Arkitera Genç Mimar Ödülü 2016

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü'nün amacı, nitelikli ürünler veren genç mimarların işleriyle tanınmasını sağlamak ve çalışmalarının değerlendirilmesi için ortam oluşturmaktır. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2016.

Başvuru Koşulları

2016 Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne aday olmak için 1 Ocak 1976 veya daha sonra doğmuş olma ve ARKIV.com.tr’de yer almak için başvuru yapmış olma koşulu aranmaktadır. Ödül ve ARKIV’de yer almak için istenen bilgilerin 23 Eylül 2016 günü saat 17:00’a kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ([email protected]) ulaştırılması gereklidir. Belirtilen saate kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaşmayan aday başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki koşulları sağlayan ve daha önceki senelerde Seçici Kurul Teşvik Ödülü almış kişiler de yeniden ödüle başvurabilirler.

Değerlendirme Ölçütleri

Arkitera Genç Mimar Ödülü, başta aday mimarın inşaatı tamamlanmış yapıları olmak üzere, mimarın tasarım alanındaki bütün birikimine bakılarak, başvuranlar arasından tek bir isme verilir.

Seçici Kurul

2016 yılındaki Seçici Kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşuyor:

  • Tamer Başbuğ
  • Pınar Gökbayrak
  • Cem İlhan
  • Aytek İtez
  • Şebnem Yalınay Çinici

Seçici Kurul Değerlendirme Süreci

Seçici Kurul, yarışmaya katılan tüm projeleri, dijital ortamda değerlendirecektir. Oy çokluğuyla karar verecek kurulun kararı değiştirilemez, kurul kararına itiraz edilemez.

Ödül Takvimi

  • Ödülün ilanı: 18 Mayıs 2016
  • Son başvuru tarihi: 23 Eylül 2016

Başvuru

1 Ocak 1976 ve daha sonra doğumluysanız Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne başvurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

ARKIV’de kişisel bilgileri ve projeleri ile yer alan bir mimarsanız:

Müelliflik Açıklaması metnini doldurarak, ıslak imzalı bir şekilde son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırın. Seçici Kurul değerlendirmeyi ARKIV’de yer alan sayfalarınız üzerinden yapacaktır.

Bilgileriniz henüz ARKIV’de yer almıyorsa:

Müelliflik Açıklaması metnini doldurarak, ıslak imzalı bir şekilde son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırın.

Bununla birlikte, “Mimar Bilgi Formu“, “Ofis Bilgi Formu“, “Proje Bilgi Formu” ve görsel malzemeleri CD veya internet dosya paylaşımı ile, son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne gönderebilirsiniz.

Seçici Kurul değerlendirmeyi ARKIV’de yer alan sayfalarınız üzerinden yapacaktır.

Formların İndirilebileceği Adresler

Müelliflik Açıklaması

Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne adaylık başvurusunda bulunan mimarın, ARKIV’de değerlendirilecek bilgi ve projelerine yönelik müelliflik açıklamasını A4 boyutunda bir kağıda yazarak imzalaması ve diğer belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırması gerekmektedir. Müelliflik açıklaması örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Ödül

Ödül mimara verilen bir onur ödülüdür. Kazanan mimara ödül heykelciği ve plaket verilecektir.

Katılım Ücreti

Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne başvuru için katılım ücreti alınmaz.

Gizlilik

Aday mimarların başvuruları gizli tutulacaktır

Ödül Sekreteryası

Arkitera Mimarlık Merkezi:
Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok No: 8 Dalyan – İstanbul – Türkiye
T: +90 216 355 0722
F: +90 212 310 2905
E: [email protected]
W: www.arkitera.net

Etiketler

Bir cevap yazın