40. İstanbul Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması

Tümaş Mermer'in ürünlerinin sergileneceği fuar standının tasarlanacağı, ulusal düzeyde tek kademeli öğrenci yarışmasına katılım için son tarih 10 Nisan 2017.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Yarışmanın konusu; doğal taş ve mermer alanında dünyada ve Türkiye’de önemli bir konuma sahip olan “Tümaş Mermer”in ürünlerinin sergileneceği fuar standının tasarlanmasıdır. Tasarımın teması “Anadolu Kültüründe Mermer” olarak belirlenmiştir.

Bu yarışma, 23-27 Mayıs 2017 tarihlerinde kırkıncısı düzenlenecek “Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul”a katılacak olan “Tümaş Mermer”in, kurumsal imajının etkin biçimde temsilini ve malzeme/detay elemanlarının sergilenmesini sağlayacak, özgün ve işlevsel bir stand tasarımı elde etmek için düzenlenmektedir. Bu bağlamda, birinci ödüle değer bulunan tasarım uygulanacaktır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma; Tümaş Mermer, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarlık Fakültesi ile Torbalı Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı tarafından düzenlenen ulusal düzeyde tek kademeli bir öğrenci yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI

 • Yarışma, mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans düzeyindeki öğrencilere açıktır.
 • Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılım serbesttir.
 • Yarışmacılar en fazla iki ayrı öneri ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmaya katılımda ön kayıt yoktur.
 • Yarışmaya katılan tasarım öğrencilerinin, taşların teknik özellikleri ve kullanım biçimleri ile ilgili destek almak açısından Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı öğrencileriyle ortak çalışması tavsiye edilmektedir. Tasarımcı öğrenci grubu Doğal Yapı Taşları Teknoloji Programı öğrencilerinden birisi ile çalışmak isterlerse, www.tumasmermer.com adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.
 • Yarışmaya asil, yedek ve danışman jüri üyeleri, raportörler, Tümaş Mermer şirketleri yönetici ve çalışanları ile birinci derece yakınları katılamaz.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Tamer ERSOY – Heykeltraş, Öğr.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu
 • Tunga ERTEKİN – Tümaş Mermer
 • Altuğ HASÖZBEK – Jeoloji Mühendisi, Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu
 • Ahmet Bilal UZKUÇ – Tümaş Mermer
 • Hande ÜK PALA – Tümaş Mermer

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Didem AKYOL ALTUN – Mimar, Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Ahmet Vefa ORHON – Mimar, Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

ASİL JÜRİ ÜYELERİ

 • Can AYSAN – Y. Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Öğr.Gör., İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 • Pınar KILIÇ – Y. Mimar, Öğr.Gör., Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Koray KORKMAZ – Mimar, Doç.Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Nimet ÖZTANK – Mimar, Doç.Dr., Tümaş Mermer
 • İnci UZUN (Jüri Başkanı) – Mimar, Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

RAPORTÖRLER

 • Celal ALDEMİR – Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu
 • Ayşe GÜLER – Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu
 • Fulya SELÇUK – Mimar, Arş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı 07 Mart 2017
 • Yarışmaya İlişkin Soru Sorma İçin Son Tarih 14 Mart 2017
 • Soruların Yanıtlanması 17 Mart 2017
 • Projelerin Teslimi 10 Nisan 2017
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi 14-15 Nisan 2017
 • Sonuçların Açıklanması 17 Nisan 2017

ÖDÜLLER

 • Birincilik Ödülü : 7000 TL
 • İkincilik Ödülü : 3000 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 2000 TL
 • Mansiyon (3 adet): 1000 TL (her bir mansiyon için)

Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri yarışma sonucu açıklandıktan sonra bilgilendirme yapılacak tarih ve yerde düzenlenecek törende takdim edilecektir.

Katılımcıların sunduğu projelere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan projeler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Yarışma detaylarını görmek ve katılmak için tıklayınız

Etiketler

Bir cevap yazın