Antalya Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği) Mimari Fikir Proje Yarışması

Birinci kademesi 30 Ekim 2015'te, ikinci kademesi 25 Aralık 2015'te sona erecek yarışmanın dosyası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden veya Mimarlar Odası Ankara, İstanbul, İzmir şubelerinden 100 TL karşılığı alınabilir.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Antalya Anadolu’da, Türkiye’nin güneyinde Akdeniz havzasında kıyıda yer alan bir turizm ve tarım kentidir. Uygarlıkların kentleri kentlerin de uygarlıkları sembolize ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda Antalya, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, dünya tarihinde önemli bölgelerden biridir. Antalya, doğal değerler yanında önemli kültürel değerlere sahip bir kenttir. Antalya’da önemli arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları mevcuttur. Sınırları içerisinde, 2000’in üzerinde taşınmaz kültür varlığı barındırmaktadır.

Muratpaşa, tarihi Kalekapı, Kaleiçi, Balbey, Haşimişcan kentsel sit alanları ile barındırdığı şelale ve yalıyarlarıyla Antalya’nın kültürel ve doğal değerlere sahip en önemli ilçesidir.

Muratpaşa Belediyesi yönetimi kentin, turizm ve tarımın yanısıra bir kültür ve sanat merkezi olmasını hedeflemektedir. Diğer yandan kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi, geleceğe aktarılması kadar yaşayan, yaşatılan ve yaşanacak kültür sanat etkinliklerinin, kent kimliğine ve kent halkının kimlikli bireyler olarak gelişmesine önemli katkılar koyacağının bilincindedir. Bu saptamalardan yola çıkarak, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik amatör ve profesyonel hazırlık çalışmalarının yapılabildiği, sınırlı altyapı gerektiren temsillerin gerçekleştirilebileceği bir kültür yapısının kente kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın diğer bir amacı da güzel sanatların teşvik edilmesidir.

YARIŞMANIN ŞEKLİ

Muratpaşa Belediyesi’nce yukarıdaki amaç doğrultusunda kent kimliğinine katkı sağlamak, kültürel etkinlikleri geliştirmek, çağdaş kentlerde olması gereken opera, tiyatro ve gösteri merkezi elde etmek, bu sanatların kent kültürü içinde yerleşmesini sağlamak düşüncesiyle yarışma şartnamesinde verilen 1/5000 ve 1/1000’lik imar paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve iki kademeli olarak, Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği) Mimari Fikir Proje Yarışması açılmıştır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

 • Jüri toplantılarında yer almamış olmak, jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanlarından olmamak.
 • Şartname alarak adres varsa e-posta adresi bırakmış olmak.
 • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak.

YARIŞMA TAKVİMİ

Birinci Kademe Yarışma Takvimi

 • Yarışma ilanı: 10 Eylül 2015, Perşembe
 • Soru sorma için son tarih: 25 Eylül 2015, Cuma
 • Sorulara jüri tarafından verilen yanıtların ilanı: 01 Ekim 2015, Perşembe
 • Projelerin son teslim tarihi ve saati: 30 Ekim 2015, Cuma
 • Jüri Değerlendirme Toplantısı Başlangıcı: 07 Kasım 2015, Cumartesi
 • Sonuçların ilanı: 12 Kasım 2015, Perşembe

İkinci Kademe Yarışma Takvimi

 • Projelerin son teslim tarihi ve saati: 25 Aralık 2015, Cuma
 • Jüri Değerlendirme Toplantısı Başlangıcı: 02 Ocak 2016, Cumartesi

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Av. Ümit UYSAL – Muratpaşa Belediye Başkanı
 • Mehmet Osman AYDIN – Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı
 • Ömer DİNÇ – Mimar
 • Evin ATİK – Müzikolog
 • İbrahim KARAOĞLU – Yazar-Sanat Eleştirmeni

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Abdi GÜZER – Y. Mimar (Jüri Başkanı)
 • Prof.Dr. Alper ÜNLÜ – Y. Mimar
 • Emre AROLAT – Y. Mimar
 • Haşim Ertuğ UÇAR – Y. Mimar
 • Mustafa BALCI – İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Nazmiye ÖZTÜRK – Mimar
 • A.Eşref ŞENELER – Mimar
 • İsmail Selçuk YILMAZ – İnşaat Mühendisi

Raportörler

 • Cem ALCAN – Mimar
 • Metin GÜRGÜR – Mimar

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen sekiz (8) adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır. Bu kademede ödül olarak 8 x 5.000 TL = 40.000 TL, ikinci kademeye kalan yarışmacılara eşit olarak ödenecektir. İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar ederleri ödenecektir.

Ödüller:

 • 1. ÖDÜL: 30.000 TL
 • 2. ÖDÜL: 20.000 TL
 • 3. ÖDÜL: 10.000 TL
 • MANSİYONLAR: 5 x 5.000 TL: 25.000 TL

PROJENİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Birinci Kademe Teslim

Birinci kademe proje ve ekleri 30 Ekim 2015 Cuma günü en geç saat 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne ulaştırılacak, bu süre çok zorunlu olmadıkça kesin olarak uzatılmayacaktır.

Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği) Mimari Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Antalya Şubesi / Meltem Mah. 3808 Sk. No:8 – Antalya” adresine imza karşılığında elden veya 30 Ekim 2015 Cuma günü, saat 17.30’dan sonra teslim edilmemek koşuluyla kargo ile gönderilebilecektir. Kargo alındı makbuzu 30 Ekim 2015 Cuma, saat 17.30’a kadar (0.242) 237 58 20 nolu faksa fakslanmalı veya info@antmimod.org.tr e-posta adresine mail atılmalıdır. Kargoyla gelen projelerden 01 Kasım 2015 Pazartesi günü, saat 17.30’dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İkinci Kademe Teslim

İkinci kademe proje ve ekleri 25 Aralık 2015 Cuma günü en geç saat 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne ulaştırılacak, bu süre çok zorunlu olmadıkça kesin olarak uzatılmayacaktır.

Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği) Mimari Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Antalya Şubesi / Meltem Mah. 3808 Sk. No:8 – Antalya” adresine imza karşılığında elden veya 25 Aralık 2015 Cuma günü, saat 17.30’dan sonra teslim edilmemek koşuluyla kargo ile gönderilebilecektir. Kargo alındı makbuzu 25 Aralık 2015 Cuma günü, saat 17.30’a kadar (0.242) 237 58 20 nolu faksa fakslanmalı veya info@antmimod.org.tr mail adresine mail atılmalıdır. Kargoyla gelen projelerden 28 Aralık 2015 Pazartesi günü, saat 17.30’dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Antalya Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi

Etiketler

Bir cevap yazın