Arkitera İşveren Ödülü 2011

"2011 Arkitera İşveren Ödülü" için son başvuru tarihi, 24 Ekim 2011 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Arkitera İşveren Ödülü’nün temel amacı, mimar ve işverenin kamusal sorumluluklarını göz önünde bulundurarak, nitelikli mimari uygulamaların ortaya çıkarılmasına destek olan işverenleri onurlandırmaktır. İşverenin, kaliteli mimari üretimdeki önemini vurgulamak ve yatırımcıları nitelikli binalar ve kentsel mekanlar inşa etmeye teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Ödülün Niteliği
Ödül, kamu ve özel sektördeki nitelikli mimari üretime önemli katkısı olan işverene verilir. Yapının ve kentsel mekanın mimarı da bir plaketle ödüllendirilir.

Katılım Koşulları
Türkiye sınırları içinde son beş yıl içinde (1 Ocak 2006’den sonra) inşası tamamlanmış yapılar ve kentsel mekanlar başvurabilir, aday gösterilebilir. Bir proje, ödüle en fazla iki defa aday olabilir.

Değerlendirme Ölçütleri
Başvuruların değerlendirilmesi, mimarlardan oluşan 5 kişilik bir seçici kurul tarafından yapılır. Jüri üyeleri her ödül döneminde yeniden belirlenir. Ödül, uygulaması tamamlanmış bir “yapı veya kentsel mekan” üzerinden işverene verilir. Başvurulan projelerin müellif mimarları ile iletişime geçilir. İşveren – mimar ilişkisi hakkında bilgi alınır. Mimar – işveren raporunu inceleyen seçici kurul, yapının ve mekanın niteliğini de göz önünde bulundurarak ödül alacak kurum ve/veya kişilere karar verir.

Seçici Kurul üyelerinin üretim sürecine dahil oldukları projeler ile başvurulamaz. Nominasyon yoluyla aday gösterilen seçici kurul üyelerine veya çalıştıkları mimarlık ofisi/ekibine ait projeler elenir.

Seçici Kurul, yarışmaya katılan tüm projeleri, dijital ortamda ve (uygun gördüğü takdirde) iki aşamada değerlendirecektir. İlk seçici kurul toplantısı 2011 Ekim ayının üçüncü haftasında yapılacak ve seçici kurulun ikinci bir jüri oturumu yapılıp yapılamaması kararına bağlı olarak, yarışma raportörlüğü seçilen finalistleri ikinci jüri toplantısına dek gezerek her bir aday için rapor hazırlayacaktır. Yapılması kararı alındığı takdirde, ikinci jüri toplantısı Ekim ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecektir. Seçici kurul, “kamu” ve “özel sektör” için İşveren Ödülü’nü almaya hak kazananlara karar verecektir. Jüri gerekli gördüğünde raportörden bağımsız olarak iki jüri arasında yapıları ve mekanları yerinde incelemek isteyebilir. Oy çokluğuyla karar verecek jürinin kararı değiştirilemez, jüri kararına itiraz edilemez.

Seçici Kurul
Bünyamin Derman
Cemal Mutlu
Enis Öncüoğlu
Erkut Şahinbaş
Brigitte Weber

Başvuru
Aday yapılar ve mekanlar, başvuru ve nominasyon yöntemi ile seçilir. Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından belirlenen nominatörler, aday yapıları önerecektir. Başvurular hem işverenler hem de mimarlar tarafından yapılabilir. Başvuru için ödül sekretaryasına yapının künyesi (yapı veya mekan adı, mimar, yer, yapım yılı) iletilir.

Katılım Ücreti
Ödüle başvuru için herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.

Ödül
Ödül, işverene (kurum ya da kişi) verilen bir onur ödülüdür.

Ödül Kategorileri
Arkitera İşveren Ödülü: Kamu
Arkitera İşveren Ödülü: Özel Sektör

Gizlilik
Aday yapıların başvuruları gizli tutulacaktır. Son elemeye kalan beş yapı veya mekan, yarışma sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.

2011 Ödül Takvimi
Ödülün İlanı: 16 Şubat 2011
Başvuruların Alınması: 16 Şubat – 24 Ekim 2011
Birinci Seçici Kurul Toplantısı: 2011 Ekim ayının üçüncü haftası
İkinci Seçici Kurul Toplantısı: 2011 Kasım ayının ilk haftası

Yarışmanın şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın