Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarışması

Anayasa Mahkemesi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi, Kamu İhale Kurumu tarafından 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri katılabilir.

YARIŞMA JÜRİSİ:

A. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Haşim KILIÇ: Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili

Recep TÜZEN: Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri

Mahmut KÜÇÜK: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Sefer AKKAYA: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü

Yusuf YILDIZ: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat Dairesi Başkanı Makina Mühendisi

B. ASLİ JÜRİ ÜYELERİ:

Coşkun ERKAL: Y. Müh. Mimar (İ.T.Ü.)

İ.Yalçın İLERİ: Y.Müh. Mimar (İ.T.Ü.)

Harun ÖNALAN: Mimar (G.Ü.M.M.F.)

Ziya TANALI: Mimar (O.D.T.Ü.)

Atila ERENLER: İnş.Müh. (O.D.T.Ü.)

C. YEDEK ÜYELER:

Cüneyt AKBULUT: Mimar (A.D.M.M.A.)

Onur BEZİRCİ: Mimar (A.D.M.M.A.)

A.Tuna ACAR: İnş.Müh. (G.Ü.M.M.F.)

D. RAPORTÖRLER:

Raziye ŞAHAN: Mimar (A.D.M.M.A.)

Serap ŞEKER: Mimar (G.Ü.M.M.F)

Esra Turan TOMBAK: Mimar (O.D.T.Ü.)

ÖDÜLLER:

1). ÖDÜL (NET): 40.000.000.000.-TL

2). ÖDÜL (NET): 35.000.000.000.-TL

3). ÖDÜL (NET): 30.000.000.000.-TL

MANSİYONLAR:

1). MANSİYON (NET): 11.000.000.000.-TL

2). MANSİYON (NET): 11.000.000.000.-TL

3). MANSİYON (NET): 11.000.000.000.-TL

4). MANSİYON (NET): 11.000.000.000.-TL

5). MANSİYON (NET): 11.000.000.000.-TL

ödenecektir.

Yer görme müddeti 27/8/2004 Cuma günü saat 17.00’ye kadardır.

Proje teslim tarihi 22/9/2004 Çarşamba günü saat 17.00 dir.

Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için elden veya posta ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 100.000.000.–TL yatırıldığını gösteren ve yarışmacının adını ihtiva eden makbuz ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğüne (Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar / ANKARA) müracaat edilecektir.

Yarışmacılar yer görme belgesini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mimari Proje Dairesi Başkanlığı, “Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü”nden (Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar / ANKARA) alacaklardır.

Yarışmaya katılan bütün projeler, sonucun ilanından sonra Ankara’da 10 gün süre ile sergilenecektir. Projelerin sergilendiği salonda 25/10/2004 Pazartesi günü, saat 16.30’da kolokyum yapılacaktır.

Anayasa Mahkemesi Binası

Etiketler

Bir yanıt yazın