“Açı”ları ile Sinan Konulu Afiş Yarışması

Yarışmada önerilerin son teslim tarihi 27 Mart 2013.

Her yıl Nisan ayının 9’u Mimar Sinan’ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve o hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl büyük usta Mimar Sinan, ölümünün 425.yılında anılacaktır. Nisan ayının 9-11 tarihlerinde Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından Sinan’ı anma etkinlikleri düzenlenecektir. Bu etkinlikler kapsamında afiş yarışması açılmıştır.

1. Yarışmanın Amacı
Büyük usta Mimar Sinan’ın tasarladığı eserleri, oluşturduğu geometrik dizilimleri, strüktürel kurguları Sinan’ın bakış açısını vurgulayan unsurlardır. Yarışmacılardan Mimar Sinan’ın eserlerinden yola çıkarak “AÇI” kavramını tartışmaya açan çalışmalar beklenmektedir.

Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacaktır.

2. Katılım Koşulları
Yarışma, tüm tasarımcılara ve tasarım öğrencilerine açıktır. Katılımcı tasarımcıların, eğitimi ya da tecrübesi ile ilgili bir sınırlama yoktur. Seçici Kurul ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya katılan ürünler (1)bütün olarak, (2)içerdikleri görseller ve (3)içerdikleri metinler açısından özgün olmalı, kısmen veya tamamen kopya edilmiş, tümü veya bir bölümü daha önce başka amaçla kullanılmış, yayımlanmış olmamalıdır. Bu gibi istenmeyen bir durumun jüri tarafından değerlendirme sırasında veya sonuçların açıklanmasından sonra tespit edilmesi halinde tutanak tutularak çalışma yarışma dışı bırakılacak, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınacaktır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.

Her yarışmacı en fazla 3 sayıda afişle, yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ne ait olacak, yarışma sonrasında iade edilmeyecektir. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nden veya www.kaymimod.org adresinden temin edilebilecek olan katılım formlarının katılımcılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Katılımcı, katılım formu ile birlikte yarışma şartlarını kabul ettiğine dair belgeyi de imzalayacaktır.

Yarışma şartnamesine uymayan başvurular, niteliğine bakılmaksızın diskalifiye olacaktır.

3. Yapıtlarda Aranacak Koşullar
Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Macintosh veya PC ortamında CMYK renk modunda, 300 dpi çözünürlükte, tiff ve jpeg formatlarında CD’de teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak çalışmalar; 50 x 70 cm boyutunda, dikey olarak tasarlanmalıdır. Hazırlanacak dokümanlar herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmelidir.

Seçici Kurul değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, dijital ortamda yapılacak teslimin yanısıra, bir adet renkli A3 boyutunda çıktı teslim edilmelidir. Çıktılar, fotoblok ve benzeri sert bir yüzeye yapıştırılarak afişin ezilmesi, zarar görmesi engellenerek gönderilmelidir.

Afişte, “Mimarlar Odası logosu (Megaraon)” ve “Mimarlar Odası Kayseri Şubesi” ibaresi bulunmalıdır. Logo 3x3cm boyutlarında çalışmanın sağ üst köşesine yerleştirilmeli ve altında ibare yer almalıdır.

Logo www.kaymimod.org/afisyarisma/logo.zip adresinden edinilebilir.

Seçici Kurul, tasarımcıya afiş üzerinde değişiklik yapmasını önerebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

4. Yapıtların Teslim Günü, Yeri ve Şartları
Her afişe, yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; katılımcı formu zarfına, CD üzerine, afişin arkasına ve bu üçünün bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerine yazılacaktır. Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerinde ayrıca ” Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Afiş Yarışması” ibaresi bulunacaktır.

Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, tüm afişler için aynı rumuzu kullanacaktır. Bu tür katılımlarda tüm yapıtların birlikte gönderilmesinde ve tek katılım formu doldurulmasında sakınca yoktur.

Eser sahibi, içerisinde A3 çıkışlı, A2 poster formatına uygun tasarlanmış CD ve katılım formunun bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfını, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ne posta ile ya da elden teslim edecektir.

Kargo veya posta ile olan gönderimlerde Seçici Kurul değerlendirme zarfı başka bir zarf içerisine yerleştirilerek, katılımcı ad, adres bilgileri en dıştaki zarf üzerine yazılacaktır.

Yarışmaya gönderilecek afişler elden, posta ya da kargo yolu ile, en geç 27 MART 2013 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar;

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Sahabiye Mh. Yıldırım Cd. No:30
38010 Kocasinan / Kayseri

adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olmalıdır. Posta veya kargo yoluyla gönderilecek afişler için, 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar kargoya verilmiş olmaları esas alınacak olup, 29 Mart 2013 Cuma günü 17:00’e kadar teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilecek afişler, hangi nedenle olursa olsun yarışmaya katılamazlar. Postada oluşacak gecikme ve kayıplardan yarışma düzenleyicileri sorumlu tutulamaz.

Yarışmaya gönderilen afiş, CD ve katılımcı kimlik formu zarfının üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler asla bulunamaz.

5. Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi : 27 Mart 2013

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 30 Mart 2013

Sonuçların Açıklanması : 02 Nisan 2013

Ödül Töreni-Sergi Açılışı : 10 Nisan 2013

Ödül töreni, Sinan Günleri Etkinlikleri içerisinde, 10 Nisan 2013 günü yapılacaktır.

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren Mimarlar Odası Kayseri Şubesi internet sitesi www.kaymimod.org aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

6. Ödüller: 3 ADET ÖDÜL- 2 ADET MANSİYON
Birincilik Ödülü : 5.000 TL

İkincilik Ödülü : 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL

1.Mansiyon : 1.500 TL

2.Mansiyon : 1.500 TL

7. Seçici Kurul
Doç.Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar (İTÜ) (İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi)

Ömer KANIPAK, Mimar (İTÜ) (Masa Mimarlık)

Gürkan AKAY, Mimar/Fotoğraf Sanatçısı (İTÜ) (Gürkan Akay Tasarım)

Mahmut KARATOPRAK, Ressam (MÜGS) (Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

Ayşegül KIDIK, Y.Mimar (ERÜ) (A Tasarım/Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Yedek Seçici Kurul Üyesi:

Arif ŞAHİN, Mimar (MALTÜ) (Arif Şahin Mimarlık/Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Ahmet YAĞMUR, Mimar (DEÜ) (Yağmur Mimarlık/Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Raportörler:
Burcu İMAMOĞLU, Mimar (ESOGÜ) (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mesleki Denetim Görevlisi)

Kübra CİNGİL, Mimar (ERÜ) (Ofis Mimarlık)

Raportör Yardımcısı:
Elmas Dilek ÖZDEN Mimarlar Odası Kayseri şubesi çalışanı(sekreter)

8. Sergileme
Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan afişler 09-11 Nisan 2013 Sinan Günleri etkinlikleri çerçevesinde sergilenecektir.

9. İletişim
Sinan Günleri, “Açıları ile Sinan”
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi No:30 38010 Kocasinan / KAYSERİ

Telefon:0352 232 61 49
Fax:0352 222 86 95
www.kaymimod.org
[email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın