Antalya Kent Konseyi Logo Tasarım Yarışması

Antalya Kent Konseyi'nin logosunun belirlenmesi amacıyla açılan yarışmaya başvuru için son tarih 1 Şubat 2017.

Yarışmanın Amacı

Yarışma, Antalya Kent Konseyi için yeni bir logo belirlenmesi amacıyla düzenlemektedir.

Yarışmanın Konusu

1992 Rio Zirvesi ile dünya gündemine giren Yerel Gündem 21; çağımızın karmaşık kentleşme sorunlarına; gelişim, çevre ve yerel yönetimlerde demokratikleşme kavramsal bütünlüğü içinde, merkezi ve yerel yönetimlerle, kentte yer alan sivil girişimlerin birlikte oluşturduğu mekanizmalarla yanıt vermeyi amaçlayan, ülkemizde uygulamaya konan en geniş kapsamlı demokratikleşme projesi niteliği kazanmış bulunmaktadır.

Büyük kentlere olan yoğun göç; altyapı, çevre, konut gibi sorunları yüzyılın öncelikli gündemine getirirken; yoksulluk, işsizlik, şiddet gibi sosyal sorunlar kentsel toplum yapısında ciddi sarsıntılara neden olmakta, merkezi ve yerel yönetimleri çözüm yolunda zorlamakta, yeni arayışlara sevk etmektedir.

Günümüzde yaşanan sıkıntıların boyutları, bugüne kadar kazanılan deneyimler, yerleşik yerel yönetim anlayışının kırılarak, yerel aktörlerin karar alma ve denetleme süreçlerine katılımını öngören, kamu kurumları ile sivil örgütlerin ortaklaşa yönetimini, “yönetişim” kavramı ile açıklanan yeni bir yönetim anlayışının geliştirilmesini, bir anlatımla yerel yönetimlerin çağımızda gelişmiş olan değerler çerçevesinde demokratikleştirilmesini zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda KENT KONSEYLERİ özel anlam kazanmaktadır. Diğer yandan Avrupa ile entegrasyonu temel devlet politikası olarak benimsemiş olan ülkemizde KENT KONSEYLERİ, Avrupa demokratik kültür değerlerinin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır.

Antalya Kent Konseyi, kentin tüm meslek örgütleri, sivil kurumları ve siyasi partilerini bir araya getiren yapısı ile kentin geniş katılımlı demokratik platformu olarak, bugüne kadar yürütülen çalışmalarla kurumlaşma yönünde önemli yol almış, kentsel demokratik yapılanmanın temel kurumu olma özelliğini kazanmış bulunmaktadır. Konsey ile geniş bilgiye (www.antalyakentkonseyi.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

Yarışma Takvimi

 • Son Başvuru tarihi: 1 Şubat 2017 saat 17.00
 • Soru Sorma Sonu: 2 Aralık 2016
 • Sonuçların Açıklanması: 7 Şubat 2017
 • Logo Kullanımlarına ilişkin tasarımların dijital ortamda teslimi: 13 Şubat 2017

Seçici Kurul

Danışman Jüri Üyeleri

 • Sema Nur KURT, Antalya Kent Konseyi Başkanı
 • İbrahim BAKIR Yük. Mimar Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.

Asli Jüri Üyeleri

 • Recep ESENGİL Mimar, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi
 • Ahmet ÖZTÜRKLEVENT Mimar, Karikatür sanatçısı, Okan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi,
 • Benan ÇELİKEL Dr. Endüstri tasarımcısı, Akdeniz Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi
 • Kunt HEPYÜCEL Grafik tasarımcı, Akdeniz Reklamcılar Derneği YK Üyesi
 • Recep YAVUZ Turizmci, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.

Yedek Jüri Üyeleri

 • Bekir KİRİŞCAN, Grafik Tasarımcı, Yrd.Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi GSF Öğr. Üyesi
 • Can ELMACI Grafik tasarımcı, Akdeniz Reklamcılar Derneği Üyesi

Raportörler

 • Ebru MANAVOĞLU, Dr. Şehir Plancısı, ŞPO Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi.
 • Gülnar YAĞCILAR, Grafik Tasarımcı, Akdeniz Üniversitesi GSF Öğretim Görevlisi

Yarışma Sekretaryası

Şerafettin SAYAR (Kent Konseyi Genel Sekreteri) tüm yazışmalar, bilgi ve belge temini Yarışma Sekreteryası tarafından yapılacaktır.

Adres: Antalya Kent Konseyi, Konyaaltı Cad. Atatürk Parkı içi, No. 55 ANTALYA Tel: 0 242 243 67 89 Antalya

Ödüller

 • 1.Ödül: 4 000.TL
 • 2.Ödül: 3.000.TL
 • 3.Ödül: 1.500.TL 

Jüri ayrıca beş adet mansiyon belirleyebilir. Ancak mansiyonlara para ödülü verilmeyecektir. Ödül ve mansiyon alanlara plaket verilecek, sergilenmeye değer görülen tüm eserlere ise Katılım Belgesi verilecektir. Seçici Kurul ödül verip verememekte veya ödül sayısını değiştirmekte serbesttir.

Etiketler

Bir cevap yazın