4. Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve İstanbul Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ortaklığında düzenlenen yarışmaya başvuru için son tarih 25 Ağustos.

Ambalaj Tasarım Yarışması İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve İstanbul Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ortaklığında ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

AMAÇLAR

Yarışmalar;

 • Plastik ve Metal ambalaj sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,
 • Profesyonel ve Öğrenci tasarımcıların Ambalaj sektörüne olan ilgisini artırmak ve sektörle buluşturmak,
 • Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
 • 2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek, amacıyla yılda bir kez gerçekleştirilecektir.

KATEGORİLER

Yarışma,

Et, Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik;

 • Plastik Ambalaj Kategorisi
 • Metal Ambalaj Kategorisi

Olmak üzere iki ana kategoride düzenlenecektir.

Ürünler öncelikle ilgili kategoriye uygunluk, yenilik ve özgünlük, ihracat potansiyeli açısından değerlendirilecektir. Ayrıca tasarımın estetik açıdan yeterli olması kadar öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekmektedir.

Tasarımlar et, süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik olması gerekmektedir, ayrıca tasarım önerilerinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması ve çevre dostu ürünler olması beklenmektedir.

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir. Her bir alt kategori için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır.

TAKVİM

 • Yarışma Duyurusu : Nisan’ın 3. haftası
 • Son Başvuru Tarihi : 25 Ağustos 2017
 • Seçici Kurul Toplantısı : 15 Eylül 2017
 • Ödül Töreni : Ekim 2017 (Tasarım haftası ile eş zamanlı)

ÖDÜLLER

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

Profesyonel Kategorisi

 • 1.’lik ödülü : 15.000 TL
 • 2.’lik ödülü : 10.000 TL
 • 3.’lük ödülü : 7.000 TL
 • Mansiyon : 4.000 TL

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İKMİB ve İDDMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.


Öğrenci Kategorisi

 • 1.’lik ödülü : 7.000 TL
 • 2.’lik ödülü : 5.000 TL
 • 3.’lük ödülü : 3.000 TL
 • Mansiyon : 2.000 TL

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İKMİB ve İDDMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

*Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T. C. Ekonomi Bakanlığıdır.

*Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

***Burstan faydalanacak öğrencilerden, İKMİB ve İDDMİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.

YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

İMMİB – İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 3 / Kimya Şubesi Yenibosna 34197 İSTANBUL
Tel: 0212 4540960 – 0212 4540704 – 0212 4540886
Faks: 0212 4540046
E-posta: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın