Antalya Kepez “Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması”

Antalya’nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığına katkı sağlanması, ortak aklın katkıları ile çok disiplinli bir çalışmanın yapılmasına yönelik, Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen ulusal ve tek aşamalı yarışmaya son başvuru tarihi 5 Mart 2018.

NİTELİĞİ, TÜRÜ VE ŞEKLİ

 

Kepez Belediyesi’nce, 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden, “Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca, ekte verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar paftalarında sınırları belirlenmiş olan alanda açılmış bulunan “Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması” serbest, ulusal ve tek kademeli bir fikir yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

 

Yarışmanın konusu, Dokuma alanının mevcutta kentsel ve bölgesel iş merkezi kullanım kararı bulunan 27718/1 nolu parselinde önerilecek yeni plan kararları, kentsel ve mimari çözümler ve peyzaj tasarımıyla Dokuma Alanının tarihi mirasıyla bütünleşmesi, kentle ilişkilerinin yeniden kurulması ve alanın bütünleşik ve sürdürülebilir olarak kent yaşamına kazandırılmasına yönelik fikirlerin geliştirilmesidir.

Yarışmanın amacı ise, Dokuma Alanının Kepez ve Antalya kent yaşamına katacağı değerlerin araştırılması, kentin bütünü ve çevresiyle ilişkileri kurulmuş, kentin sosyal ve kültürel kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, açık ve yeşil alanlar ile insan-doğa ilişkilerini ön plana çıkaran, Şehircilik, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren fikirlerin elde edilmesidir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

 

Yarışmacıların;

 • Jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmaması gerekmektedir
 • Şartname alarak adres ve e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir.
 • Ekipte, mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından en az birer yarışmacı olmak koşulu ile ulusal ve uluslararası tüm katılımcılar da ekip olarak katılabilirler.
 • Yarışmaya katılan Mimar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancılarının, ilgili Meslek Odalarına kayıtlı olmaları ve herhangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur.
 • Yer görme zorunlu değildir. Yarışmacıların yerin özelliklerini deneyimlemeleri, tasarım kararlarının yerindeliği açısından önemli görüldüğünden, yer görme jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Yarışmanın ilan tarihi : 15.12.2017
Soru sorma için son tarih : 5.1.2018
Sorulara jüri tarafından verilen yanıtların ilan tarihi : 10.1.2018
Projelerin son teslim tarihi ve saati : 5.3 2018
Jüri değerlendirme toplantısı başlama tarihi : 12.3.2018
Projelerin sergilenme yeri ve tarihi : Daha sonra bildirilecektir
Kolokyum ve ödül töreni : Daha sonra bildirilecektir

DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK JÜRİ ÜYELERİ İLE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

 

Danışman Jüri Üyeleri

 • Hakan TÜTÜNCÜ (Avukat) – Kepez Belediye Başkanı
 • Özge KÖKSAL – Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı
 • Dr. Ebru MANAVOĞLU – Şh. Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı
 • Keziban ARICAN – Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı
 • Mustafa BALCI – İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı


Asıl Jüri Üyeleri

 • M. Osman AYDIN (Mimar) – Jüri Başkanı
 • Doç.Dr. Ayşen CİRAVOĞLU (Mimar)
 • Doç.Dr. Tahsin YILMAZ (Peyzaj Mimarı)
 • Mehmet Nazım ÖZER (Şehir. Pln.)
 • Alişan ÇIRAKOĞLU ( Mimar)


Yedek Jüri Üyeleri

 • Bekir KAMIŞLI (Mimar)
 • Sebahat ADANIR ( Peyzaj. Mimarı)
 • M. Ahmet DEMİRTAŞ (İnş. Müh.)


Raportörler

 • Recep SÖNMEZ (Mimar)
 • Nilgül YILMAZ (Mimar)


VERİLECEK ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, beş adet eşdeğer ödül proje seçecektir. Ödüller, yarışmanın sonuçlandığı tarihten itibaren, 1 ay içerisinde, Belediye tarafından ödenecektir.

ÖDÜLLER

 

5 x 30.000.00 TL eşdeğer ödül verilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ, SATIN ALMA BEDELİ

 

15.12.2017 Cuma günü başlayıp, 05 Mart 2018 Pazartesi günü sona erecek olan Şartname Kepez Belediyesi’nin Vakıf Bank Antalya 100. Yıl Şubesi TR94 0001 5001 5800 7292 3155 63 İban no.lu hesabına 50,00 TL yatırılarak, Mimarlar Odası Genel Merkezi ile Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul, Şubelerinden banka dekontu ibraz edilerek alınabilir. Dekonta Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Şartname bedeli ibaresi eklenecektir.

Yarışma şartnamesi ve ekleri, Kepez Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde ve Mimarlar Odası Genel Merkezi, Antalya, Ankara İzmir İstanbul Şubelerinde ücretsiz olarak görülebilir.

Yarışmaya katılacakların şartname almaları zorunludur.

İDARENİN;

 

Adı : KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

Telefon & faks numarası : 0 242 310 58 58 – 339 01 48

Etiketler

5 yorum

Bir cevap yazın