Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Bölge Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması

Ankara-Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Bölge Parkı” olarak gösterilen 4 parsel ile doğusundaki Gölbaşı Belediyesine ait alana, batısındaki park alanına ve yakın çevresine ilişkin peyzaj mimarlığı, şehircilik, mimarlık ve altyapı çözümlerini içeren projelerin elde edilmesi işi, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından öncelikle “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği” esasları çerçevesinde, “TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği” de gözönüne alınarak serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkartılmıştır.

Tip (Type):
Kimler katılabilir (Open to):
Katılım ücreti (Entry Fee):
Ödüller (Awards):
1. Ödül : 20.000.000.000.-TL (net)
2. Ödül : 15.000.000.000.-TL (net)
3. Ödül : 10.000.000.000.-TL (net)

1. Mansiyon : 5.000.000.000.-TL (net)
2. Mansiyon : 5.000.000.000.-TL (net)
3. Mansiyon : 5.000.000.000.-TL (net)
4. Mansiyon : 5.000.000.000.-TL (net)
5. Mansiyon : 5.000.000.000.-TL (net)

Ayrıca satınalma içi jüri emrine 10.000.000.000.-TL ayrılmıştır.
Jüri (Jury):
Danışman Jüri Üyeleri
Köksal KILIÇLI, Y.Şehir Plancısı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı
Dr. Cevdet KARA, Gölbaşı Belediye Başkanı
İsmail Hakkı SAYIN, Y.Mimar, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkan Yrd.
Prof.Dr. Füsun ERKAKAN, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Cengiz BEKTAŞ, Y.Mimar Mühendis
Dr. Ömer GÜLKAL, Peyzaj Mimarı, Özel Çevre Koruma Kurumu Uzmanı
Dr. Başak TAŞELİ, Çevre Mühendisi, Özel Çevre Koruma Kurumu Uzmanı

Asıl jüri üyeleri
Prof. Dr. Yalçın MEMLÜK, Peyzaj Mimarı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Halim PERÇİN, Peyzaj Mimarı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç.Dr. Baykan GÜNAY, Şehir Plancısı, ODTÜ
Öner TOKCAN, Y.Mimar
Dr. Ahmet UZEL, Y.Mimar
Prof.Dr. Gültekin GÜNAY, Hidrojeoloji Mühendisi, Hacettepe Üniversitesi, UKAM
Doç.Dr. Nuray TOKYAY, İnşaat Mühendisi, ODTÜ
Yedek Jüri Üyeleri
Zühtü BAYER, Y.Mimar
Yrd.Doç.Dr.Ekrem KURUM, Peyzaj Mimarı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Burçin ÇETİN, İnşaat Y.Mühendisi

Raportörler

Gülfer ERDOĞAN, Mimar, Özel Çevre Koruma Kurumu Şb.Md.
Ayşegül Kübra UÇACAN, Şehir Plancısı, Özel Çevre Koruma Kurumu Uzmanı
Sayıl ÖZMEN, Mimar, Gölbaşı Belediyesi İmar Müdürü
Cengiz KAMAN, Mimar, Özel Çevre Koruma Kurumu Şb.Md.
İletişim Bilgileri (Contact):
T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI

Koza Sokak No: 32 Gaziosmanpaşa, 06700 ANKARA
Tel : 0.312. 440 69 19 – 440 85 51
Faks : 0.312. 440 85 53

Web adresi (Homepage):

Yarışmaya, TMMOB’nin ilgili meslek odasına kayıtlı peyzaj mimarları, şehir plancıları ve mimarlar katılabilirler. Ekip başının peyzaj mimarı, şehir plancısı ya da mimar olması gerekmektedir. Yarışmaya katılmak için şartname alarak adres bırakmış olmak zorunludur.
YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

* 1/5000 Ölçekli İşlevsel Plan : Yarışma alanı ile bağlı olduğu ekosistemin ilişkilerini ve işlev önerilerini açıklayacak. Gölbaşı kent merkezi etrafındaki fiziksel doku, ulaşım sistemi, göller arası ilişkileri ve kente olan etkilerini gösteren kavramsal düşünceler ile temel ilkeleri içerecektir.

* 1/2000 Ölçekli Proje : Yarışma alanını bütünü ile kapsayan ve yarışmanın amacını içeren (işlevler, peyzaj, sirkülasyon vb.) her türlü ayrıntıyı verecek olan çalışmadır.

* 1/500 Ölçekli Düzenlemeler : Yarışmacılar, tasarım özelliğine göre seçecekleri iki yerden (konu ve ayrıntıdan) istedikleri ölçeklerde açıklayıcı çizimleri de (plan, kesit, cephe, siluet, perspektif, skeçler) bu paftalarda vereceklerdir.

* Açıklama Raporu : Yarışmacı, şartname ve eklerinde verilen bilgiler ve paftalarda yeterli olarak açıklanan konuların yinelenmesinden kaçınarak, konu ile doğrudan ilişkili açıklamaları kapsamak üzere hazırlayacağı raporda: Öneri planlarındaki tasarım ilkeleri, planlarda gösterilme olanağı olmayan maliyet, olabilirlik, uygulama etapları, esneklik vb. hususların açıklamaları ile peyzaj mimarlığı, mimari ve altyapı, işletme ve yönetim modeline ilişkin konulardaki tamamlayıcı, bilgi ve yaklaşımları da belirtecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

19.02.2001 : Yarışmanın başlaması
30.03.2001 : Şartname ve eklerinin alınması için son gün
02.04.2001 : Soru sorma için son gün
04.06.2001 : Projelerin teslimi
15.06.2001 : Jüri toplantısı

Yarışmaya katılmak isteyenler, ad ve açık adreslerini belirterek “Özel Çevre Koruma Kurumu Koza Sok. No: 32 Gaziosmanpaşa-ANKARA” adresine başvurarak 50.000.000.-TL karşılığında yarışma şartnamesi ve eklerini alacaklardır. Şartname bedelleri T.C. Ziraat Bankası Ankara/Köroğlu Şubesindeki 71121 nolu Kurum hesabına yatırılarak, alınacak dekont Kuruma ibraz edilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın