Antalya Kent Merkezi Doğu Garajı ve Halk Pazarı Alanı Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması

Antalya Kent Merkezi Doğu Garajı ve Halk Pazarı Alanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda “Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak, bu bölgeye özgün geleneksel halk pazarı işlevinin çağdaş donanım ve anlayışla yeniden canlandırılarak kente kazandırılması, Antalya kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunması ve Güzel Sanatların teşvik edilmesi amacıyla yarışmaya açılmıştır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacıların;
a-Şartname alarak adres ve varsa e-posta adresi bırakmış olmaları,
b-Yarışmaya ekip başı mimar olmak üzere T.M.M.O.B. Mimarlar Odasına ve T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odasına kayıtlı üyeler katılabilirler .
c-Yer görme belgesi almış olmaları zorunludur.

Danışman Jüri Üyeleri

Menderes Türel  (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)
M. Osman Aydın Mimar / KTÜ (Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı)
Çetin Osman Budak (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi)
Bahadır Yantaç-İnşaat Müh / Boğaziçi Üni. (ANTEPE Genel Müdürü)

Asil Jüri Üyeleri

Güngör Kaftancı-Y.Müh.Mimar /İTÜ (Jüri Başkanı)
Prof. Dr. Hülya Turgut Yıldız-Y.Mimar /İTÜ
Doç. Dr. Özcan Altaban-Y.Mimar-Şehir Plancısı /GSA/ Liverpool Üniversity
Yüksel Yurtkurtaran-Mimar / İTÜ
M. Ufuk Parlakdağ-Y.Mimar /MSÜ
Cemil Cahit Sönmez-Y.Mimar /GSA
Zihni Kilit-İnş.Y. Müh. / İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi/ YTÜ

Yedek Jüri Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Kutlutan-Y.Mimar /MSÜ
Halil Özgün-Mimar / Gazi Üni.
Şükrü Uçak-Mimar /İDGSA
Hakime Yıldız-Mimar /Selçuk Üniversitesi

Raportörler

Gülden Soyak-Mimar/ YTÜ
Ömrüye Öner-Mimar /Selçuk Üniversitesi

Ödüller

Birincilik Ödülü: 25.000.000.000-TL ( 25.000 YTL)
İkincilik Ödülü: 15.000.000.000-TL ( 15.000 YTL)
Üçüncülük Ödülü: 10.000.000.000-TL (10.000 YTL)
5 adet Mansiyon: (x 5) : 5.000.000.000-TL ( 5.000 YTL)

01 Nisan 2005 günü başlayan 17 Haziran 2005 günü tamamlanacak olan yarışma ile ilgili yarışma dosyası Mimarlar Odası Antalya Şubesi Meltem Mahallesi 3808. Sokak No:16 Antalya adresinden veya Mimarlar Odası Ankara-İstanbul-İzmir Şubeleri’nden 150-YTL. karşılığı alınabilir.

Ayrıca yarışma şartnamesi TMMOB Mimarlar Odasının Genel Merkezinde ve tüm Şubelerinde görülebilir.

İletişim için

Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi – Yenikapı Karaalioğlu Parkı içi Antalya

Telefon: 0242 2430627
Fax: 0 242 243 06 28

Etiketler

Bir cevap yazın