Antalya Varsak Belediye Binası Bölgesel Mimari Proje Yarışması

Antalya Varsak Belediyesi Belediye binası mimari projesi Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine dayanılarak; ’’Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’’ kuralları ve kamu yararları esasları çerçevesinde serbest, bölgesel ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

“Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması” doğal, kültürel ve çevresel unsurlar ile bütünleşecek, bölgede yaşayan insanların sosyal ve kültürel birlikteliklerini sağlayacak, günümüz mimarlık ve şehircilik anlayışına uygun bir odak noktası ve kamusal nitelikli alan oluşturan mimari tasarım projelerinin elde edilmesi ve güzel sanatların teşvik edilmesi, geleceğe yönelik bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek çağdaş bir Belediye Hizmet binası kazandırma amacı ile yapılmaktadır.

Bu amaçla; Belediye, Mimarlık ve Mühendislik Uygulama Projelerini ve Mimari Mesleki Kontrollük Hizmetlerini Şartname eki olarak verilen sözleşme örneği çerçevesinde birinciliği kazanan proje sahibine yaptıracaktır.

15.07.2006 günü başlayan yarışma 15.09.2006 Cuma günü saat 17.30’da sona erecek bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır. Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde’’Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Raparatörlüğüne’’ imza karşılığında elden teslim edilecektir. Kolokyum tarihi daha sonra belirlenecektir.

Jüri:
Danışman Jüri Üyeleri
Kazım Bilgili, Varsak Belediye Başkanı
M.Osman Aydın, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı
Y.Alper Gökçay, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı

Asli Jüri Üyeleri
Bayazıt Büyükyıldırım, Y.Mimar -Jüri Başkanı
Bilal Ateş, Mimar
Şevket Altındal, Mimar
Ayşe Gül Güzel, Yrd.Doç. Dr.,Mimar
Durmuş Nar, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
Vehbi Çevik, Mimar
Revza Pelen, Mimar
Alim Şandan, İnşaat Mühendisi

Raportörler
Ömrüye Öner, Mimar
Evşen Kuzu, Mimar

Ödüller
1.Ödül : 12.000YTL
2.Ödül : 8.000YTL
3.Ödül : 6.000YTL
Mansiyonlar : 3.000YTL (5 adet)

Katılım Şartları
Yarışmacıların;
1- Şartname alarak adres, telefon ve e-posta adresi bırakmış olmak,
2- Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasından olmamak,
3- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
4- Jüri çalışmalarının her hangi bir bölümüne katılmamak
5- Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak
6- Yarışma şartnamesi alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
7- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve oylamakla görevli olmamak,
8- Ekip başının TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi üyesi olması şarttır.
9- TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesinden 50 YTL’ lik makbuz karşılığı Varsak Belediyesi Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması şartnamesini almış olmaları gerekmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın