Antalya Mimarlar Odası Genç Mimarlar Buluşması Yarışması: “2023 Yılında Kentin Kesişim Alanları: Duraklar”

Kesişmelerin mekanı olan duraklar, kent ile kentli arasında bir arakesit oluşturmaktadır.

Kesişmelerin mekanı olan duraklar, kent ile kentli arasında bir arakesit oluşturmaktadır. Kimi zaman bir üst birim tarafından belirlenen duraklar kimi zaman toplum tarafından kodlanmakta ve kent belleğinde kalıcı izler bırakmaktadır. Tam da bu nedenle, duraklar ölçeği her ne olursa olsun toplumsal bellekte kent strüktürünü kurmaya yönelik önemli bir yer işgal etmektedir. Gelme, gitme, durma, bekleme, izleme, buluşma, toplanma, dağılma ve de en önemlisi kesişmelerin mekânı olan duraklar, çevresiyle güçlü bir etkileşim alanı yaratır. Bu nedenlerden ötürü, bu mekânsal kurgunun hangi süreçler sonucu oluştuğu ve kimler tarafından oluşturulduğu da önem kazanmaktadır.

Etkinliğin amacı, durakları sadece endüstriyel bir ürün – bir tasarım nesnesi olarak ele almak yerine onu toplumsallaşmanın mekânı olarak kente kazandırdığı dinamikler bağlamında gelişen teknoloji ile birlikte değerlendirmek ve tartışmaktır. Yarışmacılardan kendi belirleyecekleri bir kentte işlevi ve ölçeği katımcı tarafından belirlenecek şekilde bir “durak mekânı” tasarlamaları ve bunu görsel ve metinsel anlatım biçimiyle sunmaları beklenmektedir.

Etiketler

2 yorum

Bir yanıt yazın