3. Aurum Mimarlık Öğrenci Fikir Yarışması: “Simbiyotik [Mekanlar] 1: Okul”

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından Simbiyotik [Mekanlar] 1: Okul temasıyla üçüncüsü düzenlenen AURUM – Mimarlık Öğrenci Fikir Projesi Yarışması’nın son teslim tarihi 12 Haziran 2019.

Yarışmanın Amacı

Aurum Mimarlık Öğrenci Fikir Projesi Yarışmaları’nın amacı, öğrencilerin fikirlerini tartıştıkları bir platform oluşturarak, yarışma kültürü ile mimarlık eğitimine katkıda bulunmaktır. Mimarlık öğrencilerinin ve lise öğrencilerinin yaşadıkları çevreye dair sorunları tespit ederek mimari çözümler ortaya koyması beklenmektedir. 2019 Bahar Yarıyılı’nda üçüncüsü düzenlenecek olan yarışma iki kategoride açılmaktadır. Birinci kategoriye Türkiye’deki lise öğrencileri, ikinci kategoriye üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabilir.

Yarışmanın Şekli ve Türü

Yarışma lise öğrencileri ile Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık, ulusal ve tek aşamalı bir öğrenci fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu

Yarışma mekan ilişkilerini ve mekansal ihtiyaçları “Simbiyoz” kavramı üzerinden irdelemeyi nhedeflemektedir. Simbiyoz “birlikte yaşam” anlamına gelen biyolojik bir terimdir. Simbiyotik ilişkiler, iki taraf için de yararlı ya da bir taraf için yararlı diğer taraf için nötr olabilir. Simbiyotik [Mekanlar] 1: Okul fikir yarışması, okul yapılarında birlikte yaşama biçimleri üreten mekansallıkları mimari tasarım fikirleri üzerinden araştırmayı hedefler. Öğrencilerin okullarındaki mekansal potansiyelleri, problemleri ve olanakları keşfetmelerini; bu keşifler üzerinden “okul mekanları” ile simbiyotik ilişkiler kurabilecek “yeni mekanlar” tasarlamalarını teşvik eder. Yarışma kapsamında, okul yapılarında var olan ya da önerilen simbiyotik ilişkilerin tanımlanması; önerilecek mekanların kullanım biçimlerinin ve kullanım sürelerinin nbelirlenmesi; simbiyotik mekanların geçicilik-kalıcılık, hareketlilik-sabitlik, yeni üretim-var olanı dönüştürme gibi üretim ve yaşam biçimlerinin açıklanması beklenmektedir.

Yarışmanın amacı, geleceğin tasarımcılarını ortak bir platformda buluşturarak mekan ilişkilerini ve mekânsal ihtiyaçları “Simbiyoz” kavramı üzerinden irdelemeyi hedeflemektedir.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Osman Nuri Uçan (Prof Dr., AU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)
 • Ayşe Erdem Aknesil (Prof Dr., AU)
 • Hakkı Özhan, İnşaat Mühendisi (Dr. Öğr. Üyesi)
 • Orkunt Turgay, İç Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

Asil Jüri Üyeleri

 • Aykut Karaman, Şehir Plancısı-Mimar (Prof. Dr., AU) Jüri Başkanı
 • Ayşegül Akçay Kavakoğlu, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)
 • Çağda Özbaki, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)
 • Deniz Çetin, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)
 • Nilay ÖZLÜ, Mimar (Dr.Öğr.Üyesi, AU)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Türkan Nihan Hacıömeroğlu, Mimar (Dr., ESOGU)
 • Derya Güleç Özer, Mimar (Doç. Dr., YTÜ)

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı: 23 Nisan 2019

Soru-cevapların yayınlanması: 7 Mayıs 2019
(Sorular 3 Mayıs 2019 tarihine kadar raportörlüğe mail yoluyla iletilebilir. Cevaplar web sayfasında yayınlanacaktır.)

Yarışmaya kayıt süresi sonu: 12 Haziran 2019
(Web sitesindeki online başvuru formu doldurularak kayıt yapılmalıdır.)

Proje Teslimi: 12 Haziran 2019, saat 17:00’a kadar
(Kargo ile yapılan gönderimlerde, kargoların 12 Haziran 2019 saat 17:00’a kadar kargoya verilmiş olması gerekmektedir. Kargo gönderildiğine ait faturanın ayrıca taranarak raportörlüğe mail olarak iletilmesi gerekmektedir.)

Jüri değerlendirilmesi: 14 Haziran 2019

Sonuçların Açıklanması: 18 Haziran 2019

Sergi tarihi ve yeri daha sonra web sitesinde açıklanacaktır.

Tasarımların Teslim Yeri

Projeler aşağıdaki adrese elden veya posta yolu ile teslim edilecektir:
Araş.Gör. Emirhan Kurtuluş
Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Sekreterliği
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL

İletişim Bilgileri

Adres: Altınbaş Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL
Raportörlük: Araş.Gör. Emirhan Kurtuluş [email protected]
Araş.Gör. Nur Banu Özbalta
[email protected]

Web: http://yarismalar.altinbas.edu.tr/

Etiketler

Bir cevap yazın