Adana Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Adana Ticaret Odası, hizmet binasını 'yarışmayla yap'ıyor. Projelerin son teslim tarihi 27 Haziran 2014.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu “Adana Ticaret Odası Hizmet Binası” tasarımıdır. Söz konusu yarışma alanı Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 3825 ada, 7 parseldir. Yarışma alanı; Adana- Mersin karayolu üzerinde Adana Sanayi Odası’nın doğusunda yer almaktadır. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Havaalanı’na 1 km, Otogara 4,2 km uzaklıktadır.

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri

Yarışmanın amacı Adana Ticaret Odası Hizmet Binası projesinin yarışma yoluyla elde edilmesidir.

Adana’da zamana direnen, kalıcı değerler taşıyan, çağını yansıtan, simge değeri yüksek, sürdürülebilir, ekonomik, rasyonel ve özgün çözümler aracılığı ile mimarlığın gelişimi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda ayrıntıda;

Adana’da proje üretiminde, ulusal yarışma yoluyla proje elde edilmesine öncülük etmek ve mimari tasarım kalitesinin gelişmesini sağlamak ve kente özgün mimarlık eserleri kazandırmak,

Kentin doğal, ekolojik ve sosyal yaşamına duyarlı, sürdürülebilir, erişilebilir, çevresine referans oluşturabilecek bir mimarı anlayışın gelişmesine katkıda bulunmak ve yer aldığı bölgenin nitelikli dönüşümüne katkı sağlamak,

Süreç içerisinde ortaya çıkacak mekan gereksinimlerine olanak sağlayacak şekilde ofis mekanlarının tasarımına yönelik esnek ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesini özendirmektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’ne dayanılarak Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenmiştir.

Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Juri Üyeleri ( danışman, asıl ve yedek) ve Raportörler

Seçici Kurul Danışman Üyeleri;

 • Atila MENEVŞE, ATO Yönetim Kurulu Başkanı
 • Tarkan KULAK, ATO Meclis Başkanı
 • Bekir KAMIŞLI, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı
 • Ceyhun BASKIN, Y. Mimar, ODTÜ, AA
 • Suphi CİVELEK, İnş. Y. Müh. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şb. Yönetim Kurulu Üyesi


Seçici Kurul Asli Üyeleri;

 • Cânâ BİLSEL(Jüri Başkanı), Mimar, Prof.Dr. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fak. Dekanı
 • Alper ÜNLÜ, Mimar, Prof.Dr. İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü
 • Celal Abdi GÜZER, Mimar, Prof.Dr. ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü
 • Feride ÖNAL, Mimar, Doç. Dr. YTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü
 • Namık ERKAL, Mimar, Doç. Dr. ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü


Seçici Kurul Yedek Üyeleri;

 • İpek DURUKAN, Mimar, Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü
 • Gülertan AKYÜZLÜER, Mimar, Dr. Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü


Raportörler;

 • Aysin AYSU, Y. Mimar, Seyhan Belediyesi
 • Barış Gökhan TOPAL, Avukat, ATO İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdür Vekili
 • Sait Özkal YÜREĞİR, Y. Mimar, Mimarlar Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ödüller

 • 1. Ödül: 50.000 TL
 • 2. Ödül: 40.000 TL
 • 3. Ödül: 30.000 TL
 • 1. Mansiyon: 15.000 TL
 • 2. Mansiyon: 15.000 TL
 • 3. Mansiyon: 15.000 TL
 • 4. Mansiyon: 15.000 TL
 • 5. Mansiyon: 15.000 TL

Ayrıca satınalma ödülleri için jüri takdirine toplam 15.000 TL ayrılmıştır

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 15 Nisan 2014
 • Soru Sorma İçin Son Gün: 30 Nisan 2014 saat:17.00
 • Yanıtların Gönderilme Tarihi: 05 Mayıs 2014
 • Proje Teslim Tarihi ve saati: 27 Haziran 2014 saat:17.00
 • Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi: 04 Temmuz 2014
 • Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 11 Temmuz 2014

Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların (ekip olarak katılanların her birinin) aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 

 • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur. Yarışmacılar,” Adana Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü Abidinpaşa Cad. No:52 01010 Seyhan Adana” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 100,00.-TL’dir. Yarışmacılar bu tutarı, Adana Ticaret Odası’nın Türkiye İş Bankası Adana Şubesi TR35 0006 4000 0016 0003 6461 40 no’lu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ilettikleri ya da 0 322 3528025 no’lu faksa gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.

 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya projeyle katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Etiketler

Bir cevap yazın