AMORF Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması 2022

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından öğrenci, profesyonel ve sınırsız olmak üzere 3 kategoride düzenlenen ödüllü tasarım yarışmasına başvuru için son tarih 22 Ağustos 2022.

I. Organizasyon

Bu Yarışma; Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenmektedir.

II. Yarışma Konuları ve Amaçları

Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılacak proje/tasarımlar aşağıda belirtilen konularda tasarlanmalıdır.

 1. Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri
 2. Dış Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları
 3. İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları
 4. Amorf Modüler

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ile;

 • Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek,
 • Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmek,
 • Türkiye’de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri, projeleri desteklemek,
 • Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
 • Teknolojik imkanları kullanarak, yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak (Nesnelerin interneti, Akıllı bina projeleri vb.) amaçlanmaktadır.

III. Katılım Kategorileri

1- Yarışma Öğrenci, Profesyonel ve Sınırsız olmak üzere üç kategoride düzenlenmektedir. Katılım şartları her kategori için aşağıda belirtilmiştir.

a. Öğrenci Kategorisi

– Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak

– Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümleri ile diğer fakültelerin tasarım ile ilgili programlarında eğitim görüyor olmak.

Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz.

b. Profesyonel Kategorisi

– Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak

– Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümleri ile diğer fakültelerin tasarım ile ilgili programlarında mezun olanlara açıktır. Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Yarışmanın “Profesyonel” kategorisinde ekip üyesi olarak katılacak yarışmacılardan her birinin lisans veya yüksek lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir. Profesyonel kategorisine başvuran ancak mezuniyet şartını sağlamayan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

c. Sınırsız Kategorisi

– Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak

– Mezuniyet şartı olmaksızın doğal taş konusunda özgün tasarımlar yapabileceğine inanan kişilerin katılımına açıktır. Ekip olarak katılım sağlanabilir.

Başvuru Koşulları

 1. Yarışmaya katılan her yarışmacının proje/tasarımında; özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce ticari olarak üretilmemiş olması, başka bir tasarım yarışmasında derece almamış olması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan proje/tasarım yarışmadan diskalifiye edilir. Tasarım ödül kazandıysa Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğince ödül geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen tasarımın özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 2. Yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde sonuçlara itiraz süresi bulunmaktadır. Tasarıma 3. kişilerce itirazda bulunulmuş olması halinde jüri üyelerince itiraz değerlendirilip ilgili yarışmacıdan savunma talep edilecektir. Jürinin, itirazı haklı bulması halinde ilgili yarışmacının diskalifiye edilmesine karar verilebilir. Böyle bir durumda diskalifiye edilen yarışmacının projesi de web sitesinden kaldırılıp bütün ödüller geri alınacaktır.
 3. EİB’in herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakını Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
 4. Yarışmadaki jüri üyelerinin birinci dereceden yakın akrabaları, başvuru çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlarda çalışan bir kişi Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasına katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
 5. Bir yarışmacı yarışma konularından herhangi biri veya birden fazla konu için proje geliştirebilecektir. Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla proje/tasarım ile katılsa dahi sadece bir para ödülü alabilir.
 6. EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
 8. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
 9. Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 10. Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 11. Başvurusu alınan tasarımların değerlendirmesi jüri tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Dereceye giren ve jüri tarafından üretilmesi uygun bulunan tasarımlar yarışmacının üretim sürecine katılımı ile sponsor firma tarafından gerçekleştirilecektir. Üretimi gerçekleştirilen tasarımlar, EİB tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecektir.
 12. Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç son başvuru tarihinde saat: 23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin son başvuru tarihi itibarıyla saat:23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.
 13. Tasarımcı tasarımı sisteme yükleyerek, tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.
 14. Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.
 15. Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

Yarışma Takvimi

 • Son Başvuru Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi
 • Tasarımların Kontrolü 23-31 Ağustos
 • Jüri Toplantısı 5 Eylül Haftası
 • Eserin Üretilmesi 12-30 Eylül
 • Ödül Töreni 3 Ekim ya da 10 Ekim Haftası

Başvuru Yöntemi

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

Tüm yarışmacılar, web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması ve yüklenilmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler.

Ödüller

1) Para Ödülleri

Öğrenci Kategorisi

 • Birincilik Ödülü 25.000 TL
 • İkincilik 20.000 TL
 • Üçüncülük 15.000 TL

Profesyonel Kategori

 • Birincilik Ödülü 50.000 TL
 • İkincilik 40.000 TL
 • Üçüncülük 30.000 TL

Sınırsız Kategorisi

 • 15.000 TL – Sadece 1 Tasarıma ödül verilecektir.

Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödül alamaz.

Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

Yurtdışından katılarak ödül kazanan kişilere talepleri halinde ödülleri ödeme tarihinde geçerli TCMB döviz kuru üzerinden hesaplanan tutar döviz olarak ödenebilir.

Jüri, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte tasarım olmaması durumunda ödül vermek zorunda değildir.

2) Üretim Desteği*

Sponsor firma ve jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir ürün üretilip tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulacaktır. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EİB), Tasarımcı ve sponsor Firma arasında, Tasarımcının EİB tarafından düzenlenen Doğaltaş Tasarım Yarışması’nda finale kalan tasarımının fikri ve sınai haklarının kullanılmasına ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla protokol imzalanacaktır

* Bu ödülün verilmesi EİB, sponsor firma ve jürinin takdir yetkisinde olup katılımcılar herhangi bir gerekçe ile ürünün üretilmesinden vazgeçmek ve ödülün parasal karşılığının verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

3) Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü*

Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamızda öğrenci kategorisinde dereceye giren ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyan öğrenciler Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjan dahilinde uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.

Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabidir. Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı konusunda nihai takdir yetkisine sahiptir.

*Yurt dışı eğitim desteğinden faydalanabilmek için katılımcının T.C. vatandaşı olması ve ‘2008/2 sayılı Tasarım Desteği’ Tebliği uyarınca tüm şartları sağlaması gerekmektedir. Tasarımcıları belirleme konusunda nihai yetki Bakanlık’ta olduğundan yarışmacılar EİB’e karşı hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

4) Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü

Jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlanacaktır.

Jüri

Yarışmanın jürisi aşağıda yer alan isimlerden oluşmaktadır. Ege İhracatçı Birlikleri aşağıdaki jüri isimlerde günün gerekliliklerine göre değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.

 • Bilge Altuğ (9016 Mimarlık, Mimar)
 • Miray Arslan (Batı Ege Mermer, Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Ömer Selçuk Baz (Mimar, Yalın Mimarlık)
 • Abdurrahman Çekim (Baraka Mimarlık, Mimar)
 • Sertaç Ersayın (Dünya Tasarım Örgütü (WDO) YK Üyesi, End. Tasarımcı)
 • Gökhan Karakuş (Tasarımcı, Kuratör)
 • Tanju Özelgin (TO STUDIO, Tasarımcı)
 • Reyhan Sezgin (Sezgin Mermer A.Ş., Kurucu Ortak)
 • Dürrin Süer (M artı D Mimarlık, Mimar)
 • Han Tümertekin (Mimarlar ve Han Tümertekin, Mimar)
 • Heval Zeliha Yüksel (Öğretim Görevlisi, Mimar)

Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

Ege Maden İhracatçıları Birliği – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR
e-posta: info@amorf.org
www.amorf.org

 

Etiketler

Bir yanıt yazın