“3+48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen “3+48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması ile günümüz üniversite kampüslerinde yaşamsal sorunlara çözüm aranması, hızlı karar alabilmek, tasarımcı düşünme pratiği ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmek amaçlanıyor.
Dijital ortamda teslim için son tarih 22 Mayıs.

Amaç

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Mimarlık Kulübü, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine, yenilikçi, toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik ya da güncel konulara ilişkin görüş ve tasarımlarıyla katılabilecekleri, 3 saat söyleşi ve eğitim programı, 48 saat yarışma süreci ile sınırlı, FSMVÜ Haliç Kampüsünde ve dijital ortamda gerçekleşecek yarışma düzenlemeyi hedeflemektedir. Deneysel ve özgür düşünme-üretme ortamı olarak yarışmaların enformel bir eğitim alanı olduğu gerçeği gözetilerek; belirli bir konuda, kısa sürede, yoğun motivasyon ile fikirlerin ve alternatiflerin oluşabilmesinin, olgunlaşabilmesinin ve ifade edilebilmesinin önemi vurgulanarak, 48 SAAT Öğrenci Fikir Yarışması kurgulanmıştır. Amaç, günümüz üniversite kampüslerinde yaşamsal sorunlara çözüm aranması, hızlı karar alabilmek, tasarımcı düşünme pratiği ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmektir.

Söyleşi ve Eğitim Programı – 20 Mayıs 2022

 • 14.00 – 16.00 saatleri arasında öğrenci yarışmaları konusunda söyleşi ve yarışma konusuna dair eğitim gerçekleştirilecektir.
 • 16.00 – 17.00 saatleri arasında jüri üyelerimiz 48 saat yarışmasına dair katılımcıların yönelttiği sorulara (yarışmacılar yüz yüze ve çevrimiçi olarak soru – cevap bölümüne katılabilir) yanıt verecek ve 17.00’de 48 saat süreci başlatılacaktır.

Konu

20 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00’de FSMVÜ Haliç Kampüsü Konferans salonunda, FSMVÜ Youtube Kanalında ve yarışma ana sayfasında (https://3_48saatyarisma.fsm.edu.tr/) ilan edilecektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Mimarlık Kulübü ortaklığı ile ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş lisans öğrencilerine yönelik fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. Yarışma süreci ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecek olup; yarışma konusuna erişim, teslim gönderimi, sonuçların ilanı ve kolokyum tarihi internet üzerinden yürütülecek ve yayınlanacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Diğer disiplinlerdeki lisans öğrencileri ancak proje ekibi içinde yer alabilirler. Ancak yukarıda belirtilen bölümlerden en az bir lisans öğrencisinin ekipte yer alması gerekmektedir. Tüm yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur.

Yarışmanın asil – yedek jüri üyeleri, düzenleme kurulunda yer alanların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı : 20.04.2022
 • Söyleşi ve Eğitim: 20.05.2022 Saat:14.00 – 16.00
 • Konunun Açıklanması: 20.05.2022 Saat:16.00
 • Soru – Cevap: 20.05.2022 Saat:16.00 – 17.00
 • Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih : 22.05.2022 “saat: 17.00”
 • Jüri Değerlendirmesi : 25.05.2022 – 30.05.2022
 • Sonuçların Açıklanması : 31.05.2022

Kolokyum, ödül töreni ile takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri

Asıl Jüri Üyeleri

 • Ayfer Aytuğ, Prof. Dr. FSMVÜ
 • Çiğdem Polatoğlu Prof. Dr YTÜ
 • Göksenin İnalhan Doç. Dr. İTÜ
 • Salih Salbacak Doç. Dr. FSMVÜ
 • Selin Yıldız Doç. Dr. YTÜ
 • Savaş Ekinci Dr. Öğr. Üyesi MSGSU
 • Burcu Balaban Ökten Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ

Yedek Jüri Üyeleri

 • Hakkı Can Özkan, Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ
 • Semih Serkan Ustaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ

Raportörler

 • Özlem Akyol, Arş. Gör. FMSVÜ
 • Deniz Akyurt Takır, Arş. Gör. FMSVÜ
 • Serhat Yücel, Arş. Gör. FMSVÜ

Düzenleme

 • Hakkı Can Özkan, Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ
 • Semih Serkan Ustaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ
 • Kudret Doğan, SKS Daire Başkanı FSMVÜ
 • Buğra Arslan, Mimarlık Bölümü Öğrencisi FSMVÜ

Teslim Günü ve Saatleri

Yarışma konusunun ilanı 20.05.2022 Cuma günü 15.00 saatinde duyurulacaktır. Teslim dokümanları 22 Mayıs 2022 Pazar günü 17.00 saatine kadar, yarışma mail adresi 3_48saatyarisma@fsm.edu.tr‘a mail atarak teslim edilecektir. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

Ödüller

 • Birincilik Ödülü: 5000 TL
 • İkincilik Ödülü: 3000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
 • Mansiyon (3 adet): 1000 TL
Etiketler

Bir cevap yazın