Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması

Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği ve Acıpayam Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğaya Durak Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması”na kayıt için son tarih 19 Ağustos, projelerin teslimi için son tarih 8 Eylül.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Bu yarışma, Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği ve Acıpayam Belediyesi tarafından; ulusal, tek aşamalı, ve uygulamalı tasarım yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN ADI
Yarışmanın adı “Doğaya Durak Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması”dır.

YARIŞMA YERİ VE KONUSU
Yarışmaya konu olan alanlar; Denizli ili, Acıpayam ilçesinde yer alan ve mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait olan merkezdeki çarşı durak alanı ve Acıpayam kanyonuna yakın durak alanıdır.
Yarışmanın konusu, Acıpayam ilçe merkezi ile Acıpayam kanyonu ziyaretçi merkezini birbirine bağlayan toplu taşıma hattının başlangıç ve varış noktalarındaki otobüs durak noktalarıdır.

Toplamda 2 adet olan bu durak noktalarına, kullanıcıların ihtiyaçları öngörülerek, doğal yapı malzemeleri ve yöntemlerinin yenilikçi kullanımları ile yapı/strüktür tasarlanmasıdır.

YARIŞMANIN AMACI
Yarışma, toplumsal faydayı, çevre bilincini, ve mimarlık kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Seçilen tasarımların, çağdaş doğal yapı malzemelerinin kullanımı ile yerinde uygulanmaları; bir yöreye ‘iki otobüs durağı’ ile nasıl değer katılabileceğinin ülkemizdeki ilk örnekleri olacaktır. Bu doğrultuda yarışmada amaçlanan ana unsurlar şu şekilde özetlenebilir:
• Yerel nitelikleri, iklimi ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan yerine özel, ve özgün tasarımlar üretmek
• Merak uyandırarak, çekim oluşturmak
• Uygulanabilir ve detaylandırılabilir tasarımlar üretmek
• Yerel ve doğal yapı malzemelerinin kullanımını teşvik etmek
• Bulunduğu yer ile (Acıpayam Kanyonu – Acıpayam kent merkezi) çok boyutlu ilişki kurmak
• Erişilebilirliği sağlamak.
• Ve son olarak; kazanan projenin tasarımcısı/tasarımcılarının 1-4 Ekim 2022 tarihlerinde Acıpayam’da gerçekleştirilecek uygulamada bizzat bulunması beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI
• Yarışmaya katılanların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Ekip olarak katılım halinde idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişi ekip başı olarak belirlenecektir. Ekip üyelerinin her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
• Yarışma tüm üniversite ve teknik meslek okulu öğrencilerine, ve tüm meslek gruplarına açıktır.
• Yarışmaya tek kişi ya da ekip olarak katılınabilir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir.

• Her kişi veya ekibin yarışmaya konu olan yerler (her iki durak yeri) için ayrı/ilişkili tasarım önerisi yer almalıdır.
• Yarışma kayıt formu doldurulmalıdır. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Yarışma kayıt formunun doldurulmuş olması şartnamenin alındığı anlamına gelir.
• Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler yarışmaya katılamazlar.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylayanlar yarışmaya katılamazlar. Ayrıca bu kişilerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar (bu madde DYMD kurullarını ve kurucu üyelerini ve Acıpayam Belediyesi çalışanları ile birlikte meclis üyelerini de kapsamaktadır).
• Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma şartnamesi ve eklerine www.dymd.org.tr/yarisma adresinden erişebilirler.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı : 20.07.2022
Soru sormak için son tarih : 5.08.2022
Cevapların ilan tarihi : 12.08.2022
Kayıtlar için son gün : 19.08.2022
Projelerin teslim tarihi : 8.09.2022
Kazananların açıklanması : 12.09.2022
Yerinde uygulama : 1-4.10.2022

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER
Asli Jüri Üyeleri
• And Akman
• Ender Güzey
• Erkan Alışan
• Fulya Akipek
• Hulusi Şevkan
• Mathieu Pedergnana
• Melih Aşanlı
Yedek Jüri Üyeleri
• Akif Sözer
• Merve Titiz Akman
• Yiğit Battal
• Zeynep Durmuş Arsan

Raportörler
• İdris Albayrak
• Yosun Ezgi Demirci

Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun projeleri, ve tasarımlarını en başarılı şekilde sunan projeleri belirleyecektir.

DYMD, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar DYMD tarafından projelerle ilişkilendirilmeyecektir.

Jüri kararları nihaidir, ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve değerlendirme yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.dymd.org.tr/yarisma adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.

UYGULANMAYA VE SERGİLENMEYE HAK KAZANAN TASARIMLAR

Yarışmada uygulanmaya hak kazanan tasarımlar, imzalanacak sözleşme sonrasında, tasarımcının da içinde bulunacağı ortak bir çalışma ile inşa edilecektir. Üretim ve uygulama süreçlerinde; DYMD’nin çatısı altındaki doğal yapı uzmanlarından danışmanlık alınarak, belediyenin imkanları dahilindeki malzeme ve işçilikten faydalanılacaktır.

Jüri seçkisine giren projeler sergilenmeye hak kazanacaktır.

PROJE TESLİMİNDE İSTENENLER

• Her kişi veya ekibin yarışmaya konu olan yerlerden her biri için ayrı/ilişkili tasarım önerisi yer almalıdır.
• Tasarımın yakın çevresi ile ilişkileri belirtilmelidir. (durağın yakınındaki yol, yapı, park vb. unsurlarla ilişkisini, ve bunlarla kurduğu bağlantıları içerecek şekilde)
• 1/20 Kesit ve Görünüşler. (yapının/strüktürün tasarım özellikleri, dış mekanla kurduğu ilişkileri, malzeme özelliklerini gösterecek şekilde)
• 3 boyutlu görseller. (bunlardan biri verilen fotoğrafların içerisinden seçilecek birine işlenecektir).
• ‘Çevre dostu, doğal’ yapı malzemelerinin yapıya ne şekilde entegre edildiği belirtilmelidir.
• İklimsel veriler ile ilişkilerin gösterilmesi beklenmektedir.
• Yolcu varlığını gösteren çözümler belirtilmelidir.

Tasarım açıklama raporu:

‘Yarışma hakkında’ ve ‘yarışma amacı’ bölümlerinde belirtilmiş hususların nasıl yorumlandığını, ne tür doğal yapı malzemelerinin kullanıldığı, ve benimsenen

sürdürülebilirlik yaklaşımı, strüktürel çözümlemeler ve yapı ekonomisini açıklayan proje açıklama raporu hazırlanacaktır. 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacak olan bu
rapor şema, ve diyagramlarla desteklenebilir. Raporun bir kısmı veya tamamı pafta üzerinde de yer alabilir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ/KAYIT FORMU
Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma web sayfası olan, “www.dymd.org.tr/yarisma” adresinden yarışma şartnamesi ve eklerine ulaşabilecektir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışma web sayfasında belirtilen bağlantı üzerinden “Kayıt Formu”nu doldurarak kayıt yaptıracaklardır.
Kayıt formunu ekip üyelerinden biri adına doldurmak yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih, 19/08/2022 Cuma günüdür.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışmayı Açan Kurum:
• Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği
• Adres: Kadıovacık Mah. 9501 sok no: 4/3 Urla, İzmir
• Telefon: +90 232 335 15 62
• E-posta: yarisma@dymd.org.tr
• Web: www.dymd.org.tr/yarisma

Raportörlük İletişim Bilgileri:
• Yosun Ezgi Demirci (DYMD), telefon: 0536 302 85 86
• İdris Albayrak (DYMD), telefon: 0537 234 32 98

Etiketler

2 yorum

Bir yanıt yazın