Archisections Ulusal Fikir Yarışması : Yaratıcı ve İlham Veren Kentler

Katılımcılardan hızla değişen kentlerin geleceklerine dair ilham olabilecek kentsel/mimari fikir üretmeleri beklenen, “Yaratıcı ve İlham Veren Kentler” temalı fikir yarışmasına proje teslimi için son tarih 30 Kasım 2019.

Yarışmanın Amacı ve Temaları

Yarışmanın amacı Mimarlık, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin etkileşime açık ve katılımcı biçimde buluşabileceği, kendi önerilerini aktarıp başka fikirlerden beslenebilecekleri bir platform yaratılmasıdır.

Yaratıcı ve ilham veren kentten gelen tarihsel, sosyolojik, sanatsal, kültürel ve sürdürülebilir bir etki ya da algı, yaratıcı bir güçle doğadan yaşama esin kaynağı olmalıdır. Bu kapsamda yaratıcılık, yeni bir perspektifle değerlendirme, bir kent kavramı ile mekân ve çevresi oluşturma olgusudur. Tüm dünyada eşzamanlı olarak küresel boyutta bir değişim yaşanıyor. “Bu değişimin yarattığı etkinin yaratıcı ve ilham veren kentlere ve kentsel mekanlara yansıması nasıl olur?” sorusu bu fikir yarışmasının temelini oluşturmaktadır. Yarışmanın 2019 yılı teması “yaratıcı ve ilham veren kentler için tasarım” olarak belirlenmiştir. Katılımcılardan gündelik hayata dair sunulan dinamiklerden, kentsel biçimleniş stratejilerine varana kadar farklı ölçeklerdeki mekanizmaların yaratıcı eylemlere ve müdahalelere açık olduğu; yani hakkında düşünen, harekete geçen bireylere ve gruplara ilham verebilen kentlere yönelik öneriler beklenmektedir.

Bu bağlamda öğrencilerin hızla değişen kentlerin geleceklerine dair ilham olabilecek kentsel/mimari bir fikir üretmeleri beklenmektedir. Katılımcıların yeni bir kentsel ve mimari fikir önerirken ütopya, ekotopya, distopya ve heterotopya kavramlarını ele almaları, geleceğin kentlerine ilham vermesi amacı ile bu kavramlara ait çağdaş yorumlar üretmeleri, yaratıcı bir kent ve mekâna dair olası mimari fikirleri ortaya koymaları beklenmektedir.

Yarışma Takvimi

> Yarışmanın İlanı 02.10.2019
> Soru Sormak için Son Tarih 22.10.2019 (17:00 ye kadar)
> Soruların Cevaplarının Açıklanması 26.10.2019
> Proje Teslimi 30.11.2019 (17:00 ye kadar)
> Jüri Değerlendirmesi 04.12.2019
> Sonuçların İlanı 06.12.2019
> Ödüllerin Açıklanması 10.12.2019 / 11.12.2019

* Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan proje sunuş paftalarının yarışma raportörlüğüne en geç 09.12.2019 tarihinde saat 17:00’dan elden ulaştırılması gerekmektedir.

Yarışma Seçici Kurulu

> Sevinç Ormancı, Y. Mimar, Archisections
> Melike Altınışık, Mimar, Melike Altınışık Architects
> Ümit T. Arpacıoğlu, Doç.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
> Ece Ceylan Baba, Doç.Dr., Yeditepe Üniversitesi
> Murat Gül, Prof.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
> Elmira Gür, Doç.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
> Nüket Güz, Prof.Dr., Beykoz Üniversitesi
> Demet Mutman, Dr.Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi
> Mustafa Özgünler, Prof.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
> Jean François Pérouse, Dr., Toulouse Jean-Jaurès Üniversitesi/Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü.
> Murat Tabanlıoğlu, Mimar, Tabanlıoğlu Mimarlık
> Vehbi Tosun, Dr.Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi
> Hülya Turgut, Prof.Dr., Özyeğin Üniversitesi
> Han Tümertekin, Y. Mimar, Mimarlar ve Han Tümertekin
> Gülay Usta, Prof.Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi
> Tanay Sıdkı Uyar, Prof.Dr. Marmara Üniversitesi

* Soyadı alfabetik sıralamasına göre yazılmıştır.

Raportörler

> Arş.Gör. Meltem Çetinel (İstanbul Kültür Üniversitesi)
> Arş.Gör. Erenalp Büyüktopcu (İstanbul Teknik Üniversitesi)
> İç Mimar Gizem Kahraman
> İç Mimar Burçin Kaymaz

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER

> Birincilik Ödülü – 4.000 TL
> İkincilik Ödülü – 3.000 TL
> Üçüncülük Ödülü – 2.000 TL
> Beş Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü – 1.000 TL

*Jüri üyeleri ve dereceye giren ilk 10 katılımcı ile birlikte 14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında İznik’te kolokyum düzenlenecek, ödüller İznik Belediye Başkanı tarafından verilecektir. Gezi ve konaklama detayları ödül alan öğrencilere bildirilecektir.

STAJ ÖDÜLLERİ

> Birincilik Ödülü – Tabanlıoğlu Mimarlık Staj
> İkincilik Ödülü – Mimarlar ve Han Tümertekin Staj
> Üçüncülük Ödülü – Mimarlar ve Han Tümertekin Staj
> Dört Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü

> 2 adet Tabanlıoğlu Mimarlık Staj
> 1 adet Mimarlar ve Han Tümertekin Staj
> 1 adet Melike Altınışık Architects Staj

*Sürpriz ödüller

SERGİLER
> İZNİK BELEDİYESİ
> İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
> MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
> İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
> ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
> YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Şartname için tıklayınız >>

Etiketler

Bir yanıt yazın