9. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında düzenlenen Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri için 2017 yılının teması "Gelecek İçin Su" olarak belirlendi. Ödülün son teslim tarihi 10 Haziran 2017.

Amaç

Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi ve kamuoyunun gündeminde bulundurulması amacıyla, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü vesilesiyle düzenlenerek, Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri verilir. Her yıl belirli bir tema ile gerçekleşen ödüllere ilişkin Uygulanmış Proje Ödülü, Uygulanmamış Proje Ödülü ve Analiz Planlama Ödülü; gezegenimizde su kullanımına dikkat çekilmesi ve dünyadaki kullanılabilir su rezervlerinin önemi, suyun ticarileştirilmesine karşın, doğru projelendirme süreçlerine dikkat çekilmesi, su yönetiminin projelendirme süreçlerinde etkin rol oynaması gerektiğinin vurgulanması için “Gelecek İçin Su” temasıyla gerçekleştirilecektir.

Kapsam

Projelerin; bulunduğu yörenin doğal ve kültürel değerlerini yansıtması, kamusal kullanımları desteklemesi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, erişilebilir ve konumlandığı alana değer katmış olması gerekmektedir. Projelendirme sürecinde, ödül teması olan “Gelecek İçin Su” bağlamının kurgulandığı, tüm su yüzeylerinin (deniz, havza, vadi, akarsu, göl, nehir, havuz, vs.) ve sulak alanların veya proje sürecinde drenaj ve doğru su kullanımı önceliğiyle planlanmış projelerin başvuru yapması beklenmektedir.

Önemli Tarihler

 • İlan: 08 / 05 / 2017
 • Son Teslim: 10/ 06 / 2017, Saat 17:00
 • Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 17 / 06 / 2017, Saat 10:00
 • Sonuçların Açıklanması: 19 / 06 / 2017

Ödüller

Ödüller toplamda 7 (yedi) farklı dalda ödül verilebilmektedir.

 • Uygulanmış Proje Ödülü
 • Uygulanmamış Proje Ödülü
 • Analiz ve Planlama Ödülü
 • Kent Simgesi/”Landmark” Ödülü
 • 3.5. İletişim Ödülü
 • Mesleğe Katkı Ödülü
 • Yüksel Öztan Genç Peyzaj Mimarı Ödülü
 • Onur Ödülü

Asli Seçici Kurul Üyeleri:

 • Mehmet Hacıfettahoğlu, Ressam – Heykeltıraş,
 • Nurgül Gürsoy, Peyzaj Yüksek Mimarı
 • Can Kubin, Yüksek Şehir Plancısı
 • Sibel Mansuroğlu, Prof. Dr., Peyzaj Mimarı
 • Oktan Nalbantoğlu, Yrd. Doç. Dr., Peyzaj Mimarı,
 • Ayşegül Oruçkaptan, Dr., Peyzaj Mimarı,
 • Aslı Özbay, Mimar

Yedek Seçici Kurul Üyeleri:

 • Serdal Coşgun, Peyzaj Y. Mimarı,
 • Ege Kaska Akit, Peyzaj Y. Mimarı
 • Fırat Çağlar Yılmaz, Peyzaj Y. Mimarı

      (İsimler, soyadına göre sıralanmıştır)

Raportörler

Harun Kılıçoğlu, Peyzaj Mimarı
Burak Sevim, Peyzaj Mimarı

Katılım Koşulları

Katılım

Katılımcılar, her ödül dalı için ayrı ayrı ve istedikleri sayıda proje ile katılabilirler. 3.1. Uygulanmış Proje Ödülü, 3.2. Uygulanmamış Proje Ödülü ve 3.3. Analiz ve Planlama Ödülüb dallarında katılabilmek için, katılımcı(lar)ın TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üyesi olması zorunludur. Firma ya da kurum adına sunulan çalışmalarda, proje yürütücüsünün ve ekipte yer alan Peyzaj Mimar(lar)ının isimlerinin belirtilmesi zorunludur.

Sunum

3.1. Uygulanmış Proje Ödülü, 3.2. Uygulanmamış Proje Ödülü ve 3.3. Analiz ve Planlama Ödülü dallarına yapılan başvurularda her bir proje 1 (bir) adet A0 (1189 x 841mm) sunuş paftası olarak, en az 300 dpi çözünürlükte, dijital olarak [email protected] adresine göndermek üzere “wetransfer” linkini iletilmeleri gerekmektedir Paftanın sağ alt köşesinde proje ekibinin 6 haneli rumuzu yer alacaktır. Rumuzlar; 18 punto, “Times New Roman” karakteri ile yazılacaktır. Her türlü sunuş tekniği serbest olup, proje ile ilgili 500 kelimeyi geçmeyen açıklamalar bu pafta üzerinde yer alır. Proje başlığı paftanın üst kısmında yer alır, paftanın sağ üst köşesinde eserin hangi ödül dallında katıldığı 18 punto olarak yazılır. Gerçekleştirilecek ödül töreninde, katılım gösteren projelerden ödül alanlar sergilenir. Ödül alamayan projelerin sergilenmesi için proje sahibi tarafından sert (mukavva, fotoblok, vb.) bir zemin üzerine yapıştırılarak raportörlüğe teslim edilmesi halinde sergilenecektir. 3.4. Kent Simgesi/”Landmark” Ödülü dalına yapılan başvurularda; aday gösterilen alanın fotoğraflarını ve/veya peyzaj projesini içeren, A4 (297 x 420mm) boyutunda, en çok 15 (on beş) sayfalık bir dosya iletilir. Başvuru dosyasının ön kapağında başvuruyu yapan veya aday gösteren kişinin veya kuruluşun ismi, projenin künyesi (adı, yeri, proje ve uygulama bitiş tarihi, proje müellifinin ismi, vb.) ve proje ile ilgili 300 kelimeyi geçmeyen açıklamalar yer alır. Görsellerde montajlar ve/veya çakıştırmalar kullanılmamalıdır. Her sayfada tek bir görsel yer almalıdır. Katılımcıların veya başvuranların dosyayı dijital olarak [email protected] adresine göndermek üzere “wetransfer” linkini iletilmeleri gerekmektedir. 3.6. Mesleğe Katkı Ödülü dalına yapılan başvurularda, öneri veya doğrudan raportörlüğe kısa özgeçmiş ve portfolyo ile yapılabilecektir. Portfolyolar 20 sayfayı geçmemelidir. Teslimler, “.pdf” formatında 300 dpi çözünürlükte dijital olarak gerçekleşecektir. Katılımcıların veya
başvuranların dosyayı dijital olarak [email protected] adresine göndermek üzere “wetransfer” linkini iletilmeleri gerekmektedir 3.7. Yüksel Öztan Genç Peyzaj Mimarı Ödülü dalına yapılan başvurularda, öneri veya doğrudan raportörlüğe kısa özgeçmiş ve portfolyo ile yapılabilecektir. Portfolyolar 20 sayfayı geçmemelidir. Teslimler, “.pdf” formatında 300 dpi çözünürlükte dijital olarak gerçekleşecektir. Katılımcıların veya başvuranların dosyayı dijital olarak [email protected] adresine göndermek üzere “wetransfer” linkini iletilmeleri gerekmektedir.

Teslim

Katılımcıların/başvuru sahiplerinin; 10 Haziran 2017 saat 17.00’a kadar, projelerini / başvurularını [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki katılımlar değerlendirme dışı bırakılır.

Tarışmanın şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın