Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

Bitlis Valiliği İl Özel İdaresi tarafından açılan serbest, ulusal mimari proje yarışmasına proje teslimi için son tarih 14 Ağustos 2017.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Bitlis ili Ahlat ilçesi sınırları içindedir. Tunus Mahallesi 1182 ada 2, 3, 4, 5 parsel, 273 ada 10 no’lu parsel içindedir. Yarışma alanının mülkiyeti maliye hazinesine aittir.

Yarışmanın konusu, bu alanda yeni bir gençlik kampı tasarımının yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı : 16 Mayıs 2017, Salı
 • Son Soru Sorma Tarihi : 14 Haziran 2017, Çarşamba
 • Soruların Yanıtlarının İlanı : 16 Haziran 2017, Cuma
 • Yer Görme için Son Tarih : 22 Temmuz 2017, Cumartesi
 • Proje Teslim Tarihi : 14 Ağustos 2017, Pazartesi, 17:00
 • Kargo ile Teslim Alım için Son Gün : 17 Ağustos 2017, Perşembe
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 19 Ağustos 2017, Cumartesi
 • Kolokyum ve Ödül Töreni : 9 Eylül 2017 Cumartesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ahmet ÇINAR, Bitlis Valisi
 • A. Mümtaz ÇOBAN, Ahlat Belediye Başkanı
 • Devrim ÇİMEN, Mimar
 • Ali Uzay PEKER, Sanat ve Mimarlık Tarihçisi
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Güncelleme: Ömer Yılmaz 03.08.2017 tarihi itibari ile danışman jüri üyeliği görevinden istifa etmiştir.

Asli Jüri Üyeleri

 • Ömer Selçuk BAZ, Mimar
 • Özgür BİNGÖL, Mimar
 • Lale ÖZGENEL, Mimar
 • Zekeriya URFAN, İnşaat mühendisi
 • Özcan UYGUR, Mimar (Jüri Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Emre ŞAVURAL, Mimar
 • Arbil ÖTKÜNÇ, Mimar
 • Kerem ORUK, İnşaat mühendisi

Raportörler

 • Ulaş ÇARDAK, İnşaat mühendisi, Ahlat Belediyesi
 • Okan GÜVENER, Mimar, Bitlis İl Özel İdaresi
 • Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

Raportör Yardımcıları

 • Burak GÜLMEZ, Arkeolog, Bitlis İl Özel İdaresi
 • Enes KAPLAN, Bilgisayar teknikeri, Bitlis İl Özel İdaresi

Ödüller

 • 1. Ödül: 50.000 TL
 • 2. Ödül: 35.000 TL
 • 3. Ödül: 25.000 TL
 • 1. Mansiyon 20.000 TL
 • 2. Mansiyon 20.000 TL
 • 3. Mansiyon 20.000 TL
 • 4. Mansiyon 20.000 TL
 • 5. Mansiyon 20.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.bitlisozelidare.gov.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Bitlis Valiliği, TC Ziraat Bankası Bitlis Şubesi
IBAN: TR 620001000093137963945002

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme şekli şartnamede tanımlıdır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : Bitlis Valiliği İl Özel İdaresi
Adres : Beşminare Mah. 1313. So. No: 13-I 13000- Bitlis- Merkez / Bitlis Merkez Bitlis
Telefon : +90 434 228 76 10
E-posta : [email protected]
Web adresi : www.bitlisozelidare.gov.tr

Etiketler

6 yorum

Bir cevap yazın