Antalya Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması

Serbest, ulusal ve tek kademeli açılan fikir yarışmasına son başvuru tarihi 25 Ağustos 2015.

Kepez Belediyesi’nce, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda, “Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca, ekte verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar paftalarında sınırları belirlenmiş olan alanda, “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması” açılmıştır. Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli bir fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın amacı, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, yeni araştırma, planlama ve tasarım yaklaşımlarının özendirilmesinin yanı sıra, hızla gelişmekte olan Kepez’de, Antalya Körfezi’ne ve kente hakim konumda bulunan alanda, kent kimliğini güçlendirecek, sürdürülebilirlik ilkesini gözeten, belleklerde yer bulabilecek nitelikte bir odak yapı ya da yapı grubunun tasarımının elde edilmesi yanında, bu odak yapı ya da yapı grubu mimari fikir projesi ile birlikte, kentlilerin doğa ve kültür eksenli rekreasyon gereksinimlerini karşılayacak, yakın çevresinin bir bütün olarak düzenlenmesine yönelik fikir projelerinin elde edilmesidir.

Antalya Kepez İlçe Belediyesi Çankaya mahallesi sınırları içerisinde, yeni gelişme alanlarıyla çevrili 17 hektar (170.000 m2) büyüklüğündeki alanda, Kepez Belediyesi Odak Yapı ve Çevresi’nin tasarımı, yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Antalya’nın tarihi kent merkezinin kuzeyinde, kentle doğanın buluştuğu Mazı Dağı yamacında yer alan proje alanında arazinin doğal karakteri, topografyası, doğal bitki örtüsü ve iklim özelliklerini dikkate alan, bölge halkı ve ziyaretçilerin dinlence gereksinimlerini karşılayan, çeşitli kültürel etkinliklere ve kentin tanıtımına yönelik sergilere olanak sağlayacak kapalı ve açık mekân düzenlemeleri içeren, üstün nitelikli tasarımlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Antalya Körfezi’ne ve kente hâkim bir konumdaki bu arazide gerçekleşecek tasarımların uzaktan görünümde, özellikle kentten bakıldığında yaratacağı görsel/siluet etkileri ve arazinin manzaraya açılım potansiyelini değerlendirmeleri beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışmacıların;
A. Jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmaması gerekmektedir
B. Şartname alarak adres ve e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir.
C. Yarışmaya mimarlar ile peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılabilir. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları, ekipte yarışmacı veya danışman olarak yer alabilirler.
D. Ekipte yarışmacı olmak koşuluyla mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ekip başı olabilir. Ancak ekipte bir mimarın yarışmacı olarak yer alması zorunludur.
E. Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve herhangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur.
F. Yarışmacıların yerin özelliklerini deneyimlemeleri, tasarım kararlarının yerindeliği açısından önemli görüldüğünden, yer görme jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

JÜRİ ÜYELERİNİN ve RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Av. Hakan TÜTÜNCÜ- Kepez Belediye Başkanı
 • Sebahat ADANIR- Kepez Belediye Başkan Yardımcısı
 • M. Osman AYDIN- Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı
 • Haşim DİKENCİK- Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı
 • Keziban ARICAN- Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi Başkanı


Asıl Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Aydan BALAMİR, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Prof.Dr. Fatma Cânâ BİLSEL, Mimar
 • Yrd.Doç.Dr. Tahsin YILMAZ, Peyzaj Mimarı
 • Özge KÖKSAL, Mimar
 • Özlem KANBUR, Peyzaj Mimarı
 • Dr. Cem OĞUZ, İnş. Müh.
 • Dr. Ebru MANAVOĞLU, Şehir Plancısı


Yedek Jüri Üyeleri

 • Yavuz GETTİOĞLU, Mimar
 • Can GÜNEBAKAN, Peyzaj Mimarı
 • Ahmet EVCİ, İnşaat Mühendisi


Raportörler

 • Recep SÖNMEZ, Mimar
 • Gülden SOYAK, Mimar

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jüri yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç derece ve beş mansiyon olmak üzere sekiz proje seçecektir.

 • 1. Ödül: 40.000 TL
 • 2. Ödül: 30.000 TL
 • 3. Ödül: 20.000 TL
 • Mansiyon: 10.000 X 5 = 50.000 TL

10 Haziran 2015 Cumartesi günü başlayan, 25 Ağustos 2015 Salı günü tamamlanacak olan yarışmanın dosyası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden (Meltem mah. 3808 sok. No:16 Antalya) veya Mimarlar Odası Ankara, İstanbul, İzmir Şubelerinden 100 TL karşılığı alınabilir. Ayrıca yarışma şartnamesi, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’nde ve tüm şubelerinde görülebileceği gibi Mimarlar Odası Antalya Şubesi web sayfasından da (www.antmimod.org.tr) görülebilir.

Adres: Antalya Kepez Belediyesi – Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:4 KEPEZ/ANTALYA

Etiketler

Bir cevap yazın