39 KENT 1 İSTANBUL

Kentsel Vizyon Platformu, her biri kent büyüklüğündeki İstanbul ilçelerinin yeni vizyon çerçevesinde yeni gelişim stratejileri ve şemalarının hazırlanması amacıyla ödüllü bir program açtı.

PROGRAMIN AMACI

Her biri Avrupa ve Anadolu kentlerinin birçoğundan büyük olan İstanbul’un 39 ilçesinin farklılık gösteren dinamiklerini ortaya çıkarmak ve İstanbul ortak vizyonu çerçevesinde imar planlarına altlık oluşturacak dönüşüm stratejilerini mekânsal gelişim şemaları haline getirmek.

BEKLENTİLER VE ÜRÜNLER

Stratejik Çerçeve; İlçelerin mekânsal gelişiminin temel planlama ilkeleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve yeni gelişim stratejilerinin üretilmesi.

Taktik Çerçeve; Yeni stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli, kamusal alan yaratmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulama önerilerinin geliştirilmesi.

Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi; Stratejik ve taktik çerçeve dikkate alınarak belirlenen stratejiler ve şemalar, “Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi” haline getirilecektir. Çerçeve; yeni kent modeline ulaşmak için uygulanması gereken adımları tanımlayacaktır.

PROGRAMIN YÖNTEMİ

Çalışmalar, katılımcı ortamlarda toplantılar, sunumlar ve çalıştaylar yoluyla sürdürülecektir. Çalışma kapsamında; metropol ve ilçe ölçeğinde gelişme dinamikleri ile belediye yönetimlerinin beklentileri dikkate alınacaktır.

I Aşama: Bilgilendirme; Programın ve sürecin tanıtılması, ekipler ve çalışma alanlarının belirlenmesi, verilerin toplanması, ekipler ile program yürütücüleri arasında bilgi ve deneyim aktarımı, stratejik yaklaşım eğitimi.
II Aşama: Ortak Üretim; Ortak çalıştaylar, ekipler arası öneri ve yorumların paylaşımı, grup eğitimleri, ilçelere özgü mekânsal gelişim stratejilerinin tartışılması ve belirlenmesi, belediyeler ile toplantılar.
III Aşama: Ekip çıktıları; stratejik ve taktik çerçevelerin hazırlanması, stratejik şemaların çizilmesi, ilçe mekânsal gelişim stratejisinin üretilmesi, ekip çıktılarının sunumu, son ürünlerin kamuoyuyla paylaşımı.

KİMLER KATILABİLİR

“39 Kent 1 İstanbul” programına en az iki kişiden oluşan ekipler başvurabilir. Program; en az birer şehir plancısı ile mimar olması şartıyla; şehircilik, mimarlık, sosyoloji, kentsel çalışmalar ve tasarım gibi ilgili disiplinlerden profesyoneller ve öğrencilerden oluşan ekiplerin katılımına açıktır.

TAKVİM

Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2014
Program süresi: 3 ay

PROGRAM ÖDÜLÜ

Program beklentilerini karşılayan ve ürünleri kabul edilen ekipler 4.000 TL ile ödüllendirilecektir.

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

Sıla Akalp (Kentsel Strateji)
Edin Zaim (Kentsel Vizyon Platformu)

Başvuru: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın