariç, inovatif olabilir mi?

Değerlendirme Kriterleri

Bursiyerin seçilmesinde aşağıdaki kıstaslara dikkat edilecektir:

 • 2019 yılı temasına uygunluk,
 • Bursiyerin bireysel gelişimine katkı sağlaması,
 • Arkitera’nın konuyla ilgisi göz önüne alınarak içeriğin tüm platformlarda konunun zenginleştirilmesine sağlayacağı katkı,
 • Bursiyerin sunacağı bütçenin ekonomik olması ve planlanan rotanın 7 günü aşmaması değerlendirme kriterleri arasındadır.

Seçici Kurul Üyeleri

 • Melike Altınışık (Mimar)
 • Engin Ayaz (Mimar)
 • İrem Korkmaz (2018 Bursiyeri)
 • Arkitera çalışanları
 • Geberit yöneticileri

Takvim

 • Arkitera Seyahat Bursu 2019 Teması’nın İlanı: 4 Şubat 2019
 • Son Başvuru Tarihi: 8 Nisan 2019
 • Finalistlerin Açıklanması: 12 Nisan 2019
 • Finalistlerin Sunumları: 24 – 25 Nisan 2019
 • Kazananın Açıklanması: 26 Nisan 2019
 • Seyahat Aralığı: 1 Haziran – 31 Temmuz 2019

Katılım Koşulları

 • Arkitera Seyahat Bursu 2019, 1 Ocak 1994 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencileri veya mezunlarının katılımına açıktır.
 • Bursiyer adayları 24 – 25 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak finalist sunumuna katılmak zorundadır.

İstenenler ve Bursiyerlerin Uymakla Hükümlü Olduğu Esaslar

 • Seyahat Bursu 2019, “Mimarlık ve İnovasyon” teması ile yapılmaktadır. Tema hakkında kısa bir açıklama metni girişte verilmiştir. Bu temaya uygun olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Seyahatin 7 günü aşmaması beklenmektedir
 • Seyahat için hazırlanacak rotanın; Yakın Asya, Avrupa kıtası, Kuzey Afrika veya Türkiye sınırları içerisinde kalması istenmektedir.
 • Seyahatin şartnamede belirtilen zamanda yapılması gerekmektedir.
 • Kazanan bursiyerden üç kademeli bir çalışma beklenmektedir:

a. Kazanan gezi planını olgunlaştırmak için, seyahat öncesinde yapılacak çalışmalar.
b. Gezi boyunca yapılacak paylaşımlar.
c. Gezi sonrasında yapılacak sunum ve raporlamalar.

Başvuru

Başvurularda aşağıdaki bilgilerin mutlaka bulunması gereklidir:

 1. Seyahat planı
 2. Seyahat bütçesi
 3. Sosyal medya profillerinin linkleri
 4. Yazmış olduğu blog(lar) (eğer varsa)
 5. Gezi planını olgunlaştırmak üzere, seyahat öncesinde yapacağı çalışmalar, seyahati boyunca yapacağı paylaşımlar ve seyahat sonrasında yapılacak sunum ve raporlamalara dair plan ve öngörüler.

Başvurular, [email protected] adresine pdf formatında gönderilmelidir.

İletişim

Web: www.seyahatbursu.com

Instagram: www.instagram.com/seyahatbursu/

Facebook: www.facebook.com/seyahatbursu/

Twitter: www.twitter.com/seyahatbursu

Etiketler

Bir cevap yazın