Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Projelerin teslim tarihi 26 Kasım 2013.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adıyaman İli Merkez İlçesinde Engellilerin bakımı ve meslek edinmelerine yönelik Aktif Yaşam Merkezi Yapmayı planlamıştır. Uygulanacak projenin seçimi “Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” olarak ulusal düzeyde serbest katılımlı, tek aşamalı bir proje yarışması sonucu belirlenecektir.

İdarenin Adı

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Adresi: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Kat:15 06510 Çankaya / ANKARA

İdarenin telefon ve faks numarası: (312) 705 70 00/01/02/03, (0312) 705 70 50

Elektronik posta adresi: [email protected]

Şartnamenin görülebileceği internet adresi: http://www.eyh.gov.tr/tr

Yarışmanın niteliği türü ve şekli

Tek aşamalı ulusal proje yarışması

Yarışmanın amacı

Engelliler için aktif yaşam merkezi gerçekleştirirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, yerel kültürel geleneğin modernize edilerek günümüze aktarılabildiği engelsiz yaşam yapıları ile günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, geçmişten günümüz mimarisine de ışık tutabilecek çağdaş normlara ve insan haklarına uygun engelliler için yaşanabilir mekanlar oluşturacak bir mimari anlayışın oluşmasını sağlayacak proje ve müelliflerinin belirlenmesini sağlamaktır.

Yarışmaya katılma koşulları

Ekip olarak katılanların her birinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak yarışmaya katılanların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Ekip olarak yarışmaya katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilci olarak belirtmesi gerekir.

a) TMMOB üyesi Mimar olmak,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

e) Yarışma Şartnamesi’nde öngörülen özel koşullara uymak,

f) İDARE’ce satışa sunulan Şartnameyi satın alıp, isim, adreslerini ve e posta adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (e posta adresine yapılan bildirimler geçerlidir.)

g) Yarışmayı açan idarede ve yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler ad, soyad, telefon, faks, e-posta, ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini idareden alabileceklerdir.

Yarışma takvimi

Yarışmanın İlanı: 9 Eylül 2013

Sorular için son gün:  25 Eylül 2013

Cevaplar için son gün: 30 Eylül 2013

Projelerin teslim tarihi: 26 Kasım 2013

Jüri değerlendirme tarihi: 6 Aralık 2013

Ödül Töreni ve Kolokyum: İdarenin web sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörlerin isimleri

Danışman Jüri Üyeleri

Ahmet Zahteroğulları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı)

Dr. Aylin Çiftçi (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü)

Hulusi Armağan Yıldırım (Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanı)

Hüseyin Şahin (Uzm. Pedagog ve Psikolog)

Asli Jüri Üyeleri

Hasan Özbay/Juri Başkanı (Y.Mimar)

Mete Öz (Mimar)

Orhan Hacıhasanoğlu (Prof.Dr. Mimar)

Osman Tutal (Doç.Dr. Mimar)

Fatih Altınok (İnşaat Mühendisi)

Yedek Jüri Üyeleri

Ömer Ozan Erkal (Y.Mimar)

Günay Erdem (Y.Mimar)

Emrah Cem Tozlu (İnşaat Mühendisi)

Raportörler

Hilal Karagöz (Mimar – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

Hüseyin Karadağ (İnş. Yük. Müh. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

Leyla Erdem (Raportör Yrd.)

Verilecek ödüllerin sayısı ve tutarları

Ödüller ve Ödeme Şekli

1.Ödül: 35.000 TL

2. Ödül: 30.000 TL

3. Ödül: 25.000 TL

1.Mansiyon:15.000 TL

2.Mansiyon:15.000 TL

3. Mansiyon: 15.000 TL

4. Mansiyon: 15.000 TL

5. Mansiyon: 15.000 TL

Yukarıda belirtilen Ödüller, İdarece, en geç yarışma sonucunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine net olarak ödenecektir.

Şartname ve eklerinin nereden ve nasıl temin edileceği, satın alama bedeli

Yarışma dökümanları T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No: 10/A Kat:15 06510 Çankaya / ANKARA adresinde ve idarenin web sayfasında görülüp, 50,00TL karşılığında alınabilecektir. Yarışmaya katılacakların yarışma dökümanını almaları zorunludur.

Yarışmanın şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın