3×3 Stratejik Tasarım Programı: Ada-Mahalle-Kent

Yeni kentsel dönüşüm modeline destek için TASARLA!

Beklenti

Yeni mekansal kurgunun temel bileşenleri; yapı adası, mahalle ve karakter bölgelerinin, yeniden tasarlanması amaçlanmaktadır. Ada, mahalle ve kent ölçeklerinde yapı tipolojisi, sokak, cadde, mahalle dokusu, açık alan yaratılması ve kentsel kapasite analizi çalışmalarının yapılmasıyla elde edilecek ürünler, Kadıköy’ün plan kararları için altlık oluşturacaktır.

Amaç, farklı ölçeklerde ve konularda uzmanlaşmış tasarımcıları bir araya getirerek 3 farklı ölçekte kentsel kapasite analizi yapmak, yeni mekansal kurgu için Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi oluşturmaya yardımcı olmaktır. Üç ölçekteki stratejiler ve tasarımlar, usta ve genç tasarımcıların bir araya gelecekleri ve katılımlarının zorunlu tutulacağı çalıştaylarda tartışılır.

Tasarımcılar, seçecekleri ölçek ve tanımlanan tasarım alanlarından herhangi birine ya da bir kaçına katılarak, yeni kentsel doku, açık alan ve ulaşım stratejileri geliştireceklerdir.

ADA Programı kapsamında, ada bazında ‘imar bonusu’ teşviki ile kamusal mekan elde edilmesi ve yaşam alanlarının yeniden tasarımı tasarımcılarla birlikte tartışılacaktır. Çalışılan adalarda, mahalle içinde ihtiyaç duyulan açık alan ve otopark yaratılmalıdır. Ada tasarımlarında, 3 temel kritere uyulmalıdır.

 • Çekme Mesafesi: Yapı çekme mesafelerinin, açık alan oranını artırmak ve afet halinde tahliye koridorları olarak kullanılması için kamusal açık alan olarak kullanılmasına teşvik etmektir. Bu nedenle, 3 ila 5 metre çekme mesafesinin yola terk edilmesi durumunda, mevcut yapılaşma alanına %5 imar bonusu verilir.
 • Açık Alan: Yaşam kalitesinin artırılmasının önemli koşullarından birisi, kamuya açık yeşil alanların artırılmasıdır. Yapı adası içinde, park, oyun alanı gibi kullanımlar için yeterli büyüklükte yeşil alan yaratılmalıdır.
 • Otopark: Tahliye koridorlarının oluşturulması ve otopark gereksinimin yapı adası içinde sağlanması için verilen teşviktir. Yapı adası içinde kapalı otopark yaratılması durumunda, mevcut yapılaşma alanına %10 imar bonusu verilir.

MAHALLE Programı, yapı ve yaşam kalitesi risklerinin yüksek olduğu mahallelerde, mekansal, toplumsal ve ekonomik örgütlenmenin yeniden kurgulanması için 3 Yaşamsal Dokunuş (Damar, Düğüm, Doku) ile yeni mahalle kurgusunu gündeme getirecektir.

 • Damar: Mahalle dokusu içinde kamusal ve yeşil alan gereksinimini karşılayan ana yaşam damarları yaratılmalıdır.
 • Düğüm: Mahalle dokusu içerisinde meydan, sağlık ve eğitim gibi kamusal mekânlar ile ticari kullanımların yoğunlaştığı meydanları içeren odak noktaları tasarlanmalıdır.
 • Doku: Yapı adası düzenini dönüştürmeye yönelik uygulanabilir çözümler üretilmelidir. (Ada programı kriterlerine uygun tasarımlar beklenmektedir.) Yeni ada düzeninde, yapı adaları ve yapı tipolojileri arasında uyum ve çeşitlilik sağlanmalı, dolu-boş dengesi kurulmalıdır. Yeni yapı tipolojileri tasarlanırken, mahalle karakteri, tipolojilerin çeşitliliği ve sürekliliği, sokak-yapı ilişkisi ve insan algısı konularına dikkat edilmelidir.

KENT Programı kapsamında Kadıköy’ün farklı kentsel dokuları ve ulaşım aksları dikkate alınarak belirlenen karakteristik bölgelerinin erişilebilirlik ve açık alan yaratma stratejileri çerçevesinde yeniden tartışılması amaçlanmıştır. Bu tartışmalar herkesin katılımına açık daha sonra ilan edilecek çalıştaylarla gerçekleştirilecektir.

Tasarım Alanları

Ada

Moda, Pafta No: 36 Ada No: 119 Dosyaları indirmek için tıklayın
Caddebostan, Pafta No: 106/4 Ada No: 1098 Dosyaları indirmek için tıklayın
Sahrayıcedid, Pafta No: 107/2 Ada No: 443 Dosyaları indirmek için tıklayın

Mahalle

Osmanağa Dosyaları indirmek için tıklayın
Hasanpaşa Dosyaları indirmek için tıklayın
Feneryolu Dosyaları indirmek için tıklayın

Kent

 • Kadıköy İlçesi

TAKdim

1- Ada:

 • 1/500 Vaziyet Planı
 • Örnek Yapı Tipolojileri
 • 1/200 Zemin kat planı
 • 1/200 Cepheler ve kesitler
 • Otopark Planı ve Kesitler (1/200 ölçekte)
 • Otopark Kapasitesi
 • 3 boyutlu dijital model
 • 1/500 Maket (TAK Maket Atölyesinden randevu ile yararlanmak mümkündür)
 • Sokak ve Yapı İlişkisini Açıklayıcı Şemalar
 • Alan hesapları (TAKS, yapı ve birim sayısı)
 • Projeyi destekleyecek diğer belgeler

Tüm çizimler dijital ortamda yüksek çözünürlüklü yayına hazır PDF olarak hazırlanacak ve minimum A1 ölçülerinde basılı sert panolara yapıştırılmış paftalarda teslim edilecektir.

2- Mahalle:

 • 3D Vizyon Planı
 • 1/1000 Vaziyet Planı
 • 1/1000 Maket (TAK Maket Atölyesinden yararlanmak mümkündür)
 • Can Damarı, Yaşam Düğümü, Yenilenen Mahalle Dokusu tasarımlarını anlatan, seçilen bir alanın 1:500 ölçekte plan ve 3 boyutlu tasarımı
 • Projeyi destekleyecek diğer belgeler

Tüm çizimler dijital ortamda yüksek çözünürlüklü yayına hazır PDF olarak hazırlanacak ve minimum A1 ölçülerinde basılı sert panolara yapıştırılmış paftalarda teslim edilecektir.

TAKdir

Projeler Tasarımcılar tarafından değerlendirme çalıştayında programa katılan diğer tüm tasarımcıların ile ilgili herkesin katılımına da açık bir şekilde sunulur. Sunum ve ortak tartışmanın ardından değerlendirme safhasına geçilir.

Değerlendirme Kurulu benimsenen ve ödüllendirilecek projeleri birlikte belirler. Değerlendirme Kurulu şu kurumların temsilcilerinden ve bağımsız bireylerden oluşur:

 • Kadıköy Belediyesi
 • Çekül Vakfı
 • Kentsel Strateji
 • TAK Koordinatörleri
 • Programa katılan her tasarımcı ekibin temsilcisi
 • TAK Yürütme Kurulu’nun davet edeceği konusunda uzmanlığı kabul edilen en az bir en fazla üç bağımsız uzman. (ilan edilecektir)

Değerlendirme, tüm proje sunumları yapıldıktan sonra kapalı zarf usulü oylama yöntemi ile yapılır. Oylamada tasarımcı ekipler kendi projelerine oy veremezler.

Oylama sonucunda en çok oy alan ilk üç proje açıklanan ödülle ödüllendirilir. Ancak çalıştayda yapılacak tartışmalar doğrultusunda tasarımcılar tasarımlarındaki eksik ve hataları birlikte karar verilecek süre içinde tamamlamak zorundadırlar.

TAKvim

Programın Açılış Tarihi: 09 Mayıs 2013

Ada, Mahalle, Kent Bilgilendirme Çalıştayı: 20 Mayıs 2013

Mahalle Kritik Çalıştayı: 17 Haziran 2013

Teslim Tarihi: 08 Temmuz 2013 (Ada Programı)

                    08 Temmuz 2013 (Mahalle Programı)

Ada, Mahalle, Kent Sonuç Çalıştayı: 16 Eylül 2013

Ödül

Tasarımlar, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirilecektir.

 • Ada: Ada ölçeğinde üretilen tüm projeler birlikte değerlendirilip benimsenen 3 projenin her biri için 5.000 TL.
 • Mahalle: Mahalle ölçeğinde üretilen tüm projeler birlikte değerlendirilip benimsenen 3 projenin her biri için 10.000 TL.

Başvuru

Ada ve Mahalle Programlarına katılmak isteyen tasarımcılar, bu sayfadaki yandaki formu kullanarak veya [email protected] adresine CV ve portfolyolarını, ofis olarak katılma durumunda ise web sitelerini göndererek başvuru yapabilirler.

Başvurularda, hangi programa katılım sağlanacağı belirtilmelidir.

Tüm tasarımcıların bilgilendirme, kritik ve sonuç değerlendirme çalıştaylarına katılmaları gerekmektedir.

Destekçiler

Kadıköy Belediyesi | DESTEK Platformu

Etiketler

Bir cevap yazın